Bezpieczna blokada

15 Nov 2021

LoTo – system zapewniający bezpieczną konfigurację i przekazanie do użytkowania

Bezpieczeństwo jest ważne: w kontekście rosnących wyzwań różnej natury zminimalizowanie zagrożeń podczas produkcji jest obecnie dla firm największym priorytetem. GEA wprowadza nowoczesne rozwiązania bezpieczeństwa w ramach innowacyjnej technologii zaworów, aby pozwolić użytkownikom stosować coraz bardziej zaawansowane środki ostrożności. Jako pierwszy producent zaworów oferujący kompletny portfel rozwiązań LoTo, GEA tworzy najlepszy dla operatorów instalacji system, który skutecznie zapobiega wypadkom i pozwala niezawodnie wypełniać regulacje dotyczące środków bezpieczeństwa.

Na rynku globalnym zapotrzebowanie na wydajność instalacji przemysłowych rośnie, podobnie jak wymogi wobec przedsiębiorstw. Podnoszenie bezpieczeństwa produkcji leży w interesie wszystkich – od firm, pracowników i konsumentów po organy odpowiedzialne za ochronę i reprezentację. Środki ochrony pracowników to ważny element społecznej odpowiedzialności biznesu.

Firmy stosują najnowsze programy bezpieczeństwa, poprawiając prewencję oraz skuteczniej eliminując przyczyny wypadków. Mechanizmy Lockout/Tagout (LoTo) [blokad i oznaczeń] to ważny składnik systemu zapobiegania wypadkom – są to mechanicznie i wizualnie oznaczone blokady bezpieczeństwa pozwalające firmom tymczasowo blokować (lock out) potencjalnie niebezpieczny sprzęt, taki jak zawory, taśmociągi, a nawet źródła zasilania, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

Na rynku jest dostępnych wiele rozwiązań LoTo pochodzących z różnych źródeł. W wielu wypadkach są przeznaczone tylko dla określonych urządzeń lub punktów zastosowań.

Efekt: GEA jest pierwszym producentem procesowych zaworów higienicznych i sterylnych, który oferuje własne dopasowane systemy LoTo przeznaczone do wszystkich typów zaworów w swojej serii produktowej. Robimy to od października 2021 roku. Użytkownicy mogą wybrać jedną z wielu wersji technicznych mechanizmu blokującego każdy zawór, aby zrealizować wymogi różnych zastosowań i zapewnić bezpieczeństwo na wymaganym poziomie.

„Zaczęliśmy dopytywać, jak najlepiej opracować koncepcję odcinania, tak aby była praktyczna oraz pozwalała chronić wszystkie zawory w całej firmie” — mówi Lisa Schmidt. „Jedna rzecz była dla nas jasna od samego początku: tylko opracowanie kompletnego systemu mogło zapewnić niezawodność i elastyczność niezbędną dla naszych klientów do zapobiegania wypadkom”.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wykonać kolejny krok w celu stworzenia spójnego systemu zabezpieczeń dla użytkowników naszej technologii zaworów” — Lisa Schmidt, kierowniczka ds. technologii zaworów higienicznych w dziale zaworów higienicznych GEA Hygienic Valve Technology

— Lisa Schmidt, kierowniczka ds. technologii zaworów higienicznych w dziale zaworów higienicznych GEA Hygienic Valve Technology

Blokada DISK LOCK na zaworze motylkowym w browarze

Blokada DISK LOCK na zaworze motylkowym w browarze

Prewencja podczas konserwowania instalacji

Zawory procesowe wymagają zastosowania właściwych rozwiązań LoTo na wielu punktach instalacji do przetwarzania płynów. Metody LoTo są praktycznie niezbędne do zarządzania stwierdzonym ryzykiem wypadku podczas instalacji lub konserwacji. Wskaźnik wypadków jest na tych etapach dziesięcio- a nawet dwudziestokrotnie wyższy niż podczas produkcji według Niemieckiego Zakładu Ubezpieczeń Wypadkowych w Branży Surowców i Chemii (BG RCI).

Źródłem zagrożenia są w dużej mierze zawory procesowe: ciśnienie uwolnione przez nieoczekiwanie otwarty zawór może spowodować odpryski osprzętu na elementach rurociągów niższego szczebla, a w efekcie doprowadzić do urazu ludzi pracujących w pobliżu. Ulatujące gazy lub ciecze mogą też powodować poparzenia lub przetarcia, zanieczyszczać powietrze albo prowadzić do pożaru.

„Czynności prewencyjne, które mają charakter czysto operacyjny, na przykład określone w instrukcji obsługi, nie wystarczają do zapobiegnięcia ryzyku wypadku” — wyjaśnia Sven Jantzen, kierownik zespołu ds. usług technicznych w GEA. „Na podstawie wielu regulacji dotyczących środków ostrożności wymagane jest stosowanie rozwiązań technicznych, które teraz oferujemy dla naszych zaworów”.

Stosowanie rozwiązań technicznych zaleca się również dlatego, że ryzyko błędu ludzkiego podczas prac konserwacyjnych znacząco wzrasta. Takie błędy są bezpośrednim źródłem wielu wypadków: czasami procesy i warunki są gorzej rozpoznane, a działania mniej oczywiste. Nawet najmniejsze błędy niosą za sobą poważne konsekwencje.

Współczesny rynek pracy zaostrza ten efekt: rotacja personelu jest większa niż kilka dekad temu, dlatego nie możemy już liczyć na ten sam poziom rutyny wśród operatorów. „Już od dłuższego czasu pracowaliśmy nad tym systemem, aby rozwiązać inne problemy bezpieczeństwa oraz zadbać o ochronę w miejscu pracy” — dodaje Jantzen. 

Technologia GEA wkracza, gdy występuje sytuacja, w której dostępne środki bezpieczeństwa nie wystarczają” — mówi Sven Jantzen, kierownik zespołu ds. serwisu technicznego w GEA

— mówi Sven Jantzen, kierownik zespołu ds. serwisu technicznego w GEA

Zasada zamka i klucza

Stworzona przez GEA koncepcja LoTo obejmuje kilka bardzo różnych rozwiązań odcinających przeznaczonych do poszczególnych zaworów. Łatwość obsługi czy maksymalna odporność na uszkodzenia? Podstawowe zadanie jest różne w zależności od użytkownika oraz danego stanowiska procesowego. GEA stworzyła program, z pomocą którego firma osiągnie swoje cele dotyczące środków ochrony w sposób szybki i wydajny — bez stosowania kompromisów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu — a w dodatku będzie mogła w dowolnym momencie zmodernizować lub rozbudować instalację.

W przypadku zaworów z siłownikami pneumatycznymi rozwiązania GEA AIR-LOCK są szczególnie proste. Pomysł jest prosty: na czas blokady wstrzymywany jest dopływ sprężonego powietrza do siłownika. Wszelkie błędne impulsy sterowania nie działają, a zawór pozostaje we wcześniej otwartej lub zamkniętej pozycji. Aby uruchomić blokadę, odpowiedzialny pracownik musi ściągnąć wąż powietrzny w narzędziu sterowania zaworem oraz zamocować pasujący mechanizm blokujący. Rozwiązanie można szybko wprowadzić, jest elastyczne i zalecane dla wielu punktów użytkowania.

Mechanizm blokujący działający na narzędzie sterowania nie wystarcza we wszystkich wymogach. Zewnętrzne wpływy mechaniczne, takie jak wzrost ciśnienia w rurociągu, wciąż mogą powodować otworzenie się zaworu, dlatego GEA oferuje bardzo bezpieczne rozwiązania DISK LOCK.

Blokady AIR LOCK oraz DISK LOCK do zaworów z gniazdem

Blokady AIR LOCK oraz DISK LOCK do zaworów z gniazdem

W DISK LOCK do zaworów higienicznych i sterylnych element uszczelniający jest mocno wkręcany na korpus zaworu i unieruchamia przeponę zaworu. Rozwiązanie jest oparte na zasadzie maksymalnego zabezpieczenia przed błędami operacyjnymi oraz innymi przyczynami usterek. Dodatkowe mechanizmy blokujące BELLOW-LOCK do sterylnych zaworów mieszkowych oferują relatywnie wysoki poziom ochrony.

W ręcznych i pneumatycznych zaworach motylkowych DISK LOCK blokuje możliwość obrotu siłownika w pozycji otwartej lub zamkniętej. Do zaizolowanych rurociągów dostępna jest wersja przedłużona. Alternatywnym rozwiązaniem odcinającym dla zaworów motylkowych z siłownikami pneumatycznymi jest system AIR LOCK na narzędziu sterującym.

Zgodnie z zasadą LoTo, aktywowaną dla każdego urządzenia blokadę może zdjąć tylko uprawniony do tego pracownik. Aktualny status jest identyfikowany na oznaczeniach tagout na urządzeniu oraz w punkcie centralnym. Systemy GEA LoTo zostały zaprojektowane pod kątem wszystkich standardowych rozmiarów blokad, dzięki czemu operatorzy mogą stosować dotychczasowe metody zabezpieczania zaworów.

Blokada BELLOW LOCK do zaworów VESTA®

Blokada BELLOW LOCK do zaworów VESTA®

Właściwa strategia LoTo z GEA

Wiele firm zbyt opieszale podchodzi do kwestii stosowania użytecznych metod LoTo, ponieważ regulacje dotyczące prewencji stawiają planistów przed wieloma dylematami. Tytułowe „Mind Your LoTo Gaps” (Pamiętaj o lukach w systemie LoTo) to ostrzeżenie, które dziennik branżowy „Industrial Safety and Hygiene News” (ISHN) skierował w swoim artykule do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych już w 2017 roku.(1) Główną przyczyną niepewności jest fakt, że w regulacjach dotyczących środków ostrożności określa się tylko wymogi dotyczące ogólnego stosowania urządzeń LoTo, lecz nie podaje się dokładnych parametrów, które należy wypełnić. Dotyczy to normy „Standard for The Control of Hazardous Energy (Lockout/Tagout)”(2) [„Norma dotycząca zapobiegania ryzykom energetycznym (system blokad i oznaczeń Lockout/Tagout)”] opracowanej przez amerykańską instytucję Occupational Safety and Health Administration (OSHA), która to norma była szeroko komentowana na całym świecie, a także zasad opracowanych przez towarzystwa ubezpieczeń od odpowiedzialności pracodawców w Niemczech.

Użytkownicy technologii zaworów GEA mogą korzystać z dostosowanego systemu LoTo, który pozwala łatwo wyeliminować wszelkie wątpliwości, a także bezpiecznie uniknąć skarg i kar. Na podstawie wydanego przez OSHA arkusza informacyjnego dotyczącego systemów LoTo(3) dla każdego pozyskanego lub nowego komponentu technicznego wymagana jest gwarancja zgodności z procedurami LoTo. W przyszłości w przypadku każdego zaworu GEA wystarczy referencja do powiązanego programu LoTo. Dla każdego rozwiązania odcinającego wymagane jest również upoważnienie od producenta sprzętu. W GEA zawór oraz program LoTo pochodzą z jednego źródła. Użytkownicy technologii zaworów muszą rozważyć, czy wybrany system przejdzie testy każdego urządzenia oraz każdego systemu LoTo.

Nie można być zbyt dobrze przygotowanym na nieoczekiwane."— Lisa Schmidt, kierowniczka ds. sprzedaży produktu w dziale zaworów higienicznych GEA Hygienic Valve Technology

— Lisa Schmidt, kierowniczka ds. sprzedaży produktu w dziale zaworów higienicznych GEA Hygienic Valve Technology

Przygotowani na przyszłość

Dzięki usprawnieniom takim jak nowy system LoTo od GEA firmy mogą stworzyć bezpieczniejsze środowisko produkcyjne. „Wielu naszych klientów jest zainteresowanych takimi nowymi rozwiązaniami technicznymi, które pozwolą rozwiązać ich zagrożenia bezpieczeństwa — podsumowuje Lisa Schmidt z GEA. „Pomagamy im zrealizować ten cel. Czy chodzi o bezpieczeństwo produktu w celu ochrony konsumentów, czy też o zapobieganie wypadkom w celu ochrony pracowników, cel tych firm jest jasny: nie można być zbyt dobrze przygotowanym na nieoczekiwane”.

LoTo – bezpieczna konserwacja i przekazywanie do użytkowania

Bezpieczna konserwacja modułów

GEA jest pierwszym producentem zaworów, który opracował specjalny system blokad i oznaczania Lockout-Tagout (LoTo) na potrzeby całego asortymentu swoich zaworów higienicznych. Te mechaniczne i pneumatyczne blokady pomagają operatorom instalacji skutecznie chronić personel przed zagrożeniami produkcyjnymi.
Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.