GEA, detay tasarım mühendisliği dahil olmak üzere yılda 3 milyon PEQ (plazma eşdeğeri) üzeri bir kapasite için yeni bir imunoglobin(IgG) üretim tesisinin montajından sorumlu olmuştur.

Geniş Filtreleme Teknolojileri Yelpazesi

Prosedürün tamamı, nihai formüle edilmiş kütleyi üretmek için çökeltinin yeniden süspanse edilmesi ile başlamakta, çeşitli farklı işlem ve virüs etkisizleştirme adımlarını içermekte - protein kontaminasyonlarını gidermek için derin filtreleme, kalan safsızlıkları azaltmak için anyon değişimi kromatografisi, proses kalıntılarını gidermek ve protein konsantrasyonu için diya/ultrafiltrasyon ve/veya küçük partikülleri gidermek için nanofiltreleme - tamamı 32 adet olan yüksek kaliteli GEA farmasötik ürün ve tampon tankları (1000-8000 L) kullanılarak beslenmektedir.

Detaylı mühendislik çalışmaları aşamasında P&ID'lerde (Proses & Cihaz Diyagramları) devamlı iyileştirmelerle, imunoglobin üretim prosesine son teknolojiyi kullanan uygulamalar entegre edilmiştir. Çeşitli bakım ve işletim kolaylığı hususlarının yanı sıra, bireysel tesis alanlarının kapasitesine özel bir dikkat gösterilmiştir, yeniden konstrüksiyon gerekmesi halinde gelecekteki ürün çıktısı ve randıman bakımından olası geliştirmelere imkan tanınmıştır. Yüksek otomasyona sahip proses, partiler arası istikrar ve ürün kalitesi sağlamaktadır.

Tam Otomatik

Temizlik prosesleri (SIP, yerinde sanitasyon) dahil olmak üzere tam tesis otomasyonu, tesisin neredeyse insansız işletilmesini sağlamakta ve bu büyük bir avantaj olarak görülmektedir. Sonuç olarak verimli bir üretim prosesi ve en yüksek teknoloji, viral güvenlik ve saflık standartlarında bir tesis elde edilmekte, bu da hastalara en yüksek kalitede imunoglobin ürünleri aldıklarına dair güvence ve huzur vermektedir.

Geri