Viski yapım sanatından daha geleneksel olan sadece bir kaç zanaat daha vardır. Ancak Arboga'daki İsveç'li viski üreticisi Agitator Whiskymakare AB için geleneğe meydan okunuyor: önemli olan tek şey viski.

En başından itibaren, Şubat 2018'de damıtma sistemlerinden ilk yeni yapım yüksek alkollü içki çıktığında, distilasyoncular prosesin tamamına işlerin geçmişte nasıl yapıldığı değil, daha iyi neyin yapılabileceği perspektifinden baktılar.

Farklı olmak - daha iyi olmak

Agitator Whiskymakare, bir çok bakımdan diğer distilasyonculardan daha farklı. Muhtemelen ticari ölçekte vakum altında malt viski üretimi yapan ilk dünyanın ilk üreticisi; 'yeşil' enerji kullanıyor; yulaf, buğday, arpa ve çavdar dahil olmak üzere çeşitli ham maddelerden mükemmel viskiler yapıyor; bunun için de GEA'nın süper-verimli, en üstün mayşeleme ekipmanını kullanıyor.
Vakum altında distilasyon, normal atmosfer basıncındaki kaynama noktasından 30°C daha düşük ısıda kaynama noktası elde edildiği için distilasyon için gereken ısıyı azaltmaktadır. Enerji tasarrufunun yanı sıra bu, ısıdan kaynaklanan istenmeyen aromaların önlenmesine yardımcı olmakta, daha yumuşak ve temiz bir yüksek alkollü içecek elde edilmesini sağlamaktadır. Tesis, çevre-toplum için süper-ısıtmalı su üreten bir odun pelet kazanında üretilen yerel idare yenilenebilir enerjisini kullanmaktadır. Agitator, ihtiyacı olan küçük bir miktarı kullandıktan sonra kalan enerjiyi şebekeye geri vermektedir.

Distilasyon Tesisi Müdürü Oskar Bruno, buradaki amacın verimli şekilde yüksek kaliteli ürün üretebilen bir distilasyon tesisi yaratmak olduğunu söylüyor. "Distilasyon tesisi, geleneğin muhafazakar olduğu ve yeni teknolojilerin viskinin tam potansiyelini açığa çıkarabileceği inancı üzerine kuruldu," diye açıklıyor. "Ekipman, lokasyon, ham madde ve prosesi işletme şekillerine yönelik tercihlerimiz de bunu yansıtıyor."  Bu metotlar, bir zanaatkarın sürekli olarak kendine 'en heyecan verici viskiyi nasıl yaparsın?' sorusunu sorarak işine gösterdiği tutkusu ile birleşmektedir

Agitator Whiskymakare, GEA ile mükemmel bir ilişki içinde

GEA teknolojisi yeniliğin kalbinde

Mayşeleme tesisi, ham maddeden elde edilen randımanı arttırmaya ve üretim döngüsündeki süreyi kısaltmaya yardımcı olmak için GEA MILLSTAR® ve GEA LAUTERSTAR® kullanarak oluşturuldu. GEA'nın global deneyimi, Agitator için karar verme sürecinde önemli bir rol oynadı. "Viskinin ilk aroması demleme esnasında belirlenir ve burada kaliteden vereceğiniz ödün, nihai üründe ortaya çıkar," diyor Oskar.

MILLSTAR®'ın sunmuş olduğu ıslak öğütme sistemi ile birlikte LAUTERSTAR®'ın esnekliği hoşumuza gitti, o an bu ekipmanın tam bize göre olduğunu anladık.”– Oskar Bruno, Agitator Whiskymakare AB Distilasyon Tesisi Müdürü

GEA MILLSTAR® sistemi, öğütme esnasında tahılları ıslatarak, kabukları daha esnek olacak şekilde hazırlıyor ve kırılmayı önlüyor. Bu da şeker ekstraksiyona, oksijen girişini minimuma indirmeye ve aromaların korunmasına yardımcı olmak için tahıl endosperminin kabuğundan nazikçe sıkılmasını, ezilmesini ve öğütülmesini sağlıyor. GEA LAUTERSTAR® ekstraksiyon randımanını ve şıra kuvvetini maksimuma çıkartırken, aynı zamanda işletim maliyetlerini minimuma indirerek toplam sahip olma maliyetini düşük tutuyor. Her ikisi de GEA'nın eşsiz demleme know-how bilgileri ve mühendislik uzmanlığı ile geliştirildi.

Yaratacılığın gücü

Agitator çeşitli malzemelerden, farklı miktarlarda farklı içerik mayşeleme reçeteleriyle ve mayşeleme döngüleriyle heyecan verici viskiler yapak için yaratıcı olmak istiyordu. "Bunun bizim için anahtar özelliklerden biri olduğunu gördük," diyor Oskar. "Yulaftan, buğdaydan, arpadan ve çavdardan viski yaptık; hepsinden de gerçekten iyi sonuçlar elde ettik." GEA, randımanı daha fazla arttıracak, ekstra proses esnekliği ve kontrolünü sağlayacak cihazları bir araya getirebildi.

Agitator'un temel değerleri arasında deney yapma istekliliği, geleneklere karşı sağlıklı bir şüphecilik ve tamamen en heyecan verici viskiyi yaratma odağı yer almaktadır. "Asla kaliteden ödün vermeyiz," diyor Oskar.

GEA ile mükemmel bir ilişki kurduk; bu da kendini viskimizin aromasında gösteriyor.”– Oskar Bruno, Agitator Whiskymakare AB Distilasyon Tesisi Müdürü

Geri