3.5 Milyondan Fazla Kişinin Atık Su Arıtması

Tesisin 2001 yılında açılan birinci fazı ile Stonecutters Adası atık su arıtma tesisinin kapasitesi, günde 1.3 milyon metreküp atık su olup, o zaman için bütün Hong Kong sakinlerinin toplan atık su üretiminin yaklaşık yarısına tekabül etmekteydi. 2009 Sonundan itibaren dünyanın ikinci en büyük kablolu köprüsü (yaklaşık 1.6 kilometre uzunluğunda) yaklaşık 300 metre yüksekliği ve 1000 metreden fazla maksimum kanat mesafesi ile Stonecutters Adasını ve yarım adayı, kıyı ötesinde bulunan çok sayıda ek adayla bağlamıştır.

GEA Dekantörleri ile çamur susuzlaştırma

Santrifüj - Susuzlaştırma Dekantörü waterMaster

Derin-havuz teknolojisi ile monte edilen 14 adet GEA dekantör santrifüjü, düşük güç tüketimi ve düşük polimer gereksinimi ile yüksek verim kapasitesi sağlamaktadır. O nedenle günde 2.45 milyon metreküp atık sudan kaynaklanan kanalizasyon çamurunu kolaylıkla susuzlaştırmaktadır. 3.5 Milyondan fazla kişinin atık suyu bu şekilde bertaraf edilebilmektedir.

Hong Kong'daki Stonecutters Adası Kanalizasyon Arıtma İşleri (SCISTW) atık su arıtma tesisi büyütme ve modernleştirme prosesi iyi bir ilerleme kaydediyor. Orijinalde planladığı üzere mevcut iş, ayrıca GEA'nın toplam 14 adet dekantör santrifüjü entegre edeceği yeni bir çamur susuzlaştırma tesisinin yapımını içermekteydi. Kasım 2011'de devlet tesis operatörü DSD (Drenaj Hizmetleri Departmanı) ile E&M müteahhidi ATAL Mühendislik ve danışman mühendislik şirketi ARUP & Partners temsilcileri, Niederahr tesisinde dekantör üretim prosesini ilk elden görmek üzere konuk olarak GEA'yı ziyaret etti.

Sözleşme Hong Kong'da Eylül 2010 başında imzalandı. Şubat 2012'de ilk elektrikli ekipman teslimatı gerçekleşti, ardından Temmuz 2012'de, fabrika kabullerinden sonra ilk beş dekantör teslim edildi; Ağustosta sonraki beş dekantör teslim edilirken son dört adet de Eylülde teslim edildi. Hizmete alma işlemi 2013 başında başlayacak olup, 2014'e kadar devam edecektir. İlk üretim 2013'in ikinci çeyreğinde başlayacak. Genişletilmiş atık su arıtma tesisinin 2015 itibarı ile tam kapasiteye geçmesi beklenmektedir.

Geri