Düşük katı madde içerikli süspansiyonların ekstraksiyonu Clarifiers for Pharma Extraction

GEA'nın ilaç ekstraksiyonu için arıtıcıları, düşük katı madde içeriklerinde (hacme göre yaklaşık %7'ye kadar) katı-sıvı ekstraksiyon prosesleri için kullanılmaktadır.

GEA'nın ilaç ekstraksiyonları için arıtıcıları, GMP gerekliliklerine göre tasarlanmıştır. Patentli hidrohermetik besleme ve kontrollü kısmi çıkartma için hassas sistemler sayesinde ürün üzerinde düşük parçalama kuvvetleri. Arıtıcılar tam otomatik yerinde-temizliğe (CIP) uygundur.

GEA arıtıcıları gerek bir gerek çok adımlı, eş akımlı, karşı akımlı, çapraz akımlı prensiplerde bütün sıvı-katı ekstraksiyon proseslerini kapsamaktadır.GEA arıtıcıları ile santrifüjlü ekstraksiyon, aşağıdaki avantajlara sahiptir:

Daha az işletim maliyetleri, düşük solvent gereksinimi. Kısa temas süreleri ile daha yüksek genel randıman. Aşama sayısını azaltan yüksek aşama verimliliği ile daha az yatırım maliyeti. Minimum alan gereksinimi ile optimum verimlilik kapasitesi. Geri karışmayı önleyerek fazlar arasında madde değişiminde önemli bir iyileşme ile daha yüksek genel randıman. Daha yüksek genel randıman kalitesi. Daha yüksek proses güvenliği ve çalışma süresi.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İlgili hizmet ürünleri

Sürekli gelişim

GEA PerformancePlus

GEA PerformancePlus, rutin önleyici bakımın ötesine geçer ve Müşteri Endüstri 4.0 Stratejik Çabaları isimli müşteri hizmetleri seviyesi opsiyonları sunar.

GEA Service hakkında daha fazlası