Audyty i zgodność z przepisami

Usługi w zakresie audytów i zgodność z przepisami dla przemysłowych systemów chłodniczych i grzewczych

GEA oferuje szereg usług wspierających klientów w zapewnieniu efektywnego i bezpiecznego działania ich urządzeń przy jednoczesnym spełnieniu wymogów prawnych.
serwisant gea przeprowadza audyt przemysłowej instalacji chłodniczej pod kątem zgodności z przepisami

Bezpieczeństwo klientów ma pierwszorzędne znaczenie i stanowi kluczowy element kompleksowych usług GEA w zakresie audytu i zgodności z przepisami, które obejmują następujące elementy: 

Testowanie systemów bezpieczeństwa i alarmowych

Inspekcje bezpieczeństwa obejmują testowanie wyłączników awaryjnych, wentylacji mechanicznej, maszyn wirujących i zaworów odcinających zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi. Zakładowe procedury bezpieczeństwa dotyczące amoniaku są kwestią priorytetową dla operatorów wykorzystujących amoniak jako czynnik chłodniczy. GEA zastosuje swoje bogate doświadczenie w tej dziedzinie, udzielając wskazówek dotyczących wszystkich aspektów związanych z bezpieczeństwem amoniaku, aby zapewnić możliwie najbezpieczniejsze środowisko pracy dla całego personelu.

Kontrole bezpieczeństwa ciśnienia roboczego

Regularne kontrole bezpieczeństwa wszelkich instalacji i urządzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpiecznego ciśnienia.

serwisant gea kontroluje zbiornik ciśnieniowy w przemysłowej instalacji chłodniczej
Serwisant GEA kontroluje zbiornik ciśnieniowy.

Operacyjne kontrole bezpieczeństwa elektrycznego

Regularne kontrole bezpieczeństwa elektrycznego instalacji elektrycznej i systemu sterowania zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego.

Inspekcja pod kątem obecności bakterii Legionella oraz inspekcja uzdatniania wody

Okresowe kontrole na obecność i stężenie bakterii Legionella w wodzie w chłodniach kominowych lub skraplaczach wyparnych. Obejmuje sprawdzenie poprawności działania urządzeń do uzdatniania wody.

serwisant gea w ubraniu roboczym wchodzi po drabinie na zewnątrz budynku, aby sprawdzić przemysłowe agregaty skraplające

Badanie szczelności instalacji czynnika chłodniczego

Wykonane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych lub innymi przepisami lokalnymi.

Audyt energetyczny i pod kątem niezawodności

Audyt na miejscu przeprowadzony przez ekspertów GEA w celu oceny działania instalacji pod kątem zużycia energii i niezawodności. Dostarczenie pełnego raportu z zaleceniami i rozwiązaniami dotyczącymi poprawy wydajności instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności energii i poprawy niezawodności.

Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o wyzwaniach stojących przed Twoim zakładem i o tym, jak GEA może pomóc spełnić Twoje potrzeby w zakresie audytu i zgodności z przepisami.  

Niektóre produkty i usługi mogą nie być dostępne na wszystkich obszarach. 
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem GEA.

Jak możemy pomóc?

Zapytaj o usługę

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami