Kanalizasyon Çamurunun Termal Hidrolizi için Öncü GEA Dekantörleri

Daha etkili bertaraf

Basit denklem: fermantasyon öncesinde, kanalizasyon çamuru yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkla parçalanır, yapılar imha edilir ve hücrelerin içindeki sular açığa çıkar. Bu çürütme prosesi, doğal olarak oluşan hücre polimerlerini kolayca çürütülebilir bir substrat haline getirir ve daha geniş yüzey alanı, fermantasyon bakterisi ile daha iyi bozunma sağlar. Sonuç: çamur daha az bağlı su içerir ve fermantasyon daha etkili gerçekleşir, bu da organik - inorganik bileşenlerin oranını büyük oranda inorganik yönünde değiştirir. Dekantörlerle yapılan müteakip susuzlaştırma böylece daha yüksek kuru madde değeri sağlar ve daha etkili bertaraf hedefi böylece sağlanmış olur.

Hem parti bazlı proseste hem de devamlı hat içi proseste

Termal hidroliz hem parti bazlı proseste hem de devamlı hat içi proseste gerçekleştirilebilir. Her iki sistem değişkeni için arıtılacak kanalizasyon çamurunun tanımlı kuru madde boyutuna sahip olması önemlidir. Tam olarak bu noktada dekantör yine devreye girer: bu kez susuzlaştırma için değil, yoğunlaştırma için.

İyi haber: GEA çamur yönetim sistemi, her iki proses için ideal şekilde donatılmıştır. GEA waterMaster kanalizasyon çamurunu yüzde iki kuru maddeden tanımlanan kuru maddeye oldukça hassas şekilde yoğunlaştırabilir ve böylece fermente edilebilirlik ve enerji talebi arasında optimum denge için hidroliz prosesine gereken ideal noktayı elde edebilir: Parti bazlı proseste %16 - 18 kuru madde, devamlı hat içi sistemlerde ise %12.

Dekantör, bant filtre presleri veya vidalı presler gibi diğer susuzlaştırma prosesleri için en ekonomik alternatiftir. Bunlar daha esnek ve daha az hassas çalışırlar. Açık bir sistem olduklarında kir, kötü koku ve aerosol oluşumuna neden olur. Bu pres teknolojilerinin kademeli olarak dekantörlerle değiştirilmesi yönünde bir trend oluşmuştur.

Yeni dekantör nesli, enerji tüketimini önemli oranda azaltmaktadır

Santrifüj - Susuzlaştırma Dekantörü waterMaster

waterMaster 2-fazlı dekantörler her kapasitede atık su arıtma tesisi için doğru performans sınıfında mevcuttur. Bu yeni nesil, mekanik separasyon teknolojisi proseslerinin verimliliğini yeni bir seviyeye taşımaktadır. Yeniden konsept tasarımları ile enerji tüketiminde %50 üzerinde bir azalma elde edilmiş olup, bu da işletme maliyetleri ve verimlilik bakımından kritik bir kriterdir. Aynı zamana yatırım maliyetleri düşmekte, hizmet süreleri uzamakta ve performans aralıkları bakımından esneklik artmaktadır.

Yeni nesil dekantörlerin bir temel özelliği de eklemeli tahriktir. Akıllı kinematik ile birincil tambur tahriki ve ikincil helezon tahrik performansları bir araya getirildi ("toplandı") daha sonra hassas bir şekilde tambura ve helezona aktarıldı. Bir diğer avantajı ise döner tahriklerin kullanımı ile oldukça geniş bir diferansiyel hız aralığının kapsanabilmesidir. Modüler sistem sayesinde bütün kullanıcılar öncelikli olarak yüksek arıtma performansı mı yoksa alternatif olarak genel anlamda daha zor susuzlaştırılmış ürün çıktısı ile çok yüksek tork istediklerine karar verebilirler. Bu dekantör tasarımı, maksimum işletim verimliliği sağlar ve en kısa sürede amortismana katkıda bulunur.

Yoğunlaştırma ve susuzlaştırma için tek dekanter

waterMaster hidroliz prosesinde ilk kez İngiltere'deki iki atık su arıtma tesisinde toplam sekiz adet waterMaster CF 6000 makinesi ile, Hollanda'da ise iki adet waterMaster CF 4000 makinesi ile kullanılmaktadır.

Dekantörler, örneğin ABD, İngiltere, Danimarka ve Litvanya'da hidroliz prosesinde yaklaşık on yıldır yer almaktadır.

Çamur yönetim sistemi, termal hidrolizi seçen daha küçük atık su arıtma tesisleri için ek cazibeye sahiptir. Kanalizasyon çamurunun oluşumuna bağlı olarak sadece bir dekantör yeterli olup, hem hidroliz öncesinde yoğunlaştırma, hem de çürütme kulesi öncesinde susuzlaştırma için kullanılabilmektedir: salıncak modeli. İşletim, örneğin günlük veya her iki günde bir değiştirilebilir, örn. Pazartesi günleri yoğunlaştırma, Salı günleri susuzlaştırma yapılabilir veya saatlik olarak değiştirilebilir, örneğin sabah yoğunlaştırma, öğleden sonra susuzlaştırma yapılabilir. Bu, maliyet-tasarrufu sağlayan bir kombinasyondur.

Susuzlaştırmada daha fazla kuru madde

En önemlisi, termal hidrolizin faydası ne kadar büyük? Nihai sonuç nedir? Hidroliz olmadan, ayrıştırılmış kanalizasyon çamuru örneğin %20 ile 25 kuru madde arasında susuzlaştırılabilir. Termal hidroliz, çürütme kulesi içindeki organik - inorganik bileşen oranının inorganik malzeme yönünde değiştirilmesine imkan tanır, böylece %28 ile 35 arasında ve üzerinde kuru madde elde etmek mümkün olup, bu da bertaraf maliyetlerini büyük oranda azaltmaktadır.

Geri