Dekantörlerle Etkili Çamur Susuzlaştırma

Yeşil Güç

Münster'in yeşil gücünün büyük bölümü, geçen yılın başından itibaren GEA dekanterlerinin de kullanıldığı Coerde'deki tesiste kombine ısı ve güç santralı tarafından üretilmektedir.

"Bio-Stab" adı verilen metot, organik atıkların enerjiye dönüştürülmesinde kullanılmaktadır. Organik atık toplanır ve plastik, metal veya taş/kum gibi yabancı maddeleri gidermek için dikkatlice temizlenir; daha sonra küçük partiküllere ayrılarak proses suyu ile karıştırılır ve fermantasyon için çürütme tankına beslenir. 55° Santigratta çamurumsu kütle, sıkı anaerobik koşulları altında, yani tamamen oksijensiz olarak 15 gün boyunca fermantasyona bırakılır. Bu süre içinde tesis, yüzde 50 ile 60 arasında metan içeriğine ve yüzde 40 ile 50 arasında karbondioksit içeriğine sahip biyogaz üretir; enerjiye dönüştürülmek üzere komşu kombine ısı ve güç tesisine beslenir. Bu şekilde yılda ortalama 3000 MWs elektrik ve 3500 MWs ısı Münster'de üretilmektedir (net).

İki dekantör, her gün 300 ile 400 m³ arasında biyokütleyi susuzlaştırıyor

City of Muenster_UCA 501

Nisan 2009'dan bu yana çürütülen çamur, iki adet UCA 501 dekantörle susuzlaştırılmaktadır. Düşük işletim maliyetleri ve güç tüketimi ile dekantörler, her gün 300 ile 400 m3 arasında biyokütleyi susuzlaştırmaktadır. İki çevre dostu dekantör, önceki iki eski makinenin yerine geçti. Altı üreticiye teklif davetinde bulunuldu, üç şirket ilk olarak Stadtwerke Münster seçim prosesine tekliflerini sundu. Bu proses diğer şirketleri eledi ve sürecin sonunda sadece GEA kaldı. "Ortaklaşa yürütülen yoğun proje planlaması, referans istasyonlardaki dekanter kurulumlarının ziyareti ve son ancak bir o kadar önemli olan ise mobil tesisle yapılan lokal deneme, Stadtwerke Münster'i mevcut santrifüjleri GEA tarafından sağlanan teknolojiyle değiştirmeye ikna etti.

GEA'nın dekantörlerinden özellikle etkilenmemizin nedeni, diğer biyogaz fermantasyon tesisleriyle kıyaslandığında çok iyi referansları olmasıdır", diyor organik atık fermantasyonu için Udo Hibbeler, Stadtwerke Münster Operasyon Müdürü.

Bakım sözlşemesi bütçe güvenilirliği sağlıyor

"Bir diğer faktör de, orta vadedeki tamir maliyetlerinin hesaplanabilmesidir. GEA, bize makul bir bakım sözleşmesi önerebilen tek dekantör üreticisi. Biz bunu oldukça pozitif bir husus olarak görüyoruz. Bir üreticinin kendi makinelerine güvenmesi gerek. Şirket, operasyonlarından o kadar emin olmalı ki, bakım sözleşmesini hesaplayabilmeli, GEA da tam olarak bunu yaptı" diye ekliyor Udo Hibbeler. GEA ile birlikte makine sayısı, hız, saatlik verim ve günlük çalışma süresi gibi değişkenleri içeren bir formül geliştirdik, bu veriler yıllık çalışma süresinin ve tanımlı bir bakım maliyetinin hesaplanmasında kullanıldı. "Bakım maliyetleri de o yüzden sabit değil; aksine, yıllık maliyeti tesisi işletme şeklimizle etkileyebiliyoruz."

Bakım sözleşmesi bedeli, çıkış kapasitesi, susuzlaştırma seviyesi ve konsantre kalitesi ile belirlenmekte. "On yıllık bu bakım sözleşmesi, bütçe güvenilirliğinin anahtar hususlarına ve tamir maliyetlerinin planlanabilir olmasına odaklanmaktadır. Ancak bu on yıllık süreyi göz önünde bulundurduğumuzda, hesaplanamayan plansız "ihtiyaca göre tamir" felsefesine göre çok daha az pahalı bir işletme yapabileceğimizi öngörüyoruz" diyor Udo Hibbeler.

GEA, siparişin verilmesi bakımından bir diğer kriteri daha yerine getirdi. "Ön-denemelerde pozitif sonuçlar görmek istedik ve nihai analizde bu, iki tedarikçi tarafından sağlanabildi", diyor Operasyon Müdürü. GEA, ön-denemeleri özellikle seçkin bir şekilde, tesisten orijinal materyali kullanarak mobil bir tesisle gerçekleştirdi. Mevcut makinelerden bir tanesinin bağlantısı bir haftalık süre için kesildi ve yerine mobil tesis kullanıldı.

Standart yedek parçalı standart makineler

Ayrıca Stadtwerke Münster, daha önce olduğu gibi özel yapım parçalar kullanmamaya, bunun yerine standart makineler kullanmaya karar verdi. "Bu şekilde, ihtiyaç olması halinde orijinal rotorun yedek parça olarak GEA stoklarında olacağından eminiz" diyor Udo Hibbeler. UCA 501 ile GEA, modern tasarımlı ve yüksek performanslı bir susuzlaştırma dekanteri yapmayı başardı ve performansı büyük oranda arttırırken aynı zamanda servis ve işletme maliyetlerini düşürdü. Çevre dostu dekanter, derin havuz tasarımına sahip. Özel rotor geometrisinin yüksek rotor hızı ile birleşimi, yüksek çıkış performansını garanti eder. Sağlam, çok aşamalı döner dişlinin kendisi, optimum susuzlaştırma için yüksek sarmak tork üretir ve yüksek diferansiyel hızlarda bile sabit kalır. Yüksek çıktı kapasitesine ve çok yüksek torka rağmen, özel enerji gereksinimi 1 kW/m³ altındadır.

Yüksek tesis çalışma süresi

Stadtwerke Münster ayrıca eski makineye kıyasla susuzlaştırma kapasitesini iki katına, saatte 15'ten 30 metreküpe çıkarmak suretiyle tesisin çalışma süresi bakımından güvenli tarafta kalmaya karar verdi. Bu şekilde eğer bir makinenin servise girmesi halinde, tek bir makine kalıntıların susuzlaştırmasını yapabilecek şekilde hazne hızını ve çıktı kapasitesini arttırmak suretiyle proses ayarlanabilecektir. "Çünkü günde sekiz ile on iki saat arasında makine başına yalaşık 15 ile 18 metre küp susuzlaştırma yapıyoruz, şu anda bir makinenin servise girmesi veya kapatılması gerekirse, toplam miktarı tek bir santrifüjü saatte 30 metreküp hızında çalıştırarak işleyebiliyoruz. Bu da bize daha yüksek tesis çalışma süresi sağlıyor" diyor Udo Hibbeler.

"Yeni dekantörler dakikada 2600 devirde çalışıyor; bu hız önceki hız olan dakikada 2950 devirden daha düşük olup, enerji tüketimini daha da azaltmaktadır. Daha önce elde edilen değerlerden çoğunlukla daha düşük çıkış suyu değerleri elde ediyoruz. Susuzlaştırma verimliliği yaklaşık yüzde 35 kuru madde ile neredeyse aynı kaldı.

Dekantörden boşaltılan katı maddeler yaklaşık yüzde 35 kuru madde içermektedir ve değerli organik bileşenleri ile Organik Atık Yönetmeliğine uygun olarak daha fazla çürütülmesi gereken taze bir kompost gübredir. Bunun için prosesten elde edilen Bio-Stab toprak, taze bahçe atıklarını ile karıştırılır; Münster şehrinin bitişikteki bahçe atıkları kompostlama tesisinden kompostlama yapılır, Münster vatandaşlarının küçük bir bedel karşılığında temin edebileceği yüksek kalite kompost gübre üretilir.

Operasyonları kesintiye uğratmadan değişim

Münster şehri, yeni çevre dostu dekanterin ayrıca test amaçlı mobil tesis olarak kullanılabilmesinden de çifte fayda sağlamaktadır. Mobil tesis ile yapılan başarılı denemeler sonrasında, dekanter montajı ve devreye alınma prosesi esnasında yine yarı-treyler kullanıldı. "Bunun nedeni, yeni makinelerin mevcut makinelerin yerine monte edilecek olmasıydı" diye açıklıyor Udo Hibbeler. Eski makinelerin sökülmesi gerekmesine rağmen devam eden fermantasyon tesisi operasyonunun kesintiye uğramak zorunda kalmaması için, iki haftalık geçiş döneminde çamur susuzlaştırması için mobil dekanter kullanıldı, böylece operasyon sorunsuz şekilde devam etti. "Aksi halde operasyonların aksamasına bağlı olarak ortaya çıkacak zorluklarla uğraşmamız gerekecekti. Teslimat süreleri ve sökme/montaj süreleri, rakiplerin verdiği sürelerden çok daha kısaydı. Ve son olarak GEA, eski makineleri ödemenin bir miktarı karşılığında almayı kabul etti. Bizim açımızdan oldukça avantajlı oldu." Stadtwerke Münster dekanterlerin bir yıldan uzun süredir sorunsuz şekilde çalışmasında oldukça memnun. Ve GEA, Stadtwerke Münster'in finansal planlama güvenilirliği şartını 10 yıllık bakım sözleşmesi ile karşıladı. "Bu da bizi bütün sistemle ilgili olarak ferahlattı." diyor Udo Hibbeler.

Geri