GEA ilk konteyner skidini başarılı şekilde tedarik etti

Alaska sularındaki platforma drenaj suyu sistemi için retrofit yapıldı

Drenaj suyu arıtması için iki santrifüj skidi ile GEA, petrol & gaz endüstrisine ilk retrofit tesisi teslim etti. Petrol sondajı esnasında drenaj suyu, platform üzerinde yüksek hacimlerde toplanır, daha sonra oluşan diğer atık sularla birlikte büyük tanklara alınır. IMO Yönetmelikleri MEPC.107(49)'a uygun olarak bu kirli suyun, ilgili artırma ve yağ giderme işlemi yapılmadan okyanusa boşaltılmaması gerekir.

Santrifüj skidleri zamandan ve paradan tasarruf sağlıyor

Drenaj suyunun karada bertarafı yüksek maliyet ve zaman gerektirir, o yüzden gereken ilgili artıma işlemi, sondaj platformu üzerinde separasyon ile gerçekleştirilir. O nedenle, Alaska sularında drenaj platformlarının kullanımı için, drenaj suyu içerindeki yağ içeriğini 5 ppm altına indiren bir drenaj suyu arıtma tesisinin retrofit montajı yapılması gerekliydi. Bu amaca yönelik olarak GWA, katı madde ekstraksiyonu için yüksek performanslı bir dekanter, kalıntı yağ giderimi için de separatör içeren bir tesis tasarladı. Buradaki özel durum, retrofit konseptidir: Her iki santrifüj, çevre birim ekipmanı ile birlikte çalışmaya hazır şekilde birer konteyner içinde teslim edildi. Konteynerler arasında gereken bağlantı boruları da teslimat kapsamı dahilindeydi. Müşteri besleme hattını monte ettikten sonra skidler doğrudan güverte üzerinde "tak&çalıştır" şeklinde işletime alınabilir. Bu retrofit olanağı, müşteriyi hem karmaşık olmayan sistemi hem de büyük miktardaki maliyet ve zaman tasarrufu ile ikna etti.

Ayrıca, daha düşük kalıntı yağ içeriği garantisi, sondaj gemisinin kiralama ücretini de iyileştirdi - o nedenle retrofit tesis çok kısa sürede kendini ödeyecekti.

Geri