Devamlı üretimi (CM) araştırmak ve ilaç geliştirme prosesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için Vertex Pharmaceuticals, Inc., mevcut teknolojilerini iyileştirilmek ve birincil ve yedek CM proseslerini uygulamak üzere GEA ile ortaklık yapmıştır.

Entegre İşleme

Devamlı üretimi (CM) araştırmak ve ilaç geliştirme prosesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için Vertex Pharmaceuticals, Inc., mevcut teknolojilerini iyileştirilmek ve birincil ve yedek CM proseslerini uygulamak üzere GEA ile ortaklık yapmıştır. Başlangıçta formüller, bireysel yarı-devamlı ünite operasyonları (ikiz vidalı ıslak granülatör) kullanılarak "devamsız" modda geliştirilmiş ve üretilmiştir. Prototip bir ConsiGmaTM-25 ünitesi, daha büyük ölçekli klinik partilerin üretimini yapmak üzere satın alınmıştır. Ayrıca çok sayıda ilaç ürününün tamamen devamlı modda üretimi için - bireysel eksipiyanların karıştırılmasıyla başlayıp film-kaplı tabletlerle sona eren ve gerçek-zamanlı sürümü sağlamak üzere PAT (proses analitik teknolojisi) içeren çoklu-ürün geliştirme ve başlatma donanımı (DLR) monte edilmiştir.

Ayrı işleme adımlarının tamamen devamlı bir prosese entegre edilmesi ve çoklu-ürün kullanımı için ürün işleme adapte edilebilirliğinin sağlanmasına odaklanıldığında, DLR tesisatının devamlı ıslak granülasyon, akışkan yataklı kurutma ve tablet sıkıştırma ile birlikte ilk karıştırma ve tabletleri nihai olarak filmle kaplama sistemlerini içermesi ve ıslak granülasyona alternatif olarak kuru granülasyon ve doğrudan sıkıştırma özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Donanım ayrıca proses ara ürünleri ve nihai ürünün izlenmesi ve özelliklerinin belirlenmesi için çok sayıda PAT noktası ile gerçek-zamanlı sürüm teçhizatına sahiptir. Sadece yazılım geliştirme kapsamı bile (hem proses kontrollerini hem de PAT geri besleme kontrol devrelerini çalıştırmak için) oldukça karmaşıktır.

Proses API'nin (aktif farmasötik içerik), ağırlık-kaybı tespitli besleyiciler kullanılarak devamlı hat-içi karıştırıcıya verilen eksipiyanla karıştırılmasıyla başlar. İlk karıştırma sonrasında makine, karşımı bir ikiz-vidalı ıslak granülatöre (ıslak granülasyon), merdaneli bir sıkıştırıcıya (kuru granülasyon) veya doğrudan ikinci hat-içi karıştırıcıya (doğrudan sıkıştırma) besleyecek şekilde yapılandırılabilir. Islak granülasyon için granüller, öğütücüye alınmadan önce bölmeli bir akışkan yataklı kurutucu içinde kurutulur. Kuru granülasyonda öğütme, doğrudan granülasyon sonrasında gerçekleşir.

Daha sonra nihai karışım, ikinci hat-içi karıştırıcı içinde işlenir ve delgi-yüzü yağlama sistemi ile donatılmış bir Courtoy MODULTM P pres ile sıkıştırılır. Bu, yüksek ilaç yüklü tabletlerin "yapışkan" API'lerle (aktif farmasötik içerik) üretimini sağlarken, tablet kalkması ve yapışması gibi problemleri azaltmaktadır. Tablet çekirdekleri iki adet yarı-parça düz film kaplayıcılardan biri içinde kaplanır.

DLR, her bir ünite operasyonunu NIR, Raman ve partikül boyutu için ışık dağılımını kullanarak izlemek için on adet PAT sistemine sahiptir. Her ünite operasyonu sonrasında kalite güvencesi sağlanır, sonuç olarak proses, gerçek-zamanlı sürüm testi (RTRt) için etkinleştirilir.

Daha İyi İlaç Geliştirme

Devamlı üretimi (CM), hastalara avantaj sağlayan azaltılmış geliştirme süreleri ile yüksek kaliteli ilaçların kalite ve tasarımının geliştirilmesi ve üretimi için idealdir. Devamlı üretim (CM), daha küçük, işletim bakımından daha verimli, daha az ama kalifiye iş gücü gerektiren, çevre dostu ticari üretim tesislerinin kurulmasına yardımcı olacaktır. Bu da üretimin ABD'ye geri dönüşünü daha çekici ve uygulanabilir bir seçenek haline getirmektedir. RTR için kapsamlı bir PAT bulunması, verimliliğin arttırılmasını ve döngü sürelerinin kısaltılmasını sağlamakta, daha az envanter ihtiyacına ve pazar taleplerine yanıt verme hususunda daha fazla esnekliğe imkan tanımaktadır. Ayrıca, gerçek-zamanlı izleme ve kontrol, ürün hata ve israf potansiyelini azaltmaktadır. 

Geleneksel parti bazlı proseslerden devamlı proseslere geçişle alakalı maliyetler, özellikle yüksek ilaç yüküne sahip, büyük ticari miktarlar veya pahalı API'ler (aktif farmasötik içerik) içeren ürünler için geliştirme esnasındaki API tasarrufları ile amorti edilebilir. Geliştirme altındaki ürünler için Devamlı üretimi (CM) kullanımı, üretim teknolojisinin özgün olduğu, düzenleyici çerçevenin daha detaylı tanımlandığı bu geçiş döneminde daha yüksek risk teşkil edebilir. Ancak bu geçiş dönemi bir kez başarılı şekilde tamamlandıktan ve teknoloji oturduktan sonra, ölçek büyütme riskleri önleneceği için, devamlı proseslerinin geliştirilmesi daha az risk taşıyacaktır ve erken geliştirme safhasında çok daha iyi bir proses anlayışı elde edilebilir. O nedenle CM, hem yüksek kaliteli ürünlerin nitelik ve tasarımının geliştirilmesi ve üretimi için, hem de daha kısa sürede geliştirilen çığır açıcı tedaviler için idealdir, bu da hayat-kurtaran ilaçların ihtiyaç halindeki hastalara daha hızlı teslim edilmesi anlamına gelmektedir.

Geri