Balık Unu Tesislerinde Dekantörlerle Taşıma Suyu Arıtması

Dünyanın okyanuslarının korunması

Balıkçılık endüstrisinde önemli bir ülke olan Peru'da devlet, yeni bir çevre yönetmeliği çıkardı, buna göre balık unu endüstrisindeki bütün şirketler için oluşan atık suyu daha iyi şekilde arıtma şartı getirildi. Bu kural, dünyanın en büyük balık unu üreticisi olan Technología de Alimentos S.A. (TASA), GEA'nın özel bir dekanterini kullanarak çok başarılı şekilde uygulandı.

Taşıma suyunun işlenmesi

Balıkçı gemileri, yüklerini geniş borularla doğrudan fabrikaya boşaltmaktadır. Taşıyıcı medya olarak deniz suyu kullanılmaktadır. Borulardan pompalandığında bu taşıma suyu, balık parçaları ve balık yağı ile kirlenmektedir. Peru'da toplam yıllık kapasitesi yaklaşık 250.000 ton olan 17 balık unu fabrikasında TASA, 80 ile 150 ton balık/s üretim yapmaktadır.

Balıkların balıkçı gemisinden fabrikaya aktarımı için yaklaşık olarak bunun üç katı miktarda su gerekmektedir. Bu da çeşitli üretim tesislerinde yaklaşık 250 ile 450 m³/s pompa suyu miktarına eşdeğerdir. Bir kaç yıl öncesinde kadar yağ, katı yağ ve katı maddeler içeren bu pompa suyu, arıtılmadan denize boşaltılıyordu. 2007 Sonunda TASA, Pisco-Ica'daki yerinde 140 ton balık/gün kapasitesinde bir işleme aşaması kurdu; bu tesisin temel amacı, su içinde bulunan yağ, katı yağ ve katı maddeler, geri kazanarak üretim prosesinde işlenmesini sağlamaktı. 

Bunun için pompa suyu ilk olarak bir DAF ünitesinde (çözünmüş havayla yüzdürme) yüzdürülerek daha sonra iki adet üç-fazlı dekanterle işlenmektedir. Bu makineler taşıma suyunu yağ ve daha sonra işlenecek olan katı madde ve ayrıca çıkış suyu olarak ayırmaktadır.

İkinci artıma aşaması

Ancak bu ilk yüzdürme prosesinden kalan su halen aşırı seviyelerde yağ ve katı yağ (3000 ile 5000 ppm) ve katı madde (8000 ile 10.000 ppm) içermektedir. Ancak yeni yönetmelikte Peru devleti, özellikle balık unu endüstrisi için 1500 ppm yağ ve katı yağ değeri, 2500 ppm katı madde değeri sınırı belirlemiştir. Ancak bu yeterli değil: dört yıl içinde bu rakamla 350 ppm (yağ ve katı yağ) ve 700 ppm (katı madde) olarak daha da düşürülecektir.

Bunun için ikinci bir yüzdürme ünitesi kullanarak proses suyu daha fazla arıtılmalı, daha sonra iki-fazlı bir dekanter kullanılarak proses suyu arıtması yapılmalıdır. Odak noktası yağ ve katı yağların geri kazanımı değildir; bunun yerine daha önemli olan amaç, arıtılmış suyun denize geri verilmeden önce mümkün olduğunca temiz olmasını sağlamaktır. Bunun için TASA, polimer flokülan (pıhtılaştırıcı) kullanan yeni teknoloji dekanterler temin etmiştir.

Yeni teknoloji

Ancak bu yeni teknoloji sayesinde iki-fazlı dekanterin bu uygulamada kullanılması mümkündür. Bu teknoloji ile separasyon, yüzde 50 ile 60 arasından yüzde 95 ile 98 arasına çıkartılmıştır. Çözüm, aşağıdaki gibi çalışmaktadır: dekantör içindeki sıvı seviyesinin, arıtma performansına etkisi vardır. Havuz derinliği adı verilen bu seviye, arıtılmış sıvı deşarjı içinde düzenleyici halkalarla düzenlenmektedir. Eğer amaç yüksek seviye arıtma elde etmekse, havuz derinliğinin değiştirilmesi gerekmektedir. Optimum bir havuz derinliği elde edildiğinde, çöken katı maddeler içindeki türbülans azalır ve proses suyu içinde kalan yağın katı madde olarak kekleşmesi ve bu katı maddelerin çökme davranışı artar.

Yasal şartlar fazlasıyla karşılanıyor

Montajı yapılan dekantör ile TASA, ikinci DAF ünitesine oldukça temiz bir su göndermektedir. Uygulamada, yasal şartlar fazlasıyla karşılanmaktadır. Peru'lu balık unu fabrikasındaki bu kapsamlı pompa suyu işlemesi, proses suyu boşaltma değerlerini minimuma indirmek ve okyanusları korumak için özellikle Güney Amerika ve Asya'da dünya çapında bir balık unu endüstrisine dönüştürülebilir, bu da balıkçılık ve balık işlemesinin temelidir. Bir sonraki balık sezonunda, arıtmayı daha da iyileştirmek için dekantörlerle kapsamlı denemeler yapılması planlanmaktadır. Temiz bir okyanus için.

Geri