DMK grubunun Almanya’daki Zeven tesisi, günde yaklaşık 2 milyon litre süt işleme kapasitesi ile ülkenin önde gelen süt tozu üreticilerinden birisidir. 2017 Yılında tesis, işletimsel sorunlardan ötürü, kurutucu çıkışında ve siklon filtrelerinin etrafında sıkça toz birikimi sorunu ile karşı karşıya kaldı. Bu durum, toz kalıntıların elle temizlenebilmesi için tesisin haftada üç defaya kadar saatlerce kapatılmasını gerektirdi. DMK’da Fabrika Müdürü olan Andreas Stoeck, bu durumu kısaca şöyle açıklıyor: “Prosesi istikrarlı kılmamız gerekiyordu”.

Zorluk: istikrarlı bir işletimi muhafaza etmek

Toz birikimlerinin nedenlerinin bir başlangıç analizi, üretim hızını maksimuma çıkarmayı hedefleyen reçete ayarları ve işletim parametreleri gibi gerekli ayarlarla prosesi sürdürürken istikrarlı bir işletimi muhafaza etmede karşılaşılan işletimsel zorlukları gün ışığına çıkardı. Bir tesisi en yüksek verimde çalıştırırken, prosesin istikrarsız hale gelmesini önlemek için uzman bir operatörün prosesi sürekli izlemesi gerekir. “Bu nedenledir ki manuel olarak kontrol edilen birçok tesis, sorunlardan kaçınmak için, daha düşük bir verim pahasına da olsa, prosesi biline gelmiş ayarlarla sürdürmektedir,” diyor Dr. Hassan Yazdi, GEA Digital Service Ürün Müdürü.

Çözüm: prosesteki değişikliklere karşı daima en üst seviyede adaptasyon

GEA, iki ayrı inisiyatifi uygulamak üzere DMK Zeven’deki Sürekli İyileştirme Uzmanı Stefan Geils ile yakın temas halinde çalıştı. GEA, CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) teknolojisini kullanarak, bir dizi ayarı simüle etti ve işletimsel açıdan en uygun olanını seçti. Bu arada, GEA, tesisin en yüksek seviyede ve 7/24 otomatik çalışmasını sağlamak amacıyla standardizasyondan evaporatörlere ve kurutucuya kadar tesis genelinde bir proses optimizasyonu geliştirdi ve uyguladı. Bir GEA OptiPartner sözleşmesi kapsamında, optimize edici tüm unsurlar prosesteki değişikliklere karşı daima en üst adaptasyonu göstermeleri amacıyla GEA servis merkezinden uzaktan izlendi.

“Gelişmiş proses kontrol çözümü, proses bilgileri bazında sürekli güncellenmelidir, aksi halde geçerliliğini yitirecek ve amaçlara ulaşılamayacaktır. GEA OptiPartner’i seçme nedenimiz de budur,”diyor Dr. Hassan Yazdi, GEA Senior Digital Services Ürün Müdürü

Sonuçlar: optimum seviyeye daha fazla yaklaşma

Sistem şu anda, 2018 yazından bu yana hiç kesinti yaşanmadan %98 kesintisiz çalışma seviyesine ulaştı ve üretim hızı önceki yıla göre %4,2 arttı. Buna ek olarak, prosesin tamamı artık istikrarlı hale geldiğinden, toz kalitesini nem ve protein içeriği gibi parametreler açısından optimum seviyeye yakınlaştırmak da mümkün olmakta. Kurutma üretim hattındaki toplam spesifik güç tüketimi de 2017 yılı ile karşılaştırıldığında %4,2 oranında azalmış durumda. GEA OptiPartner proses optimizasyonu çözümü, herhangi bir sermaye harcaması yapılmadan bir hizmet olarak sağlanmıştır. GEA ve DMK Zeven, GEA OptiPartner sözleşmesi bazında sağlanan uzun vadeli faydaları sürdürmek ve hatta daha da geliştirmek için uzun vadeli bir ortaklık kurmuştur.

performans göstergeleri - optipartner

Gelecek: daha fazla gelişim için birlikte çalışma

GEA OptiPartner sürekli proses optimizasyonu sağlar ve böylece müşteri ile servis sağlayıcı arasındaki ortaklık uzun vadeye yayılmış olur. DMK ürün portföyü sürekli büyüdüğünden ve üretim daha kompleks bir hale geldiğinden, sistem, hem ürün kalitesi hem de verim bakımından mükemmel sonuçlar elde etmek üzere adapte edilir. GEA, tesisin tamamı için potansiyel gelişim alanlarını tespit amacıyla ve hizmetin bir parçası olarak DMK ile yakın temas halinde çalışacaktır. Bunlara ek olarak, GEA ve DMK Zeven, şirketin sağlık ve güvenlik politikasının bir parçası olarak yeni personelleri eğitmek ve tehlikeleri tanımlamak amacıyla proses simülasyonunu geliştirmek için birlikte çalışmaktadır.

“Motive olmuş bir DMK ekibi ve GEA mühendislerinin sağladığı destek, bu olağanüstü performans gelişimlerini sağlamada anahtar rol üstlenmiştir” diyor Stefan Geils - Sürekli İyileştirme Uzmanı

GEA OptiPartner - Bir GEA Hizmeti olarak proses optimizasyonu

En yeni dijital teknoloji standartlarını hayata geçirmek? GEA uzmanlığına güvenmek ve üretim hattınızdan en iyi verimi almak mı istiyorsunuz?
O halde, prosesinizi optimize etmenizi sağlayacak Endüstri 4.0 çözümümüz olan GEA OptiPartner’e göz atın.

GEA OptiPartner - Proses istikrarını artırır

Ürün Müdür Hassan Yazdi, yeni GEA OptiPartner’i tanıtıyor. GEA OptiPartner, GEA’nın proses tasarımını ve üretim hatlarının proses optimizasyonuna yönelik işletimsel bilgi ve deneyimlerini bir araya getiren bir dijital yazılım çözümüdür. Veri tabanlı ve yapay zekalı öğrenme teknolojilerini kullanan GEA OptiPartner, proses performansının tam görünürlüğü ile etkinliği ve verimi artırır.

Geri