Technologia odparowywania Instalacje wyparne ogrzewane parą

Przegląd

Tradycyjnie wyparka ogrzewana bezpośrednio parą może być zaprojektowana jako urządzenie jednostopniowe lub wielostopniowe. Często stosowana jest para świeża, ale jako źródło energii użyte może zostać również ciepło odpadowe (np. opary z suszarni).

Koszty eksploatacyjne instalacji wyparnej w dużym stopniu zależą od ilości energii, która jest niezbędna do osiągnięcia odpowiedniego stopnia odparowania.

W warunkach stałych musi istnieć równowaga pomiędzy energią wchodzącą do systemu i z niego wychodzącą i prosta relacja: suma całej energii i zawartości ciepła na wejściu = suma całej energii i zawartości ciepła na wyjściu.

Układ instalacji wyparnej, liczba stopni, zużycie pary bądź energii odpadowej czy liczba podgrzewaczy to czynniki, które uwzględnia się podczas fazy projektowania indywidualnie dostosowanego systemu w celu optymalizacji zużycia energii w takim systemie.