Suszarko-chłodziarki obrotowe Rotary Coolers

Chłód we wszystkich warunkach.

GEA oferuje serię chłodziarek obrotowych, kaskadowych, z zewnętrznym rozpyłem wody, sekcyjnych oraz zintegrowanych chłodziarko-suszarek, wszystkie zaprojektowano z dbałością i ostrożnością, których oczekuje się od urządzeń służących do realizacji najtrudniejszych zadań w przemyśle.

Chłodziarka kaskadowa

Chłodziarki kaskadowe działają na zasadzie podobnej do suszarki kaskadowej, przy czym gorące gazy są tutaj zastępowane przez powietrze otoczenia lub schłodzone, ponadto chłodziarki kaskadowe zawsze pracują z przepływem przeciwprądowym. Zazwyczaj są używane do zastosowań niskotemperaturowych i produktów gruboziarnistych lub w połączeniu z systemem pośrednim.

Chłodziarka z zewnętrznym rozpyłem wody

Chłodziarka z zewnętrznym rozpyłem wody

Prosta konstrukcja z ciągłym lub recyrkulowanym przepływem wody, która w sposób stały spryskuje bęben obrotowy za pomocą szeregu zewnętrznych rozpylaczy wody zainstalowanych nad bębnem. 

Stosowana w wypadku obecności pyłów i/lub wysokiej temperatury (tj. gdy produkty są dostarczane z pieców, kalcynatorów lub piekarników), gdy występują ograniczenia przestrzenne lub gdy materiał musi zostać schłodzony do temperatury bliskiej temperaturze otoczenia.

Chłodziarka sekcyjna

Chłodziarka sekcyjna rysunek 2

Chłodziarka sekcyjna ma indywidualne komory produktowe, które są chłodzone przez wodę w obrębie obiegu zamkniętego. Projekt sprawia, że gorący materiał pozostaje w stałym kontakcie z chłodzonymi przez wodę ściankami zbiornika. 

System jest bardziej wydajny, a jego zaletą jest znacznie większa powierzchnia chłodząca. Poszczególne komory produktowe zapewniają ponadto delikatne działanie, pozwalające uniknąć degradacji materiału.

 

Zintegrowana chłodziarko-suszarka — Z przewodem centralnym

Działa w schemacie przeciwprądowym w strefie suszenia i chłodzenia, natomiast uzupełniające powietrze suszące jest doprowadzane za pomocą przewodu centralnego. Konfiguracja zgodnie z którą wylot chłodziarki jest używany przez podgrzane powietrze suszące minimalizuje przepływ powietrza oraz zmniejsza moc powiązanego wiatraka elektrycznego. Najbardziej nadaje się do warunków, w których panuje wysoka temperatura otoczenia oraz wilgotne warunki (na przykład na obszarach, w których rośnie trzcina cukrowa).

Zintegrowana chłodziarko-suszarka — Z wyrzutem centralnym

Łączy suszenie w schemacie współprądowym z chłodzeniem na zasadzie przeciwprądowej, a zbieżne strumienie powietrza są wypuszczane przez centralną część chłodziarko-suszarki. Pozwala osiągnąć wyższe temperatury suszenia, zmniejszając średnicę bębna. Szczególnie sprawdza się w zastosowaniach związanych z burakami, trzciną i niektórymi „specjalnymi” cukrami.