Liquid Dosage

Oncology

As a result of growing competition and more stringent regulatory requirements for end-user safety, improving the convenience and ease of administration of parenteral therapeutics is becoming a common strategy for biotechnology and pharmaceutical companies. Manufacturers wishing to gain market share and provide high quality products for healthcare professionals and cancer patients alike are increasingly investing in the development and delivery of liquid dosage forms, freeze-dried products and injectables.

Pharmaceutical Development

GEA is known all over the world for its individual and tailor-made process plant for the manufacture of free-flowing pharmaceutical and biotechnology products. Complete plant, modular equipment, process units and skids can be assembled, tested and qualified in our own production facilities. We perform tests and trial runs with appropriate media to demonstrate the functionality of all components and equipment before the plant is delivered.

In collaboration and partnership with our customers, we aim to develop and deliver high-performance plant and economic process systems that comply with the highest operational safety and environmental standards; we want our customers to use our groundbreaking solutions to manufacture even better products in the future.

GEA can supply a specialized, contained and fully integrated system when no standard off-the-shelf one exists, particularly for toxic or highly potent drugs such as cytostatics or echo contrast media. With our innovative ideas and fresh approaches, together with your project team, we will find a solution that’s tailored to your needs — from basic engineering to fabrication and qualification.  

GEA Insights

gea-intellicant-oczyszczanie-ścieków-w-erze-cyfryzacji

Oczyszczalnie ścieków są kluczową infrastrukturą we współczesnej cywilizacji. Ale jak w sposób ciągły i zaawansowany monitorować ich działanie? Osiągnęliśmy to, co od dawna pozostawało wyzwaniem pod względem optymalizacji: automatyczną...

Computer generated AI in shape of brain.

Mózgi ze stali: AI daje zrównoważenie GEA i naszym klientom

Dzięki sprawnemu wdrożeniu nowoczesnej technologii czujników, usług łączności w chmurze oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych GEA zdołała tchnąć w swoje niestrudzone maszyny pierwiastek prawdziwej inteligencji. Rezultaty...

GEA supports farmers in industry transformation

GEA pomaga rolnikom w procesie transformacji sektora

Nastroje w Europie rzadko są tak wyraźnie pro-wiejskie jak w pierwszych miesiącach 2024 roku: Rolnicy z traktorami ciągnącymi cysterny z gnojowicą protestujący w wielu stolicach, w tym w Berlinie, Paryżu i Brukseli, zwracają...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.