Downstream

Olej slopowy

Zamiast kosztownego usunięcia oleju slopowego lub odpadowego GEA proponuje metodę recyklingu oleju slopowego w procesie rafinacji lub oczyszczania ropy. Zaletą dla naszych klientów jest optymalne wykorzystanie zasobów.

Od odpadów...

Olej slopowy lub odpadowy często magazynowany jest w lagunach i otrzymywany w procesie oczyszczania zbiorników ropy, podczas płukania filtrów, jako produkt uboczny rafinacji w wyniku przecieków lub „wyrzucania” odpadów z tradycyjnych instalacji oczyszczania ropy. Są to mieszanki ropy, wody oraz cząsteczek gruboziarnistych i drobnych części stałych, które powodują duże zróżnicowanie składu.

... do wykorzystania

Pierwszym krokiem jest wstępne oczyszczanie oleju slopowego. W tym celu temperaturę ropy podwyższa się do temperatury procesowej, dodaje się odpowiednie chemikalia (np. demulgatory) do rozdzielania emulsji, aby następnie przejść do homogenizowania w specjalnych mieszarkach. Jest to ważny aspekt zapewnienia stabilności procesu. Niezależnie od tego, czy mieszanka zawiera wysoką zawartość wody i części stałych, czy też ma dużą lepkość, dekantery GEA o dużej mocy oddzielają części stałe, a jeśli wykorzystywane są jako dekantery trójfazowe, to jednocześnie oddzielają też wodę od ropy. Nasze dekantery automatycznie dostosowują szybkość różnicową do zmiennych parametrów produktu, aby zawsze zapewniać najlepszą skuteczność oddzielania. Na kolejnym etapie polerowania wirówki talerzowe oddzielają pozostałości wody i najdrobniejsze cząsteczki od ropy. W taki sposób odzyskana ropa spełnia standardowe wymogi rafinacji i może być dodana do zwykłej ropy naftowej w celu dalszego przetwarzania.

Przetwarzaniem fazy płynnej z dekantera zajmują się samoczyszczące się separatory talerzowe. „Polerują” one wodę, usuwając najdrobniejsze osady i redukując pozostałości ropy, aż do osiągnięcia dozwolonego limitu a nawet jeszcze niższych wartości (zwykle 15 ppm i mniej). Umożliwia to spełnienie obowiązujących wymogów dotyczących ochrony środowiska i usunięcie wody w ekologiczny sposób.

Ochrona przed wybuchem zgodnie ze standardami ATEX

Wersje chroniące przed wybuchem w strefach 2 lub 1 zgodnie z ATEX zapewniają maksymalne bezpieczeństwo na wszystkich etapach procesu. Dzięki zasadzie osłonowania produkty zaklasyfikowane jako niebezpieczne mogą być również w niezawodny sposób ogrzewane i przetwarzane w temperaturach powyżej ich temperatury zapłonu.

Kompletne systemy i rozwiązania mobilne

Jako kompetentny partner oferujący oczyszczanie oleju slopowego dostarczamy kompletne systemy przetwarzania ropy i wody wraz z pełnym systemem nadzoru. Linie przetwórcze są dostępne w różnych rozmiarach i są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Ponadto wszystkie moduły można instalować w kontenerach, co umożliwia ich mobilność.

Produkty i technologie

Widać {{count}} z {{total}}

Related videos

{{video.title}}

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami