GEA'nın sprey kurutma ve formülasyon bilgilerinin kullanımı, aerodinamik partikül boy be akış özelliklerinin hassas şekilde manipülasyonuna imkan sağlar. O nedenle solunabilir, serbest-akışlı, küçük aerodinamik boyutlu partikül formunda tedavilerin verimli şekilde üretimi artık daha da kolaylaşmıştır. İlaç alım metodu olarak solunum, özellikle yutulması halinde bozulma riski taşıyan hormonlar, peptitler ve proteinler gibi biyolojik bileşiklerin ticari sunumu için uygundur.

Formülasyondan Üretime

Sprey kurutma, partikül oluşturma ve kurutma için en yaygın kullanılan endüstriyel prosestir. Kuru, toz veya aglomera partiküller halindeki katı maddelerin sıvı besleme malzemesinden üretilmesi için uygundur. Besleme malzemesi solüsyon, emülsiyon ve pompalanabilir süspansiyonlar olabilir. Teknoloji, nihai ürünün partikül boyu dağılımı, kalıntı nem içeriği, kütle yoğunluğu ve partikül morfolojisi gibi hassas kalite standartlarını karşılaması gerektiğinde idealdir.

Spray drying provides unprecedented particle control and allows previously unattainable delivery methods and molecular characteristics. These advantages allow previously unattainable delivery methods and molecular characteristics to be explored.

Spray drying is a simple, rapid, reproducible and easy to scale-up production process that has been intensively investigated for pulmonary drug delivery systems. It has the potential to generate highly dispersible powders for inhalation with a mean particle size down to 2–3 μm size with a manipulable particle morphology. 

Spray drying is well suited to produce inhalable dry powders with predetermined specifications for lung delivery (light particles in the size of 0.5–3.3 μm for lung alveoli deposition). Treating diseases such as asthma, tuberculosis, diabetes and bacterial infections of the lung are suitable applications for spray dried particles. The key benefits of this technology are the possibilities to control the size and morphology of the particles. The fact that it is a very gentle method means that even heat-sensitive materials like protein based drugs can be treated. Recent developments offer new possibilities in the field of laboratory scale spray drying and eliminate some weak points of traditional spray dryers, such as limited recovery and the ability to spray dry milligram sample amounts. 

Kullanıcıya Özel

Sprey kurutma prosesi tamamen ürün kompozisyonuna bağlıdır. Bazı ürünlerin kurutması çok kolayken, bazılarının da çok zordur. Bu bağlamda GEA kurutucunun tasarım ve proses parametre seçimlerinin aşağıdakileri sağladığı belirtilmelidir

  • en iyi ürün kalitesi
  • düşük enerji tüketimi
  • çevre koruma
  • temizlikler arasında uzun çalışma süresi
  • AB direktiflerine uygunluk.

Tasarım mühendislerini sprey kurutma parametrelerini ve dolayısı ile sprey kurutucu boyutunu seçerken desteklemek için DRYNETICS™ metodu kullanılmıştır. 

Geri