GEA ve Cambridge Biostability Limited (CBL), sprey kurutma ile aşıları stabilize etmek için devrimsel bir metot geliştirmiştir.

Daha Fazla Biyo Yararlanım

Dr Bruce Roser, CBL Baş Bilimsel Danışmanı: "Dondurarak kurutma yerine sprey kurutma yapmak, bu hayati ilaçların yararlanımını arttırmaktadır. Geleneksel olanarak aşılar, kesikli işlemle üretilirler. Üretimi ve dondurarak kurutulması 3 gün alabilmektedir. Sprey kurutma saniyeler alır ve yeterli miktar yapılana kadar devamlı olarak çalışabilir."

Ağızdan alınan ilaçlar tablet veya kapsül formunda olabilir, o nedenle sıcaklığa bağlı bozunmaya duyarlı değildir. Ancak enjeksiyonların serin tutulması gerekmektedir. CBL, GEA'nın yardımıyla ilaç tesliminde devrim yapacak bir prosese öncülük yapmakta ve Soğuk Zincir ihtiyacını ortadan kaldırmakta, yılda tahmini $200–300 milyon tasarruf sağlamakta ve dünyanın en savunmasız insanlarına etkili aşılar ulaştırmaktadır.

Proses, aktif içeriğin suda çözünür cam-benzeri bir malzeme ile karıştırılmasını, daha sonra 3–20 µm çapında oldukça parlatılmış yekpare veya içi boş cam küreler halinde kurutulmasını içermektedir. Bu küreler, istenilen çözünürlük ve salınım hızını sağlayacak şekilde tasarlanabilmektedir. Dengeli API (ilaç etken maddesi) içeriğine sahip küreler daha sonra medikal onaylı florokarbonlar, hidrofloroeterler veya yüzmesini ya da batmasını önlemek için toz ile uyumlu düşük yoğunluklu metabolize yağlar gibi inert bir anhidröz şurup içinde süspansiyon yapılır. Ortaya çıkan süspansiyon ısıl-kararlı, enjeksiyona hazır, ortam sıcaklığında etkisini kaybetmeden depolanabilen ve nakliye edilebilen bir sıvıdır.

Bu şekilde sevk edilen ilaçlar, yeniden hazırlanmadan derhal enjekte edilebilir; vücut sıvıları cam küreleri derhal çözerek aktif maddenin salınımını sağlar, kontaminasyon riskini ve antiseptik ihtiyacını ortadan kaldırır. Aşıların kendisi süspansiyon içindeyken inert olduğundan, aşıların aynı anda enjeksiyon için karıştırılması mümkündür, teslimi hızlandırır ve kolaylaştırır.

Malzemeler ve Metotlar

Deneme sürecinde küreler, cGMP koşulları altında 10.000 dozluk partilerin üretilmesine imkan sağlayan bir GEA AsepticSD™, boy ASD –1 sprey kurutucu içinde aseptik koşullar altında sprey kurutma yapılarak üretilmiştir.

Geri