Innowacje są na wyciągnięcie ręki

13 lutego

GEA supports farmers in industry transformation
Nastroje w Europie rzadko są tak wyraźnie pro-wiejskie jak w pierwszych miesiącach 2024 roku: Rolnicy z traktorami ciągnącymi cysterny z gnojowicą protestujący w wielu stolicach, w tym w Berlinie, Paryżu i Brukseli, zwracają uwagę na fakt, że zmiana struktury światowego systemu żywnościowego jest kluczowa dla całego społeczeństwa i nie może być pozostawiana wyłącznie na barkach rolników. W tym kontekście GEA uczestniczyła w niedawnym panelu eksperckim realizowanym w Berlinie, w czasie którego omówiono praktyczne rozwiązania umożliwiające wprowadzanie bardziej zrównoważonego rolnictwa.

 

Wyzwania stojące dziś przed rolnictwem są ogromne: cała branża jest w trakcie zakrojonej na szeroką skalę transformacji mającej na celu bardziej zrównoważoną produkcję oraz dobrostan zwierząt. Jednocześnie wielu rolników boryka się z coraz większą presją ekonomiczną. Panel, w skład którego wchodzą eksperci rządowi, z sektora rolniczego, świata naukowego czy sektora przedsiębiorstw, poruszali kluczowe kwestie, takie jak wstępny wymóg przekierowania na bardziej ekologiczne metody upraw, strategie przystosowywania się do zmian klimatu, poprawa stanu gleb czy zmniejszanie poziomu biurokracji i przepisów, którym podlegają producenci.

W kwestii nawozów i wpływu na klimat Peter Lauwers, prezes GEA Farm Technologies, zwrócił uwagę na konieczność podjęcia pilnych działań. Ale jak wyjaśnił, dobra wiadomość jest taka, że dzięki innowacjom i sprawdzonym technologiom rolnictwo może stać się dużo bardziej ekologiczne i przyjazne dla klimatu i to natychmiast, jeśli zapewnimy odpowiednie warunki prawne i finansowe zachęcające rolników do przyjęcia tych rozwiązań.

„Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na żywność coraz większej liczby ludności świata w sposób bardziej zrównoważony i pozwalający na efektywne wykorzystanie zasobów, musimy działać razem: zarówno rolnicy, jak i politycy, naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów czy konsumenci”

– Peter Lauwers

Prezes GEA Farm Technologies

Ograniczanie emisji CO2 z produkcji rolnej na całym świecie

Rolnictwo nie tylko pada ofiarą zmian klimatu, ale też się do nich przyczynia. Obecnie emisje pochodzenia rolniczego stanowią około 12 procent wszystkich emisji CO2. Dla szerszej perspektywy warto jednak dodać, że branżami mającymi największy udział w emisjach gazów cieplarnianych na świcie są branża energetyczna (38%) i transportowa (21%).

W sektorze rolnictwa największy udział w emisjach ma hodowla zwierząt, w szczególności bydła, powodująca duże emisje metanu. Procentowy udział w emisjach hodowli bydła jest różny w poszczególnych krajach. W Niemczech emisje pochodzące z hodowli bydła odpowiadają za zaledwie 4 procent emisji całego kraju, co stanowi pozytywny wzorzec dla branży rolniczej na całym świecie. Gdy przyjrzymy się sytuacji dokładniej, znajdziemy czytelne wskazówki pokazujące, w jaki sposób zmniejszać poziom emisji. Metody gospodarowania bydłem: zdrowie zwierząt, ilość mleka na krowę oraz wydajne wykorzystanie produktów pochodnych, takich jak gnojowica stanowiąca naturalny nawóz – wszystko to wpływa na poziom emisji. Analizy pokazują, że skuteczne zarządzanie ogranicza wpływ hodowli krów i produkcji mleka na klimat. Już sam postęp technologiczny w budowie stodół istotnie zwiększa wydajność.

Nowoczesne systemy produkcji mleka zapewniają bardziej przyjazne dla klimatu rolnictwo

GEA wspiera producentów mleka od dekad, zapewniając systemy automatyzacji udoju i podawania paszy oraz cyfrowe rozwiązania do zarządzania stadem. Rozwiązania te zapewniają bardziej zrównoważone metody i wyższą jakość produkcji mleka. Połączenie tych nowoczesnych narzędzi pozwala oszczędzać czas, zasoby i energię oraz poprawiać dobrostan zwierząt, ograniczając liczbę przypadków zapalenia sutków i racic. Pozwala to zdecydowanie zmniejszyć wykorzystanie leków i antybiotyków w produkcji mleka. Bez tych innowacji nie uda się zapewnić rolnictwa bardziej przyjaznego dla klimatu.

Znaczenie gospodarowania gnojowicą

W czasie panelu omówiona została kwestia ryzyka utraty przez rolników ważnych składników, takich jak azot, zapewniających odżywienie ich polom uprawnym i zbiorom w przypadku dalszego ograniczania i regulowania stosowania nawozów i gnojowicy. Takie działanie wpływa w szerokim zakresie na rentowność, plony i środowisko. W odpowiedzi Lauwers podkreślił, że dzięki wykorzystaniu nowych technologii lepsze gospodarowanie gnojowicą może ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w rolnictwie nawet o 30 procent.

„Gospodarowanie gnojowicą zawsze stanowiło kluczowy element zarządzania bydłem. Dziś, zanim gnojowica przestanie być wykorzystywana do nawożenia pól, rolnicy mogą istotnie zmniejszyć jej wpływ na klimat, stosując bardzo innowacyjną technologię”.

– Peter Lauwers

Prezes GEA Farm Technologies

Świetnym przykładem jest technologia wzbogacania gnojowicy GEA stanowiąca rewolucję w gospodarowaniu gnojowicą i nawozami. Zakłada ona zwiększanie zawartości azotu poprzez dodawanie go do gnojowicy z powietrza. Proces ten pozwala zapobiegać utracie amoniaku i zdecydowanie ograniczać emisje metanu. To rozwiązanie dobre nie tylko dla klimatu, ale także dla okolicznych mieszkańców, gdyż poddana takiej obróbce gnojowica traci zapach. W rezultacie uzyskuje się ekologiczny nawóz (NEO) wzbogacony w ekologiczny azot, co pozwala uzyskiwać nawet o 40 procent lepsze zbiory.

Nawóz NEO ogranicza konieczność stosowania przez rolników sztucznych nawozów. W przypadku rolników stosujących uprawy ekologiczne zwrot z inwestycji w przypadku tego rozwiązania jest szczególnie duży, gdyż coraz trudniejsze do pozyskania dodatki organiczne są bardzo drogie.

Rozwiązania przyjazne dla klimatu wymagają wsparcia

Innowacyjne rozwiązania, takie jak technologia wzbogacania gnojowicy, mogą mieć duży wkład w strategię UE „od pola do stołu”. Jednak mimo iż wydajne, zrównoważone i bardziej skuteczne nawozy azotowe są bardzo potrzebne, postęp prac jest blokowany ze względu na niejasne definicje i niewielkie limity ustalone na poziomie UE. Sytuacja ta blokuje potencjalny pozytywny wpływ innowacji już występujących na rynku lub tych, które niestety mogą nigdy nie zostać wprowadzone do obrotu ze względu na obecne warunki legislacyjne i regulacyjne.

Dlatego Lauwers wzywa do praktycznego przeglądu legislacji na poziomie Niemiec i UE: „Prawo należy dostosowywać szybciej, aby uwzględniać nowe, innowacyjne technologie. Jeśli tak się nie stanie, nie będziemy w stanie odpowiadać na zmieniające się zapotrzebowanie w ramach naszego systemu żywnościowego”. Konieczność podjęcia pilnych działań dotyczy wszystkich stron, ale rewolucja technologiczna wymaga wsparcia, w tym zasobów finansowych dla rolników i instytucji badawczych. Choć z udziałem rolników i dla rolników dokonuje się dużych postępów, prace te należy kontynuować.

GEA transformation agricultural pannel

Paneliści

„Okrągły stół dla bardziej zrównoważonego rolnictwa”, Berlin, 1 lutego 2024

Dr Felix Prinz zu Löwenstein: agronom, rolnik, członek Rady Bioekonomii rządu federalnego Niemiec, członek zarządu Instytutu Badań nad Ekologicznym Rolnictwem

Bernhard Osterburg: inżynier rolnictwa i ekonomista, szef departamentu Gleb i Klimatu w Thünen Institute/ federalnego instytutu badań nad obszarami wiejskimi, lasami i rybołówstwem

Carina Konrad: członkini rządu federalnego Niemiec, inżynier rolnictwa, rolniczka

Peter Lauwers, prezes GEA Farm Technologies

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.