Buhar vakum üniteleri, rafinerilerin kritik bileşenleridir. Daha az buhar tüketimli yeni GEA ejektör tasarımı, vakum kolonlarındaki işletim maliyetlerinin azaltılmasına olanak sağlamaktadır.

On yıllardır artan enerji maliyetlerinden dolayı buhar tüketimi, petrokimyasal tesislerinde başarılı bir işletmenin önemli bir göstergesidir. Avrupa'da neredeyse bütün büyük petrokimyasal şirketleri, distilasyon kolonunu düşük vakum altında çalıştırarak ve tesislerindeki buhar tüketimini azaltarak işletme maliyetlerini düşürmeye çalışmaktadır.

GEA verimli vakum üniteleri sunmaktadır ve neredeyse üretilen bütün ejektörleri incelemek üzere Karlsruhe'deki AR&GE test tezgahında zaman ve para harcadı. Bu devasa veri tabanındaki sonuçlar, GEA'nın daha düşük buhar tüketimi bakımından ejektörlerin mekanik tasarımını iyileştirmesine olanak sağlamaktadır.

GEA, mevcut vakum ünitelerindeki çok sayıda revizyon çalışmasında aşağıdakileri doğruladı:

  • GEA ejektörleri kullanılarak tüketim koşulları, mevcut kondenserler daha fazla kullanılsa bile iyileştirilmektedir.
  • yeni ejektör tasarımı işletim maliyetlerinden tasarruf yapılmasına ve 2 yıldan kısa sürede amortismana imkan sağlamaktadır.
  • buharda ve böylece CO2 ayak izinde önemli bir azalma, genellikle akıllı bir revizyon finansmanı sağlamaktadır.

GEA yakın zamanda bir İspanyol rafinerisindeki mevcut vakum ünitesinin revizyonu için sipariş aldı, çünkü buharda önemli azaltma sağlanmıştı.

Geri