Tablet sıkıştırma teknolojisi pazarı ve ekipman üreticilerine yapılan talepler, son yıllarda büyük değişikliklere uğramıştır. Bunun nedeni birçok faktöre bağlıdır.

Pazar Zorlukları

İlk olarak farmasötik endüstrisi, katı dozaj üretim ekipman yatırımlarında jenerik ve kontratlı üretim yönünde önemli bir değişim görmüştür. Pazarın bu segmentindeki şirketler doğaları itibarı ile maliyet düşürmeye yoğun şekilde odaklandığından dolayı üretkenlik, esneklik ve proses randımanlarına (yani minimum ürün kaybına) büyük önem verilmiştir. Ekipman maliyeti ve güvenilirliği ile yerinde hızlı yardım da önemli seçim kriterleri olmuştur. Araştırma ve geliştirme bazlı şirketler de bu maliyet düşürme trendini takip etmek zorunda bırakılmıştır.

İkincisi, Orta Doğu ve Uzak Doğuda (örneğin Hindistan, Çin ve Güney Kore) yeni farmasötik pazarların hızla büyümesi, bu bölgelerdeki katı dozaj ekipman yatırımlarının Kuzey Amerika ve Avrupa'dakileri geride bırakmasına neden olmuştur. Bu da ekipman fiyatına daha fazla baskı yapmış, sonuç olarak bir çok Batılı şirketin ekipman tasarım, üretim ve montajını Asya'ya kaydırmıştır.

Son olarak, yeni API'lerin artan potansiyeli ile, operatörün farmasötik ürün işleme etkilerine karşı daha iyi korunması yönünde bir ihtiyaç doğmuştur. Operatörün maruz kalması ya Kişisel Koruyucu Ekipman (PPE) kullanımı ya da ekipmanın yüksek muhafazalı olarak yapılması ile azaltılabilir. Bu yaklaşımlardan ikincisi, öncelikle ergonomik nedenlerle ve genel olarak ortamın, tesisin ve diğer personelin korunmasında daha etkili bir yöntem sağladığı tercih edilen çözümdür.

Teknolojide Dönüm Noktası

Döner tablet presin işletim prensibi ve temel tasarımı on yıllardır değişmese de, çok sayıda makine tasarım iyileştirmeleri çeşitli tedarikçiler tarafından maliyeti ve piyasaya sürme sürelerini azaltmak ve daha önemlisi, üretkenliği, esnekliği ve güvenlik performansını arttırmak için geliştirilmiş ve uygulanmıştır.

İlk yeniliğin odak noktası, makine temizliği ve ürün değişimi için gereken sürenin azaltılmasıdır. İlk önemli değişiklik ise Fette tarafından 1990'ların başlarında pazara sürülen ve artık neredeyse tüm tedarikçilerin sağladığı "değiştirilebilir kol" olmuştur. Her ne kadar bu makine özelliği aynı makine üzerinde kullanılabilen alet türleri bakımından büyük esneklik sunsa da, temizlik ve format değişikliğinde tasarruf edilen süre sınırlıdır; kol çıkartıldıktan sonra tablet presinin karmaşık iç kısmının temizlenmesi gerekmektedir. O nedenle yapının açıklığı ve erişilebilirliği daha da iyileştirmiştir (Korsch'un XL serisi gibi). Bu zorluğa farklı bir yaklaşım yapan IMA, değiştirilebilir kolun olmadığı ancak santrifüjlü kalıp doldurma ve Yerinde Temizlik özelliğine sahip devrimsel bir tasarımla ortaya çıkmıştır. 2000'lerin başlarında GEA, hat dışı temizlik sayesinde çok hızlı ürün değişimi sağlayan ve aynı zamanda konvansiyonel çıkartılabilir kollu makinelere kıyasla daha fazla toz muhafazası sağlayan "Değiştirilebilir Sıkıştırma Modülü" konseptini getirmiştir.

Daha yakın tarihlerde, tablet presinin anlık ürün çıktısını arttırmak için çeşitli makine tasarım iyileştirmeleri yapılmıştır. Yüksek ürün çıktılarında bunu elde etmek için, üniform kalıp dolumunu - ve sonuç olarak tablet ağırlık dengesini - sağlamak üzere cebri pedallı besleyicilerin verimliliğinin arttırılması gerekmektedir. Bir sonraki adım, kol üzerindeki delgi istasyonlarının sayısını arttırmak olmuştur (örneğin, Fette'nin kalıp plakası segmentleri; GEA'nın kalıp hazneli değiştirilebilir kalıp diskleri) ve/veya kolun dönme hızını yükseltilmiştir. Kol RPM'sini arttırırken, her bir tablet için sıkıştırma bekletme süresi kısalmıştır ve çoğunlukla yetersiz sertliğe, kapaklanmaya/kırılmaya veya laminasyona neden olmaktadır. Daha uzun bekletme süresi sağlamak için geliştirilen metotlar arasında hava kompanzasyonu vardır, daha dar kapsamda ise büyütülmüş sıkıştırma merdaneleri ve özel başlık tasarımlı delgiler yer almaktadır.

Son 10 yılda, yüksek etkili ve toksik ilaçların elleçlenmesi için komple tablet üretim hatlarının tasarımında büyük çaba gösterilmiştir. Tozu içeri besleme, tablet elleçleme, numune alımı ve tablet toplama işlemlerinin tamamının "yüksek muhafaza" koşulları atında yürütülmesi gerektiğinden, toz boşaltma istasyonu, tablet toz giderici, metal detektörü, toz çıkartıcı ve tablet analiz cihazı gibi çevre ekipmanın entegre edildiği komple hatları tasarlamak kaçınılmaz olmuştur. İlk başta kullanılan en yaygın teknik, Yerinde Yıkanabilirlik sağlamak için ekipmanın çevresine izolatörler kurulmasıdır. Ancak en son tasarım trendi, muhafazanın kaynakta yapılması ve hat dışında yıkamadır, bu konseptler ekipmanın daha küçük olmasını, montaj ve işletiminin daha kolay ve fiyatının daha düşük olmasını sağlamaktadır.

Engeller

Modern tablet preslerinin temel eksikliği, ileri proses kontrolünün bulunmamasıdır. Çoğu tablet presi sadece bir adet geri besleme kontrol devresi ile donatılmış olup, tablet ağırlığının dolaylı tahmini olarak ana sıkıştırma gücü ölçümünü temel almaktadır. Bu devrenin düzeltilmesi, tablet numune alımı ile sağlanmaktadır: Makine 200.000 tablet/s hızında çalışırken her 15-30 dakikada 20 tablet numunesi alınır. Bu da doğal olarak bu metodun istatistiksel ilgisi ve doğruluğu sorusunu akla getirmektedir. Sertlik, API içeriği ve çözülme süresi gibi diğer tablet CQA'larının çevirim-içi izlenmesi ve kontrolü için çok az yeni proses kontrol metodu ve yeni sensör tipi sunulmaktadır.

Bir Sonraki Adım?

Maliyet düşürme hususundaki devamlı arayışında farmasötik endüstrisi, işletimsel verimliliği daha da arttırmak için zorlamaya devam edecektir. Bu, daha yüksek hızlar, daha hızlı temizlik ve ürün değişimi ve tam otomatik, insansız işletimle sağlanabilir. Esneklik; tabletlerin karmaşıklığı arttıkça, çok katmanlı tabletler ve çekirdek kaplamalı tabletler gibi özel tabletlerin ortaya çıkmasıyla daha da geliştirilecektir.

But most of all, future developments should focus on advanced process control to guarantee improved and constant tablet quality. This is one of the basic requirements to help realize two crucially important new concepts, which will shape the future of solid dosage production: continuous processing and real-time release. The implementation of new control strategies and the implementation of new types of sensors into tablet presses are vital means to this end. With the advent of promising new devices such as NIR sensors, progress is being made, but these are just the early stages of the new developments that are required.

Geri