Technologia odparowywania Instalacje wyparne ogrzewane za pomocą TVR

Termiczny kompresor pary (TVR) umożliwia takie same oszczędności pary/energii jak dodatkowy stopień wyparny.

Podczas termicznej kompresji pary opary z komory wrzenia są ponownie kompresowane do wysokiego ciśnienia ogrzewania.

instalacje-wyparne-ogrzewane-za pomocą-tvr-02

Temperatura nasyconej pary odpowiadająca ciśnieniu w komorze grzejnej jest wyższa, dlatego opary można ponownie wykorzystać do ogrzewania.

W tym celu stosuje się pneumatyczne kompresory pary. Działają one zgodnie z zasadą działania parowych pomp pneumatycznych. Nie posiadają części ruchomych, dlatego nie są narażone na zużywanie. To zapewnia maksymalną niezawodność operacyjną.

Do termalnej kompresji pary wymagana jest określona ilość tak zwanej pary napędowej. Ta para napędowa jest przekazywana jako nadwyżka oparów na kolejny stopień lub do kondensatora. Energia nadmiaru oparów jest mniej więcej równa energii użytej pary napędowej.

 

Naszą kluczową zaletą jest wykorzystanie własnej konstrukcji TVR i wiedza na temat optymalizacji wydajności wyparki.