Tabletkarki do zastosowań przemysłowych R5 Tablet Press

Jednostronna tabletkarka obrotowa dla dużych obciążeń

Model R5 to tabletkarka do dużych obciążeń o sile nacisku 400 kN i głębokości zasypu do 70 mm. Łączy wytrzymałość z wysoką dokładnością, umożliwiając produkcję różnorodnych komponentów technicznych, w tym elementów z pionowymi otworami. Mocna i wytrzymała konstrukcja zapewnia długą żywotność Typowe zastosowania obejmują: metalurgię proszków, produkcję ceramiki, produkcję baterii, przetwórstwo metali (nikiel, miedź, kobalt itp.) oraz produkcję środków chemicznych. Model R5 idealnie nadaje się do brykietowania.

Przemysł elektroniczny.

Typ R5 szczególnie dobrze sprawdza się w produkcji rdzeni ferrytowych. W przypadku rdzeni o dużych wymiarach model R5 to najlepszy wybór. Doskonale nadaje się do produkcji rdzeni ferrytowych wykorzystywanych w źródłach zasilania, transformatorach wirowych, transformatorach impulsowych i wielu innych zastosowaniach z obwodem magnetycznym. Materiały najczęściej używane do kompresji to stopy MnZn i NiZn. Specjalne funkcje obejmują wibrator, zapewniający lepszy przepływ produktu w matrycach, oraz głowice stempli o odpowiednim kształcie, przedłużające czas nacisku.

Metalurgia

Wielu Klientów kupujących model R5 działa w sektorze metalurgii proszków. Dzięki temu, że tabletkarka R5 może działać przy wysokich siłach nacisku, jest ona interesującą alternatywą dla pras walcowych. Typ R5 nie tylko oferuje przewagę w postaci dużej prędkości, ale też zapewnia stałą wysoką precyzję. Doskonałe wyniki uzyskiwane przez naszych Klientów używających modeli R5 do kompresji miedzi, aluminium, kobaltu i niklu są niezbitym dowodem na najwyższą jakość działania tego urządzenia.
 

Specyfikacja techniczna

Prasa R5 dostępna jest w następujących wariantach

Model

R5/18R5/16R5/12R5/9
Liczba stacji1816129
Maksymalna siła nacisku [kN]400
Maksymalna głębokość zasypu [mm]70
Maksymalny zakres krzywek napełniających [mm]25
Maksymalna głębokość penetracji stempla górnego [mm]20
Zewnętrzna średnica matrycy [mm]566885110
Średnica płyty stemplowej [mm]45455270
Maksymalna wydajność [tab/godz.]32 40028 80021 60015 000
Wysokość wylotu [mm]1 570
Wysokość prasy [mm]3000
Powierzchnia podstawy [mm]1680 x 2000
Waga netto [kg]4650
Dane w niniejszej tabeli podane są jedynie w celach poglądowych i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Najważniejsze cechy serii R5

Model R5 może być wyposażony w najnowsze rozwiązania do napełniania proszkiem, narzędzia i kontrolę wyrzutu. Najważniejsze funkcje wymieniono poniżej:

Opcje narzędzi

Narzędzia uniwersalne

Specjalne narzędzia obejmują stemple uniwersalne, wysokociśnieniowe głowice oraz narzędzia do tabletek pierścieniowych.

(1) Narzędzia wielokrotne:

Narzędzia wielokrotne to jeden ze sposobów na zwiększenie produkcji małych tabletek. Wiele mniejszych końcówek stempli przymocowanych jest do większej płyty stemplowej. Produkcja zwiększa się poprzez zastosowanie wielu końcówek, przy czym czas nacisku lub odgazowania pozostają bez zmian.

(2) Płyty stemplowe umożliwiające dużą siłę nacisku:

Co do zasady prasy farmaceutyczne wyposażone są w standardowe narzędzia z głowicami w kształcie grzyba, ponieważ siły nacisku i wyrzutu są ograniczone jedynie do małych tabletek do przyjmowania doustnego. Jednak w zastosowaniach przemysłowych wymagane są większe siły nacisku i wyrzutu. Gdy siły nacisku przekraczają 60 kN, zdecydowanie polecamy użycie konstrukcji płyty stemplowej firmy GEA, która zapewnia bezproblemową kompakcję przez długi czas i przy najniższych możliwych kosztach. 

Płyty stemplowe GEA różnią się od standardu UE lub TSM w trzech aspektach:

  1. Opatentowane wysokociśnieniowe głowice są obrabiane w taki sposób, że kontakt między rolką dociskową jest liniowy, co zastępuje pojedyncze punkty kontaktu pomiędzy głowicą w kształcie grzyba i rolką dociskową. Kontakt liniowy znacznie redukuje ciśnienie w miejscu kontaktu, co skutkuje dłuższym okresem eksploatacji głowicy stempla.
  2.  Ponieważ płyta stemplowa nie jest narażona na duże zużycie, zawsze proponujemy podział narzędzi na dwie części: płytę stemplową i końcówkę stempla. W ten sposób każdą z tych części można wymieniać oddzielnie.
  3.  Rolki po stronie wysokociśnieniowej głowicy GEA obracają się w torze krzywki w przeciwieństwie do tarcia głowicy w kształcie grzyba w krzywkach. Rolki te pozwalają również na dłuższy czas wstępnego nacisku na tabletki i ich niezakłócone wyrzucanie bez narażenia na zużywanie.

(3) Pręty do tabletek pierścieniowych:

Peletki z pionowymi otworami wykonywane są przy użyciu prętów przytrzymywanych i centrowanych przez stempel dolny. Centralny pierścień ustawiony jest na części stołu pomiędzy matrycami i prowadnicami stempli dolnych. Pierścień ma za zadanie zapewnić utrzymanie uchwytu pręta na odpowiedniej wysokości. W ciągu całkowitego cyklu dociskania pręt pozostaje w położeniu równym z powierzchnią matrycy. Podczas wypełniania proszek wsypywany jest do matrycy wokół pręta. Niewielkie ilości proszku, które pozostają na górze pręta, wymiatane są za pomocą ostrza zgarniającego. Stempel górny z centralnym otworem zamyka matrycę, powodując dociskanie peletki. Materiały i wykończenie powierzchni pręta muszą być starannie dobrane, aby zapobiec pękaniu pręta podczas wyrzutu peletek.

Opcje napełniania proszkiem

Jest wiele możliwości poprawy przepływu proszków o słabej sypkości i zapobiegania uszkodzeniu delikatnych proszków.

(1) Napełniacz grawitacyjny: 

W wypadku delikatnych proszków napełniacz grawitacyjny może być najlepszą opcją.

(2) Napełniacz z dwoma łopatkami:

Dzięki obrotowemu dozownikowi z dwoma łopatkami matryca znajduje się pod napełniaczem przez dłuższy czas niż w innych rodzajach dozowników. Zapewnia to szybszą produkcję tabletek. Pierwsza łopatka napełniacza umieszczona jest nad krzywką napełniającą, natomiast druga łopatka umieszczona nad krzywką dozującą odzyskuje proszek, transportując go do pierwszej łopatki.

Zalety napełniacza z dwoma łopatkami firmy GEA: 

  • Niezależny napęd dla każdej łopatki oraz oddzielne ustawienie prędkości
  • Niewielka waga 
  • Brak zębatek lub pasów do połączenia między łopatkami 
  • Łatwe zdejmowanie, otwieranie i czyszczenie 
  • Wymienne kształty łopatek w zależności od różnych właściwości proszku 
  • Dostępność z wsuwaną płytą ochronną, pozwalającą na kontakt napełniacza z powierzchnią stołu. Pozwala to minimalizować ilość proszku poza napełniaczem i zwiększać produkcję. 

(3) Napełniacz z jedną łopatką: 

Zapewnia lepsze napełnianie w porównaniu z napełniaczem grawitacyjnym przy minimalnym zapotrzebowaniu na energię.

(4) Zawór dozujący proszek lub PDV: 

Prasy często napełniane są z kontenera IBC lub silosów. Gdy te zostaną opróżnione, ciśnienie proszków w napełniaczu i tym samym w matrycy będzie się zmieniać, powodując zmiany wagi tabletek. System kontroli wagi tabletek w prasie lub operator mogą regulować napełnianie matrycy, ale PDV stanowi dużo łatwiejszy sposób na utrzymywanie stałego poziomu ciśnienia. Czujnik wykrywa poziom proszku w przezroczystej rurze i steruje silnikiem zgarniacza proszku. Gdy zgarniacz się nie obraca, proszek przestaje płynąć. Poza utrzymywaniem ciśnienia proszku na stałym poziomie, PDV zapobiega segregacji proszku. Inną zaletą PDV jest możliwość używania go do proszków ściernych. 

 

Perfekcyjny wyrzut

Dostępnych jest kilka rozwiązań zapewniających brak uszkodzeń i deformacji sprasowanych elementów podczas wyrzutu.

(1) System przytrzymywania i dociskania: 

System ten zapobiega rozwarstwieniu lub wieczkowaniu tabletek z powodu nagłego uwolnienia dużego ciśnienia podczas wyrzutu tabletek. Podczas wyrzutu tabletek można regulować wysokość, kąt i silę zestawu pneumatycznych cylindrów oraz utrzymywać siłę działającą na tabletkę podczas wyrzutu, co może być kluczowe przy wyrzucie z dużą prędkością. Ciśnienie może być we wszystkich cylindrach identyczne lub — opcjonalnie — ustawione indywidualnie. Wszystkie poziomy ciśnienia kontrolowane są przez zawory proporcjonalne i skonfigurowane w interfejsie użytkownika. 

(2) Łagodzenie wpływu dużej siły wyrzutu: 

Płyty stemplowe GEA z łożyskami prowadzonymi na krzywkach wytrzymują siły wyrzutu do 10 kN bez nadmiernego zużywania. 

(3) Smarowanie ścian matrycy:

Z reguły smary umożliwiające niezakłócony wyrzut tabletek mieszane są z proszkiem. Jednak nie jest to możliwe we wszystkich zastosowaniach, gdyż większość smarów stałych zmniejsza twardość tabletki lub zanieczyszcza proszek. Stanowiący alternatywę wobec mieszania smaru z proszkiem, system smarowania ścian matrycy pozostawia cienką warstwę oleju lub smaru na ścianie matrycy, aby zapewnić niezakłócony wyrzut tabletek. Dostępne jest kompletne rozwiązanie zapewniające kontrolę ilości smaru na ścianie matrycy.

(4) Smarowanie powierzchni stempla: 

W przypadku problemu z przywieraniem materiału do powierzchni stempla można na nią nałożyć warstwę stearynianu magnezu.

(5) System zdejmowania tabletek: 

System zdejmowania tabletek zastępuje standardowe rynny zsypowe i stanowi doskonałe narzędzie do usuwania kruchych tabletek z prasy i/lub ustawiania tabletek w jednej linii do dalszego przetwarzania.

Sterowanie procesem

(1) Kompensator powietrza dla zapewnienia stałej gęstości

Gdy wymagana jest pełna symetryczna kompakcja, instaluje się górny i dolny kompensator powietrza.

Kompensator powietrza — dostępny wyłącznie w tabletkarkach GEA — połączony jest z górną i dolną rolką dociskową i działa jak poduszka. Ciśnienie w kompensatorze powietrza ustawione jest tak, że podczas każdego cyklu dociskania peletek, rolka przesuwa się o kilka dziesiątych części milimetra, zapewniając, że każde dociśnięcie odbywa się przy ustalonym ciśnieniu kompensatora. Każda peletka zostanie sprasowana do uzyskania takiej samej gęstości, a różnice wysokości będą odzwierciedlać różnice w napełnieniu matrycy i różnice we właściwościach proszku. 

(2) Kompensator powietrza dla zapewnienia stałej grubości

Ciśnienie ustawione w kompensatorze jest równe maksymalnej sile nacisku, którą mogą wytrzymać końcówki stempli. Po przekroczeniu ustalonego progu kompensator powietrza natychmiast się przesunie, aby chronić każdy ze stempli przed przeciążeniem. Prasa zostanie zatrzymana, a przeciążenie zostanie odnotowane. 

Kontakt

Jak możemy pomóc?