GEA, sondaj platformları ve sondaj gemilerinin güvertesinde sondaj çamuru ve suyunun işlenmesi için bir çok metot geliştirmiştir; bunlar basit bir dekanter ve separatör kombinasyonundan, giriş yönünde yüzeyden sıyırma tankı montajına ve değerli ağır metal barit geri kazanımına kadar değişmektedir. Üç metodun hepsi, sondaj platformlarındaki ağır çalışma ortamlarında değerini ispatlamıştır.

Dekantör ve separatör kombinasyonu

Sondaj platformları ve sondaj gemilerinin, sintine suyu ve sondaj çamurunun işlenmesi bakımından özel gereksinimi vardır. Platformlar ve gemiler prensip bakımından ikiye ayrılır. Genel anlamda normal gemilerdeki sintine suyuna eşdeğer olan suyun arıtılması gerekir ve benzer şekilde arıtılabilir. GEA'nın denenmiş ve test edilmiş sintine suyu separatörleri aynı amaç için uygundur; her türden gemide yüzlerce uygulamada halihazırda kullanılmaktadır.

Ancak sondaj platformlarının zorlukları nispeten biraz farklıdır. Sondaj borularını değiştirme prosesi, çok miktarda katı madde içeriğine sahip sondaj çamurunun güverteye alınmasına neden olmaktadır. Drenaj suyu, işleme bakımından büyük zorluklar çıkartmaktadır. Drenaj suyunun kompozisyonu büyük oranda değişebilmektedir. Normal sintine suyu işleme sistemleri bu amaca uygun değildir. Bu durumda iyi bir çözüm, iri katı maddeleri gideren bir dekanterin giriş yönünde, bir separatörün de kombine olarak çıkış yönünde kullanılmasıdır. Elbette komple sistemin ATEX patlama koruması ile tasarlanması gerektiği açıktır. Dekantör ve separatör kombinasyonu zaten kendi değerini ispatlamıştır. MARPOL tarafından 15 ppm altında şart koşulan su içinde yağ değeri, güvenilir ve istikrarlı şekilde sağlanabilmektedir. Sondaj şirketleri GEA'nın bu teknolojisini geçmişte bir çok yeni platform ve sondaj gemisi inşasında veya ekipman retrofit montajında kullanmıştır.

Giriş yönünde yüzeyden sıyırma tankı

Dekantör / separatör kombinasyon sisteminden kazanılan deneyim, sondaj platformlarının drenaj sistemlerini daha geliştirmek ve iyileştirmek için GEA tarafından sondaj şirketleri ve tersaneler ile birlikte kullanılmıştır. Giriş yönünde yüzeyden sıyırma tankının kullanımı, taş ve içecek kutuları gibi çok büyük partiküllerin ve yüzen katı maddelerin ön separasyonu için iyi bir çözümdü.

Sınıflandırma dekanteri ile ek barit geri kazanımı

Minimum özgül yoğunluğu 4.20 g/cm3 olan ağır madeni barit (baryum sülfat) için özel işlem/muamele gereklidir. Nispeten pahalı olan barit, sondaj çamurunu kalınlaştırmak amacıyla sondaj çamuruna eklenir. Bu nadir ve değerli maden, ayrı olarak çökeltilemeseydi kurutulmuş sondaj çamuru ile birlikte atılması gerekecekti. Ancak bu çok değerli bir maden. Sondaj çamuruna ek olarak yeniden kullanım için bariti geri kazanmak üzere GEA, ayırıcı dekantörün giriş yönünde özel bir sınıflandırma dekanteri montaj imkanını geliştirdi. Bu özel dekantör, sadece çamurdaki çok ağır katı partikülleri çıkartır. Yeni ecoforce dekanter jenerasyonundan bir GEA rigMaster CF 4000, sağlam işletim ve maksimum hizmet süresi, yüksek verim kapasiteleri, mükemmel ayırma sonuçları ve düşük enerji tüketimi gibi doğasından bulunan avantajlarından dolayı bu uygulama için kullanılmaktadır. Barit separasyonu şu anda bir çok sondaj şirketi tarafından kullanılmaktadır.

Geri