Energia

Przetwarzanie i wysyłka oleju opałowego na potrzeby elektrowni z turbinami gazowymi

Turbiny gazowe w elektrowniach zasila się olejem napędowym, ropą lub ciężkim olejem opałowym. Ze wszystkich tych olejów nie tylko musi zostać usunięta woda, ale też sole rozpuszczalne w wodzie i ścierne cząstki stałe, które mogą stanowić zagrożenie dla łopat turbiny a w konsekwencji dla całej elektrowni. GEA oferuje skuteczne agregaty czyszczące dla wszystkich paliw z samoczyszczącymi się separatorami w centrum każdego z nich.

Skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie

Specyfikacja jakości dla olei opałowych do turbiny gazowej jest bardzo rygorystyczna. Szkodliwe śladowe ilości na przykład sodu rozpuszczalnego w wodzie, potasu i wapna oraz rozpuszczalnego w oleju wanadu i ołowiu mogą powodować poważne problemy. Nadmierne zagęszczenie pierwiastków śladowych w paliwie powoduje korozję. Osady, takie jak piasek, rdza i katalizatory, prowadzą do szybszego zużycia.

Systemy przetwarzania oleju opałowego firmy GEA stanowią skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie. Producenci turbin gazowych określają limity pierwiastków śladowych, aby zapewnić bezpieczne i ekonomiczne działanie. Dla sodu i potasu limity te wynoszą pomiędzy 1 ppm a 0,1 ppm. Ilość szkodliwych pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie jest zredukowana do wymaganych poziomów poprzez samo oddzielanie lub kombinację mycia i oddzielania. Zanieczyszczenia, takie jak piasek, rdza i katalizatory, są usuwane z oleju opałowego za pomocą dużej siły odśrodkowej.

Pierwiastki śladowe rozpuszczalne w oleju, jak na przykład wanad i ołów, nie mogą być oddzielone. Do paliwa dodawany jest odpowiedni inhibitor, aby przeciwdziałać korozji w wyniku wysokiej temperatury spowodowanej działaniem popiołu wanadowego. Samoczyszczące się separatory z dyskiem w kształcie tarczy są stosowane do oczyszczania i odwadniania oleju opałowego. Ważną cechą separatorów jest optymalna skuteczność oddzielania nawet przy stale zmieniającym się składzie produktu, który ma być oddzielony. Warunkiem skutecznego oddzielania jest różnica w gęstości pomiędzy wodą, olejem i frakcją stałą.

Kluczowe korzyści:

  • Dłuższe życie turbiny
  • Dłuższe okresy między generalnymi remontami turbiny
  • Mniejsza „utrata energii” turbiny
  • Niższe koszty operacyjne dodatkowego sprzętu

GEA Insights

Lemgo plant building

Pionierski projekt ciepłowniczy w historycznym Lemgo łączy przeszłość z przyszł...

Theo van der Zwaag from the Netherlands stands in front of a GEA automated feeding robot.

Automatyzacja ma pozytywny wpływ na krowy, ludzi i planetę

CIAL Chile Employees stand in front of a line of defrosters from GEA.

System rozmrażania GEA odniósł sukces w CIAL w Chile

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.