Evaporasyon Teknolojisi Sıcak Su ile ısıtılan evaporasyon tesisleri

Bir evaporatörün enerji maliyetleri, ısıtma için sıcak su gibi atık ısı kaynakları kullanılarak büyük oranda azaltılabilir.

Isıtma buharı kullanmak yerine, çoklu-etkili bir evaporasyon tesisi sıcak su ile ısıtılabilir.

Sıcak su kaynakları aşağıdakiler olabilir:

  • Gazlı motor soğutma suyu, tipik sıcaklık aralığı 90 ila 110 °C
  • Sıcaklığı yaklaşık 80 °C olan proses soğutma suyu

Bir başka sıvı ısı kaynağı ise termal yağ olabilir.