Płyny

Insulina

Ponieważ cukrzyca się rozpowszechnia, a szacuje się , że wartość globalnego rynku insuliny osiągnie ponad 32 mln dolarów do 2018 roku, popyt na technologie GEA w zakresie tego ratującego życie leku jest już wysoki i z pewnością będzie rósł, szczególnie na nowych i wschodzących rynkach.

Najnowocześniejsze rozwiązania

GEA produkuje i dostarcza systemy przetwórcze do wytwarzania produktów płynnych dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Posiada ugruntowane doświadczenie w montażu instalacji do produkcji insuliny, w tym w zakresie projektowania, dostawy, rozruchu i kwalifikacji systemów korzystających z ultraczystych czynników, jak również różnych urządzeń do przetwórstwa oaz instalacji czyszczących. 

Jako światowy lider w produkcji insuliny, GEA może zapewnić systemy do czystych mediów oraz zarządzać integracją wszystkich głównych procesów obejmujących fermentację, zbieranie, chromatografię, filtrację i liofilizację. 

Od fermentacji po liofilizację

Biosyntetyczne wytwarzanie insuliny ludzkiej odbywa się z użyciem komórek bakteryjnych lub drożdżowych. Po fermentacji, czyli przetworzeniu surowców chemicznych przez mikroorganizmy, biomasa jest wydobywana z użyciem separatora dyszowego, myta, zagęszczana a następnie poddana wytrącaniu, aby wytworzyć kryształy insuliny. 

Wirówki i linie przetwórcze dostarczane przez GEA cieszą się ugruntowaną pozycją w dziedzinie etapów klaryfikacji, oddzielania, klasyfikacji, zagęszczania i frakcjonowania. Separatory dyszowe ogrywają także ważną rolę w procesie produkcji. Ponadto komora samoczyszczących separatorów od GEA może być stosowana na kolejnych etapach krystalizacji.

GEA jest kompleksowym dostawcą szeregu zbiorników fermentacyjnych, rozwiązań dotyczących przygotowania czynników, magazynowania buforowego, zbierania i rozrywania komórek, urządzeń do oczyszczania i izolacji komórek, separacji (po pierwszej i ostatecznej krystalizacji), produkcji i dystrybucji WFI, CIP oraz technologii liofilizacji, z których wszystkie mogą zostać zamontowane i zintegrowane w ramach najnowocześniejszej instalacji do produkcji insuliny.

Produkty i technologie

Widać {{count}} z {{total}}

Related videos

{{video.title}}

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami