Monitorowanie stanu

Monitorowanie stanu dla przemysłowego sprzętu chłodzącego i grzewczego

Proaktywne podejście GEA do konserwacji elementów krytycznych dla procesu, w tym sprężarek, pomp ciepła i chillerów.

manometry na przemysłowym sprężarkowym systemie chłodzenia

Tradycyjna konserwacja okresowa może być postrzegana jako „reaktywna” i obarczona większym marginesem błędu, ponieważ polega na wykonywaniu przez techników chłodnictwa serii kontroli stanu urządzeń w określonym momencie.

Technologia pozwala nam wyjść poza tradycyjne reaktywne podejście do konserwacji poprzez wdrożenie środków proaktywnych, takich jak monitorowanie stanu technicznego. Monitorowanie stanu technicznego jest nowoczesnym, proaktywnym podejściem do poprawy wydajności i niezawodności urządzeń chłodniczych, a co ważne, pomaga operatorom instalacji zoptymalizować jej działanie.

Ciągłe lub częstsze monitorowanie urządzeń o znaczeniu krytycznym pomaga wypełnić lukę między planowanymi wizytami techników chłodnictwa w celu przeprowadzenia konserwacji, co oznacza, że można przewidzieć usterki, szybko skorygować nieefektywne parametry i zapobiec wadliwemu lub potencjalnie niebezpiecznemu działaniu u źródła. 

W rezultacie optymalna wydajność urządzeń jest stale monitorowana, co pomaga zmniejszyć niepotrzebne koszty operacyjne przedsiębiorstwa.

Techniki konserwacji opartej na stanie technicznym, które przynoszą kluczowe korzyści, to między innymi:

Monitorowanie i analiza oleju: Istnieje wiele różnych substancji, które mogą powodować zanieczyszczenie oleju, w tym metale zużyciowe, substancje nierozpuszczalne oraz ogólny brud i zanieczyszczenia. Zanieczyszczony olej może spowodować przedwczesną awarię elementów i wpłynąć na wydajność sprężarki oraz systemu chłodzenia, co może skutkować obniżeniem sprawności.

 

Korzyści:

Olej można wymieniać dokładnie wtedy, gdy jest to konieczne, bez zgadywania. 

Optymalizacja zużycia oleju w celu uzyskania maksymalnej wydajności, ochrony i żywotności.

Lepsza ochrona sprzętu dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów i zapewnieniu prawidłowego smarowania.

Monitorowanie stanu oleju pod kątem szybkości zmian, aby wcześnie wykryć problemy ze sprężarką i systemem.

serwisant terenowy firmy gea w ubraniu roboczym pobiera próbkę oleju do analizy

Serwisant terenowy firmy GEA pobiera próbkę oleju do analizy.

Monitorowanie i analiza drgań: Monitorowanie poziomu drgań ma kluczowe znaczenie dla wczesnej identyfikacji problemów lub przewidywania awarii sprężarek, silników napędowych i innych urządzeń wirujących.  GEA VTrac wykorzystuje zamontowane na stałe czujniki drgań do ciągłego monitorowania sprężarek śrubowych i silników napędowych.

Analiza drgań to bardziej dogłębne badanie sprzętu przy użyciu ręcznych urządzeń do pomiaru drgań w celu dokładniejszego przeanalizowania przyczyny. Analizę drgań można stosować w połączeniu z monitorowaniem lub przeprowadzać ją z regularną częstotliwością dostosowaną do danego urządzenia.

Korzyści: 

Mniejsza liczba napraw awaryjnych, ponieważ awarie można przewidzieć i uwzględnić.

Ograniczenie nieplanowanych przestojów.

Zwiększone bezpieczeństwo instalacji.

Redukcja kosztów serwisu i konserwacji.

Wydłużona żywotność sprężarki i silnika napędowego.

Mniejsze prawdopodobieństwo wycieku czynnika chłodniczego.

czujniki gea vtrac na sprężarce i silniku służących do chłodnictwa przemysłowego

Czujniki drgań GEA VTrac zamontowane na sprężarce i silniku.

Osiowanie laserowe: Nieprawidłowe ustawienie sprężarek z napędem bezpośrednim spowoduje awarię sprężarki i/lub silnika napędowego. Nawet zwykła niewspółosiowość może spowodować uszkodzenie uszczelnienia wału skutkujące wyciekiem czynnika chłodniczego i oleju. W przypadku instalacji amoniakalnych może to być szkodliwe dla działania procesu i zagrażać bezpieczeństwu personelu, dlatego takie prace powinny być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowanych techników chłodnictwa. Osiowanie laserowe, często postrzegane jako jednorazowe zadanie na etapie przekazania do eksploatacji, jest zalecane co roku w celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy sprężarki i silnika.

Korzyści:

Zwiększona niezawodność.

Większa wydajność sprężarki.

Większe bezpieczeństwo.

Niższe koszty operacyjne 

Analiza amoniaku: Sprawdzanie jakości amoniakalnego czynnika chłodniczego jest szczególnie ważne, ponieważ w przypadku zbyt wysokiej zawartości wody może dojść do obniżenia wydajności chłodniczej i wzrostu kosztów energii. Nierzadko zdarza się, że układy amoniakalne „ jakoś funkcjonują” przy wysokiej zawartości wody, jednak powoduje to wiele innych problemów, w tym zanieczyszczenie oleju prowadzące do przedwczesnego uszkodzenia elementów i zwiększenia kosztów eksploatacji. Zwykła kontrola jakości czynnika chłodniczego raz lub dwa razy do roku pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Korzyści:

Niższe koszty operacyjne.

Większa niezawodność sprzętu.

Termografia: Obejmuje kompleksowe skanowanie wszystkich paneli sterowania elektrycznego przy użyciu kamery na podczerwień. Celem jest zidentyfikowanie wszelkich „punktów zapalnych” w samym panelu sterowania, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich elementów i urządzeń, w tym okablowania. Czynności te powinny być wykonywane co najmniej raz w roku lub częściej, w zależności od wielkości instalacji elektrycznej.

Termografię można także wykorzystać do monitorowania/ identyfikowania problemów z innymi elementami, na przykład wad mechanicznych w silnikach elektrycznych i strat temperatury w izolowanych przestrzeniach.

Korzyści:

Zwrócenie uwagi na problemy przed wystąpieniem awarii.

Krótsze przestoje.

Większe bezpieczeństwo.

Usprawnienie planowania operacyjnego — prace naprawcze można zaplanować w sposób dogodny dla klienta.

termografia w podczerwieni instalacji elektrycznej w przemysłowych urządzeniach chłodniczych

Usługa termografii w podczerwieni oferowana przez firmę GEA pozwala na wczesną identyfikację problemów związanych z wadami elektrycznymi i mechanicznymi.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby porozmawiać o tym, jakie korzyści możesz uzyskać dzięki proaktywnemu podejściu GEA do monitorowania stanu urządzeń.

Niektóre produkty i usługi mogą nie być dostępne na wszystkich obszarach. 
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem GEA. 

Jak możemy pomóc?

GEA Service — Trwałość Twojego sukcesu

Serwis przez cały cykl życia

GEA Service — Trwałość Twojego sukcesu

Blisko współpracujemy z naszymi klientami w celu zapewnienia im wsparcia przez cały cykl życia zakładu i znajdującego się w nim sprzętu, co pozwala nam zapewnić długotrwały sukces biznesowy.
Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.