Fürth'teki Tucher bira üretim tesisinde tank temizliği için SMW 100 ile son teknoloji CIP doğrulaması. Yeni Tucher bira üretim tesisini kurarken mutlak öncelik, bira üretim prosesinde güvenlikle birlikte kaynak-verimli tesis yerleşimine verilmişti.

Tornado Orbital Yıkama Başlığı
Tornado Orbital Yıkama Başlığı

Sonuç olarak temizlik için GEA yapımı orbital temizleyicilerle birlikte SMW 100 CIP doğrulama sensörü seçildi. Temizlenecek fermantasyon tanklarının kapasitesi 2.400 hl, çapı 4.1 m ve toplam yüksekliği 22 m'dir. 

Konvansiyonel sistemlerin aksine, SMW 100'ün kompakt başlığı komple değerlendirme elektroniğini ve yazılımını içermektedir ve diğer ürünlerle karşılaştırıldığında, ünite en maliyet-etkin olanıdır. Patentli sensör, tankların içindeki orbital temizleyicilerin işlevini devamlı olarak izler. Temizlik esnasında kontrol sistemine devamlı bir sinyal gönderilir; sinyalin kesilmesi ise bir arızanın oluştuğunu gösterir. 

SMW 100 sensörünün işlevi:

Kontrol Sensörü SMW 100
Kontrol Sensörü SMW 100

Bu temizlik doğrulama sensörü ve işletim metodu eşsizdir. Piyasada kıyaslanabilir başka bir sistem bulunmamaktadır; diğer sistemler ya jet basıncını kaydeder ya a tank içindeki gürültüyü tespit eder.

Fiziksel tasarımından dolayı basınç sensörü, sadece sensöre doğrudan çarpan jetleri kaydeder, bu da döner jet temizleyicide işe yaramaz. En iyi ihtimalle sensör, jetleri sadece kesintili olarak kaydeder. O nedenle jetlerin veya sprey nozüllerinin akış modellerini tam olarak izlemek imkansızdır!

Arka plan gürültüsü ise sadece temizleme sıvısının dolaşımını tespit etmek için kullanılabilir. Ancak temizleyicinin dönüp dönmediğini veya jet akış modellerinin doğru olup olmadığını ya da sprey nozüllerindeki tıkanıklığı tespit edemez!

Özel bir proses, SMW 100'ün yaklaşık 20 saniyelik bir entegrasyon süresi boyunca temizleyicinin çalışmasını izlemesini sağlar. Bu süre içinde sensörden jet geçişi olmazsa, sensörün çıkış sinyali kapatılır ve sensör, temizleyicinin sabit olduğu sinyalini verir. Bir başka özellik ise sensördeki sinyal değişikliğiyle mümkün olmaktadır. Kaydedilen her bir jet, sensör çıkışı ayarlanarak sinyal verilir, böylece her bir jetin çıkış yönündeki elektronik ile (opsiyonel) tespit edilmesi sağlanır. Bu da temizleme modelinin ve dolayısı ile bütün temizlik prosesinin izlenmesine olanak sağlar. Alternatif olarak, tıkanmış sprey nozülünün tespit edilmesi mümkündür. Sonuç olarak SMW 100 sistemi, henüz bu formu bulunmayan akıllı bir tespit teknolojisi sağlar. 

Geri