Aralık 2017

Sayın Aday,

Sizi GEA'da görmekten memnuniyet duyuyoruz ve iş başvurunuzu sabırsızlıkla bekliyoruz.on.

Workday Portal üzerinde bir ana aday hesabı açıp bize bir başvuru gönderdiğinizde ya da GEA'da iş fırsatlarıyla ilginiz ile bağlantılı olarak bizimle başka bir şekilde etkileşime geçtiğinizde bize kişisel veriler verirsiniz. Bilgilerinizi yalnızca başvurunuzu işleme alma ve işe alma sürecinin amaçlarına yönelik olarak işleriz. Bu bildirimde kişisel verileriniz ile neler yaptığımız, bu bağlamda sizin ne tür hak ve seçenekleriniz olduğu açıklanmaktadır. GEA'nın elindeki bilgileriniz ile ilgili son derece dikkatli, özenli ve gizlilik içinde hareket edeceğinden emin olabilirsiniz.

SORUMLU KONTROL BİRİMİ

İşe alma sürecinde bize verdiğiniz her türlü kişisel bilgi, işe alan GEA Grubu kuruluşunun (burada "biz" veya "GEA" olarak anılmaktadır) kontrolü altında olacaktır ve kişisel verilerinizin güvenliği ve bütünlüğünden bu kuruluş sorumlu olur. 

Ayrıca, aşağıda açıklanan amaçlara yönelik olarak kişisel bilgilerinizi paylaşmamız gerekiyorsa ya da yasalar paylaşmamıza izin veriyorsa veya sizden bu konuda izin alınmışsa diğer GEA bağlı kuruluşları da kişisel verilerinizi kontrol edebilir. GEA bağlı kuruluşları ve iletişim bilgilerini içeren listeyi görmek için lütfen buraya tıklayın.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KULLANIYORUZ?

Kişisel verilerinizi kesinlikle sadece başvurunuzu işleme alma ve işe alma süreci amaçlarına yönelik olarak, özellikle aşağıdaki süreçlerde kullanırız:

 • Başvurunuzu işleme alma: başvurduğunuz işe ne kadar uygun olduğunuzun incelenmesi ve değerlendirilmesi, referanslarınızın ve eğitim geçmişinizin doğrulanması, sizinle iletişim kurulması, değerlendirme merkezleri ve diğer değerlendirme yöntemlerinin uygulanması, gerekli her tür seyahatin ayarlanması ve masraf geri ödemeleri;
 • Stratejik iş planlaması ve kuruluş ile ilişkili amaçlar: planlama, kontrol, bütçe oluşturma, karşılaştırma ve yeniden yapılanma;
 • Güvenlik ile ilgili nedenleri: tesislerimizi ziyaret ettiğinizde ya da kullandığınızda mal-mülkümüzün muhafazası ve korunması, yerleşkelerimizin, tesislerimizin, IT ve iletişim sistemlerimizin, platformlarımızın ve güvenli web sitelerimizin, uygulama web sitelerimizin ve diğer sistem ve olanaklarımızın bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması, bunlara erişimin kontrol edilmesi (kamera ile izleme veya başka gözetim yöntemleri vb. ile), güvenlik tehditleri, dolandırıcılık, hırsızlık ve diğer suç oluşturan veya kötü niyetli faaliyetlerin soruşturulması, önlenmesi ve tespit edilmesi;
 • Yasal belgeleme amaçları: Yasal belgeleme ve belge tutma yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması için (kayıt tutma yükümlülüklerimiz vs.);
 • Kuruluş içi uygunluk: Özellikle politika ve standartlarımıza uygunluğun izlenmesi ve değerlendirilmesi;
 • Mevzuata uygunluk: Yasalar ve mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz ve düzenlemelere uygunluğun sağlanması;
 • Anlaşmazlıkların çözümü: Sözleşmeli anlaşmalarımızın uygulanması, yasal hak taleplerinin hazırlanması, yapılması veya savunulması.

Bize açıkça izin verdiğinizde kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlara yönelik olarak da kullanabiliriz:

 • Sizi iş başvuruları veritabanımıza eklemek: Mevcut veya gelecekte olabilecek istihdam fırsatları için uygun olup olmadığınızın değerlendirilmesi, GEA'daki heyecan verici iş fırsatlarının size e-posta, telefon veya kullanmamıza izin verdiğiniz başka iletişim kanalları üzerinden bildirilmesi ve verdiğiniz kişisel bilgilerin bu amaçla saklanması, işlenmesi ve GEA Grubu bağlı kuruluşları ile paylaşılması gibi amaçlara yönelik olarak.
 • Size GEA ile ilgili bilgiler ve güncel haberler göndermek: Bağlı kuruluşlarımız da dâhil olmak üzere GEA'dan e-posta yoluyla haberler, duyurular ve program, anket veya başka etkinlikler için davetiyeler ile ilgili güncellemeler şeklinde (yukarıya bakınız).

Kişisel verilerinizi, sizi etkileyen otomatik kararlar almak veya yukarıda açıklanan dışında profiller oluşturmak amacıyla kullanmayız.

Kişisel verilerinizin işlenmesi için geçerli olan yasal dayanak, GDPR'nin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) 6. Maddesinde belirtilmiştir. Kişisel verilerinizi kullandığımız yukarıdaki amaçlara bağlı olarak, işleme; ya başvurunuzun, GEA için serbest çalışma veya başka anlaşmanızın performansı için, ya yasal yükümlülüklerimize uygunluk (emeklilik kayıtları tutmak veya vergi ile ilgili kayıtlar tutmak gibi) için, ya sizi veya başka bir kişinin hayati menfaatlerini korumak için ya da sizin menfaatlerinizin, temel hak ve özgürlüklerinizin daha üstün tutulması kaydıyla, meşru menfaatler veya kişisel bilgilerinizi alan üçüncü tarafların menfaatleri ile ilgili olarak gereklidir. İşleme, bize verdiğiniz açık izne dayanılarak da yapılabilir. Her durumda sizden izin almadan önce verilerinizin işlenmesi ve bununla ilişkili haklarınız ile ilgili size bilgi veririz. Kişisel veriler, İrlanda'nın Dublin şehrinde bulunan sunucularda bir bulut ortamında saklanmaktadır. Kişisel verilerinize erişim hakkı, GEA Grubu personeli içinde çok kısıtlı bir gruba, örneğin İşe Alım Müdürünüz, İK İş Ortağı ve işe alıma dâhil olan diğer personel üyeleri ile paylaşımlı hizmet merkezimize, yalnızca işe alım süreci için gerekli olup da kesinlikle bilinmesi gerekenlerle sınırlı olacak şekilde verilir.

KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

Sizinle aksi yönde bir anlaşmaya varılmadığı sürece, yalnızca yukarıdaki amaçlara yönelik olarak başvurunuzla ilgili kişisel veriler toplarız. Başvurunuzla bize doğrudan verdiğiniz bilgiler, toplanan bu tür verilerden türetilen bilgiler ya da başvuru sürecinizde başka şekilde toplanan veya üretilen bilgiler de buna dâhildir. 

Tipik olarak aşağıdaki kategorilerde veri toplanır:

 • Başvuru Verileri: İşe alım sürecinde bize verdiğiniz, ad, iletişim bilgileri, resim, eğitim geçmişi, mesleki geçmiş, anketlerde veya mülakatlarda verilen yanıtlar dâhil her türlü kişisel veriler
 • Değerlendirme ve Test Verileri: Değerlendirme ve testler sonucunda elde edilen, mülakatı yapanların görüş ve değerlendirmeleri, mantık, psikoloji ve başka konulardaki testlerin sonuçları gibi, geçerli veri koruma kanunlarına uygun her türlü kişisel veri.
 • Geçmiş Sorgulaması Verileri: Gerekli olduğu ölçüde yapılan veya başvurduğunuz pozisyon için gerekli olan geçmiş sorgulamalarından elde edilen her türlü kişisel veri.
 • Referans Kontrollerinin Sonuçları: İşe alım sürecinde bize verdiğiniz iş referanslarının doğrulanması ile elde edilen her tür kişisel veri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ?

Kişisel verilerinizi öncelikle, başvurunuz sırasında bizimle etkileşime geçtiğinizde, örneğin iş başvurusu anketlerini doldurduğunuzda, kurum içi ağımızı, web sitemizi veya başka iletişim ve çalışma platformlarımızı ziyaret ettiğinizde ve başvurunuzla ilgili olarak bizimle iletişime geçtiğinizde doğrudan sizden alırız. Ayrıca yukarıdaki izin verilen amaçlara yönelik olarak başvurunuz süresince sizinle ilgili kişisel veriler üretiriz (örneğin masraf geri ödemesi, değerlendirme merkezleri ve diğer performans değerlendirmeleri, yerleşkelerimize, tesislerimize ve iletişim ile IT sistemlerimize giriş ve bunları kullanımınızın kaydedilmesi ve izlenmesi).

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Kişisel verilerinizi izinsiz erişim veya müdahaleden korumak için en son teknik ve yasal veri koruma gerekliliklerine uygun fiziksel, elektronik ve usule ilişkin koruma yöntemlerini kullanmayı sürdürürüz. Bu koruma yöntemleri arasında, gizliliğinizi korumak üzere tasarlanmış, güvenli sunucular, güvenlik duvarları ve SSL şifreleme gibi, belirli teknolojilerin ve usullerin hayata geçirilmesi bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği ile ilgili geçerli kanun ve düzenlemelere her zaman harfiyen uyarız.

Kişisel verilerinizin paylaşılması İşe alım sürecinde gerekli olması hâlinde ve gereklilik ölçüsünde kişisel verilerinizi GEA Grubu bünyesindeki bağlı kuruluşlarla paylaşabiliriz. Örnek olarak, kişisel verilerinizi sorumlu İşe Alım Müdürünüzün çalışanı olduğu bağlı kuruluşla ya da sorumlu İK İş Ortağı başka bir GEA şirketindeyse bir bağlı kuruluşla paylaşırız. Bu tür her aktarım, geçerli veri koruma kanunlarının gerekliliklerine harfiyen uygun olacaktır ve söz konusu bağlı kuruluşlar, aldıkları kişisel verileri işbu veri gizliliği bildiriminde açıklanan amaçlara yönelik olarak ve belirtilen koşullar altında kullanacaktır.  Kişisel verilerinizi, verileri belirtilen amaçlara yönelik olarak, bize sunulan ya da bizim adımıza size sunulan bir hizmetle bağlantılı bir şekilde kendi adlarına işleyen üçüncü taraflarla (geçmiş sorgulamasını yapanlar veya referans istediğimiz üçüncü taraflar gibi) da paylaşabiliriz. GEA Grubunun bünyesinde olan veya olmayan, yurt içinde veya yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarından (veri işleyicileri de denir; örneğin paylaşımlı hizmet merkezleri, bulut sağlayıcıları dâhil bordro veya diğer hizmet sağlayıcıları) işe alım süreci için bizim adımıza, yalnızca bizim talimatlarımıza göre kişisel veri işlemelerini isteyebiliriz. Ayrıca, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi ya da yasal hak taleplerinin hazırlanması, yapılması veya savunulması için yasal olarak izin verilen ve gerekli olan durumlarda kişisel verilerinizi mahkemeler, düzenleyici kurumlar, kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer veya hukuk danışmanları ile paylaşabiliriz. Aksi takdirde kişisel verilerinizi yalnızca bize talimat veya izin verdiğiniz durumlarda, geçerli kanun veya düzenlemeler ya da adli veya resmi bir talep dolayısıyla bizden istendiğinde ya da sahtekârlık veya suç niteliğinde faaliyetlerden şüphelendiğimizde ifşa ederiz.

Söz edilen türde hizmet sağlayıcılarını dâhil ettiğimiz zaman kişisel verileriniz yine bizim kontrolümüzde olur ve tüm sorumluluk bize ait olmaya devam eder, kişisel verilerinizin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için de geçerli kanunun gerektirdiği uygun koruma yöntemlerini kullanırız.

Kişisel verilerinizi nerede işleriz? GEA, dünyanın her yerinde faaliyet gösteren bir işletmedir. İş faaliyetlerimiz sırasında kişisel verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki, geçerli kanunların sizin ülkenizdeki düzeyde veri koruması sağlamadığı ülkelerde ("üçüncü ülkeler") bulunan alıcılara da aktarabiliriz. Bu tür aktarımlarda geçerli veri koruma gerekliliklerine uygun hareket eder ve kişisel verilerinizin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için, özellikle Standart AB Sözleşme Maddelerini taahhüt ederek uygun koruma tedbirlerini alırız. Bu maddeler, [burada] görülebilir:

Söz konusu koruma tedbirleri ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Verilerin korunması ile ilgili haklarınız Belirli yasal koşullara tabi olarak, kişisel verilerinize erişme, verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya işlenmesinin kısıtlanması taleplerinde bulunabilirsiniz. Veri işlenmesine itiraz edebilir ya da verilerin taşınmasını isteyebilirsiniz. Özellikle meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememize itiraz etme hakkınız vardır. İtiraz etmeniz hâlinde, meşru menfaatlerimizin sizin hak ve özgürlüklerinizin üstünde olduğu veya veri işlemenin yasal hak taleplerinin hazırlanması, yapılması veya savunulması için gerekli olduğu durumlar dışında verilerinizi aynı amaçlara yönelik olarak işlemeyi bırakırız. Sizinle ilgili olarak elimizde olan kişisel verilerin bir nüshasını da talep edebilirsiniz. Bu talebi tekrarlarsanız bunun için yeterli düzeyde bir ücret uygulayabiliriz. Verilerin korunması ile ilgili haklarınızın ayrıntıları için lütfen GDPR'nin 15. ila 22. Maddelerine bakınız. 

Eğer haklarınız ile ilgili sorularınız olursa ya da kişisel verileriniz ile ilişkili özel talepleriniz olursa lütfen bizimle iletişime geçin. Yukarıdaki taleplerin herhangi biri için lütfen ilgili kişisel verilerin tanımını, kimlik kanıtı olarak adınızı ve ana hesap giriş bilgilerinizi de vererek aşağıdaki iletişim kanalına gönderin. Kişisel verilerinizi izinsiz erişime karşı korumak için ek kimlik kanıtı isteyebiliriz. Talebinizi dikkatli bir şekilde değerlendirip en iyi nasıl yerine getirilebileceğine karar vermek için sizinle görüşebiliriz. Eğer yanıtınız sizi memnun etmezse ya da kişisel verilerinizi kanunlara uygun şekilde işlemediğimizi düşünürseniz ülkenizin yetkili veri koruma denetleme yetkilisine şikâyette bulunabilirsiniz. İster sizin için yerel olarak yetkili denetleme yetkilisine isterse bizim için yerel olarak yetkili denetleme yetkilisine başvurabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi için bize izin vermişseniz bu izni istediğiniz zaman iptal ederek artık geçerli olmamasını sağlayabilirsiniz; yani iznin iptali, iptalden önceki izne istinaden yapılan işlemelerin kanun geçerliliğini etkilemez. İznin iptali hâlinde yalnızca işleme için başka bir yasal dayanağın olduğu durumlarda kişisel verileri işlemeye devam edebiliriz.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kanunen veya GEA'nın meşru menfaatlerinin korunması için aksi gerekmedikçe, kişisel verileriniz izin verilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklanır; yani

 • GEA ile bir istihdam ilişkiniz olursa kişisel verilerinizi istihdam süreniz boyunca saklarız.
 • Aksi takdirde kişisel verilerinizi işe alım sürecinin sona ermesinin ardından 6 ay boyunca saklar ve sonrasında tüm Kişisel Bilgilerinizi sileriz.
 • Yasal saklama, silme ve sınırlama sürelerine uyulur.

KİŞİSEL VERİ VERME GEREKLİLİĞİ

Genel ilke olarak kişisel verilerinizi bize tamamen gönüllü olarak verirsiniz. 

Ancak bazı durumlarda veya GEA'nın belirli kişisel verileriniz olmadan eyleme geçemediği durumlarda bazı kişisel verileri toplamamız gerekir. Eğer bu tür durumlarda ilgili kişisel bilgilerinizi bize vermezseniz başvurunuzu gerektiği gibi işleme alamayabilir, size belirli görevleri atayamayabilir veya başvurunuz ile bağlantılı olarak sunulan bazı faaliyet ya da hizmetlere katılmanıza izin veremeyebiliriz.

VERİ GİZLİLİK BİLDİRİMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Geçerli veri koruma kanununa uygun olarak zaman zaman işbu veri koruma bildirimini değiştirme hakkımız saklıdır. Son güncellemenin tarihi aşağıda belirtilmektedir.

SORULAR?

İşe alım süreci ve kişisel verilerinizin korunması ile ilgili sorularınız olursa lütfen şu e-posta adresini kullanarak GEA Group Aktiengesellschaft Veri Koruma Görevlisi aracılığıyla bizimle iletişime geçin: boris.schmidt-rathmann@gea.com.