Płyny

Hormony i sterydy

Sterydy, hormony endogenne takie jak hormony płciowe estrogen i testosteron lub hormony kory nadnerczy, kortyzol i aldosteron odgrywają kluczową rolę w procesach metabolicznych i posiadają liczne zastosowania farmaceutyczne, w tym terapię hormonalną, jak również preparaty przeciwreumatyczne, przeciwartretyczne i dla kulturystów.

Stosowane głównie w ogólnej hormonalnej terapii zastępczej i warte obecnie około 3,6 miliardów dolarów trzy główne segmenty obejmują estrogen, hormon wzrostu i hormon tarczycy, jak również testosteron. Główną siłą napędową rynku jest rosnąca świadomość na temat zagrożeń pomenopauzalnych wśród kobiet, w tym starzejąca się populacja, innowacyjne systemy nośnikowe dla leków oraz wschodzące rynki leków.

Hormony sterydowe, głównie na bazie cholesterolu, są syntezowane w gruczołach dokrewnych i transportowane do tkanki docelowej przez krew. W miejscach działania łączą się ze ściśle określonymi receptorami komórkowymi i odgrywają kluczową rolę w tworzeniu białek. Aby wytworzyć hormony sterydowe do zastosowań farmaceutycznych poza organizmem, wykorzystywana jest procedura ekstrakcji bezpośredniej ze specjalnych roztworów substancji odżywczych.

Przeciwprądowa ekstrakcja płyn-płyn

W przypadku ciągłej ekstrakcji bezpośredniej od GEA, sfermentowany roztwór substancji odżywczej jest poddawany obróbce w drodze ekstrakcji płyn-płyn w procesie przeciwprądowym. Po wytrąceniu, zagęszczeniu, krystalizacji i suszeniu ekstraktu, hormony sterydowe są dostępne w formie surowej soli i mogą być odpowiednio przetwarzane przez branżę farmaceutyczną. W procesie ciągłej ekstrakcji bezpośredniej sfermentowany roztwór pożywki przechodzi przeciwprądowy proces ekstrakcji płyn-płyn (zwany również ekstrakcją rozpuszczalnikiem lub podziałem). Po wytrąceniu, zagęszczeniu, krystalizacji i suszeniu pozyskane hormony sterydowe są dostępne w formie surowej soli i mogą być odpowiednio przetwarzane przez branżę farmaceutyczną.

Odprojektu i schematu instalacji, kontroli procesu produkcji (w tym stosowania standardowych procedur działania) oraz systemów kontroli środowiska (HVAC) po systemy ekstrakcji, rozwiązania dotyczące higieny przemysłowej i w pełni zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa koniec-koniec — GEA posiada doświadczenie i know-how pozwalające firmie na wdrażanie i optymalizację linii produkcyjnych koniec-koniec dla zastosowań opartych na sterydach i hormonach. 

Produkty i technologie

Widać {{count}} z {{total}}

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami