21 maja 2021 roku została zainaugurowana budowa przyjaznego dla klimatu zakładu produkcyjnego GEA w Koszalinie, w Polsce. Uruchomienie zakładu jest planowane na 2022 r. Po uruchomieniu rozbudowany zakład stanie się najlepszym w swojej klasie ośrodkiem kompetencji w zakresie produkcji pomp i komponentów oraz kompleksowej obróbki mechanicznej, zapewniając wydajną i elastyczną produkcję. Rozbudowa obiektu stanowi odpowiedź na zobowiązanie GEA do zwiększenia zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności.

Siedziba GEA Tuchenhagen Polska sp. z o.o. znajduje się w historycznym mieście Koszalin,  położonym na południe od wybrzeża Morza Bałtyckiego w północno-zachodniej Polsce. Firma powstała w 1991 r. i zatrudnia obecnie ok. 80 pracowników. Firma produkuje wysokiej jakości elementy do pomp, zawory i kołnierze dla zakładów produkcyjnych GEA w Niemczech i Szwajcarii.

W 2019 r. zakład w Koszalinie, będący jednym z sześciu zakładów GEA w Polsce, został wybrany do rozbudowy. Ta decyzja była podyktowana lokalizacją zakładu oraz jego kompetencjami. Rozbudowa zakładu stanowi kamień milowy strategii GEA Global Manufacturing Footprint, która zakłada zwiększenie bliskości do klienta poprzez internacjonalizację zakładów, wykorzystanie zalet synergii i skalowanie przez łączenie kompetencji, zmniejszenie ilości odpadów oraz zwiększenie wydajności.

"Rozbudowa zakładu w Koszalinie to coś więcej niż tylko kolejne przedsięwzięcie budowlane, to szansa na stworzenie konkurencyjnego, przyjaznego dla klimatu ośrodka produkcyjnego w Europie, opartego na potrzebach GEA i najlepszych praktykach w branży, to szansa na stworzenie Factory of the Future", wyjaśnia Johannes Giloth, Dyrektor Operacyjny GEA. "Zaangażowanie GEA w poprawę zrównoważonego rozwoju w ramach własnej działalności jest ważnym filarem koncepcji Factory of the Future i pomaga nam w dążeniu do osiągnięcia naszego celu ''engineering for a better world'."

GEA Koszalin: mapa drogowa sukcesu

Koncentracja technologii i procesów produkcyjnych w poszczególnych zakładach zapewnia wysoki stopień wykorzystania maszyn i urządzeń. Ta strategia, w połączeniu z inwestycją o wartości około 37 milionów euro, podniesie zakład w Koszalinie do rangi ośrodka kompetencji w zakresie produkcji pomp higienicznych i podciśnieniowych oraz ich komponentów. Stąd gotowe pompy mogą być wysyłane do klientów końcowych na całym świecie, gdzie znajdą zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, chemii gospodarczej i pielęgnacji ciała, napojowym, mleczarskim i spożywczym. 

GEA Koszalin: roadmap for success

Koszalin będzie również świadczył usługi w zakresie spawania, frezowania, wiercenia i montażu dla innych zakładów GEA (w tym elementy dekanterów i obróbka elementów do wirówek i zaworów higienicznych). W zakładzie w Koszalinie będą także wykonywane procesy pośrednie i wstępne, takie jak obróbka powierzchni, cięcie i formowanie. Takie rozwiązanie zoptymalizuje przepływ w łańcuchach dostaw i skróci czas realizacji zamówień dla klientów.

Inwestycja obejmuje nowy dwukondygnacyjny budynek administracyjny, dużą halę produkcyjną, magazyn oraz powierzchnie logistyczne, które powstaną naprzeciw istniejącego budynku GEA Koszalin. Przewidywane jest zatrudnienie ok. 190 pracowników, którzy przepracują ponad 230 tys. dodatkowych godzin produkcyjnych.

Projekt Koszalińskiej Fabryki Przyszłości jest zarządzany i kierowany przez zespół GEA składający się z przedstawicieli wielu działów wspieranych przez zewnętrznych ekspertów branżowych. Projekt opiera się na pięciu podstawowych zasadach:

  • elastyczność
  • wydajność 
  • konkurencyjność
  • cyfryzacja
  • modułowość
  • zrównoważony rozwój

W nowym obiekcie elastyczność zaczyna się od podstaw: od wielkości płyt i struktury umożliwiającej montaż maszyn różnej wielkości oraz od odległości pomiędzy słupami zapewniających elastyczny ruch środków transportu i dużych urządzeń. Każdy proces musi być maksymalnie wydajny. Dlatego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, linie i jednostki produkcyjne zostaną zintegrowane, aby skrócić czas realizacji. Maksymalna wydajność procesowa zostanie także osiągnięta przez łączenie zadań związanych z tym samym rodzajem materiału: projekty związane ze stalą nierdzewną zostaną przeniesione do nowego zakładu, a zaawansowane projekty wykorzystujące stal o wysokiej wytrzymałości pozostaną w istniejącej lokalizacji. Zoptymalizowany i elastyczny układ nowego obiektu oraz jednoznaczny podział zadań pomiędzy zespołami powinien zwiększyć łączną wydajność obiektu o 20 procent.

Rozwiązania logistyczne opierają się na szybkich magazynach obrotowych o wysokiej przepustowości. Przykładowo możliwość dostosowania poziomu zapasów ustalonego według metody Kanban do wymagań klienta, pozwoli zminimalizować zasoby przechowywane w głównym magazynie.Płynny i sprawny dojazd samochodów ciężarowych zapewniają trzy strefy załadunkowe. Materiały będą przechowywane głównie na produkcji, w miejscu, w którym są używane. Lokalizacja strefy załadunkowej i magazynu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego obiektu ułatwia uzyskanie efektu synergii pomiędzy obydwoma budynkami. Ponadto obiekt będzie wykorzystywał sieć połączeń drogowych, która zapewnia sprawny dojazd. 

Rozbudowując nasz zakład w Koszalinie, wzmacniamy globalną sieć produkcyjną GEA zwiększając wydajność, obniżając koszty i skracając czas realizacji zamówień naszych klientów. Przewidujemy, że okres amortyzacji inwestycji wyniesie mniej niż pięć i pół roku, co jest dość imponujące, biorąc pod uwagę jakiekolwiek standardy przemysłowe.”– Holger Gluess, kierownik działu globalnej produkcji GEA

Integracja najnowocześniejszych metod obróbczych i zautomatyzowanych opcji na różnych obszarach (np. spawanie) zapewni wydajną i konkurencyjną cenowo produkcję. W całym obiekcie będą dostępne najszybsze łącza, które będą wspierały całkowicie zautomatyzowane procesy: od momentu przyjęcia zamówienia, aż po dostawę. Do 2025 roku wszystkie lokalizacje GEA przejdą na jeden globalny system ERP - co jeszcze bardziej zwiększy przejrzystość i efektywność procesów.

Aby osiągnąć neutralność klimatyczną, nowy obiekt będzie produkował własną energię (pod warunkiem uzyskania ostatecznej zgody lokalnych władz). W tym celu na dachu zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, a wygenerowana energia będzie magazynowana w akumulatorach, które mogą zostać wykorzystywane do zasilania pojazdów floty. Podobnie system kogeneracji (CHP) oparty na ekologicznym gazie ziemnym (biometanie) będzie wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, które będzie można użyć do ogrzewania i chłodzenia obiektu. Obydwa systemy mogą być skalowane w miarę wzrostu zapotrzebowania na energię w obiekcie w Koszalinie.

Cały obiekt zostanie wyposażony w oświetlenie LED oraz będzie posiadał izolację budynków i stropów na poziomie przekraczającym standardy przemysłowe. Okna będą posiadały przeszklenia niskoemisyjne, które poprawią naturalne warunki oświetleniowe i zmniejszą koszty ogrzewania i chłodzenia. Na parkingu zostaną zamontowane stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych, a tereny zielone zostaną zabezpieczone przed erozją za pomocą krzewów i drzew, co zrekompensuje również drzewa usunięte podczas budowy. Aby zapewnić, że nowy zakład osiągnie swój cel zerowej emisji dwutlenku węgla, GEA Koszalin skompensuje wszelkie dodatkowe emisje CO2 za pomocą certyfikatów, inwestując w projekty związane z energią wiatrową, słoneczną, biomasą oraz odzyskiwaniem gazów odpadowych na całym świecie.

Odporność i gotowość na przyszłość

Kluczowym wymogiem projektu zakładu w Koszalinie jest możliwość rozbudowy obiektu w przyszłości. Dlatego wybrana struktura obiektu umożliwia bezproblemowe zwiększenie powierzchni produkcyjnej, logistycznej i biurowej. Ponadto istnieje możliwość niezależnej rozbudowy obszaru produkcyjnego i logistycznego, co zapewnia maksymalną elastyczność przyszłościowego planowania. Już teraz stworzyliśmy wymaganą infrastrukturę i uzyskaliśmy pozwolenia dla wszelkich dodatkowych usług i wymagań dotyczących mediów. W ten sposób redukujemy koszty i upraszczamy przyszłe prace budowlane.

"Z koncepcją Factory of the Future i naszym nowym zakładem w Koszalinie stworzyliśmy model, który wyznacza nowe standardy dalszej optymalizacji naszej globalnej produkcji i wydajności," stwierdza Giloth. "Jest to ważny krok w kierunku zwiększania odporności naszego biznesu, ponieważ w ten sposób zapewniamy naszym klientom dostawy wysokiej jakości produktów wtedy, gdy ich rzeczywiście potrzebują i za ceny, które są skłonni zapłacić. Poprawa efektywności energetycznej naszych zakładów to klucz naszego przygotowania na przyszłość. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy."

Przejdź w górę
Wstecz

Skontaktuj się z nami

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.