Suszarki pierścieniowe P-Type Ring Dryer

Rozwiązanie do suszenia produktów wrażliwych termicznie.

Obecny w suszarce pierścieniowej typu P pojedynczy „kolektor” odróżnia urządzenie od suszarki błyskawicznej oraz innych suszarek pierścieniowych.

Kolektor wykorzystuje siły odśrodkowe wytworzone w wyniku przesunięcia produktu ze strumieniem powietrza przez zakręt, aby skoncentrować produkt w ruchomej warstwie. Regulowane ostrze rozdzielające tnie tę warstwę i przenosi cięższy, do połowy wysuszony materiał z powrotem na szczyt kolumny suszącej, gdzie temperatura jest niższa, aby ponownie przeszedł przez system. Lżejszy, bardziej suchy produkt wylatuje z kolektora i trafia do systemu odbioru produktu. 

Wykorzystanie kolektora typu P do kierowania frakcji stałej na chłodniejszy odcinek systemu nie tylko poprawia wydajność termiczną systemu, ale również zmniejsza ryzyko rozkładu termicznego. W rezultacie suszarka pierścieniowa typu P może być stosowana do wrażliwych termicznie materiałów, takich jak skrobia czy włókna sojowe.

 

Cechy

  • Jednostopniowy klasyfikator ustawiony w obrębie kanału suszącego w kształcie litery P
  • Wybór różnych rozdrabniarek i rozdzielaczy
  • Możliwość zastosowania zbiornika buforowego lub systemu powtórnego mieszania, jeśli jest to wymagane
  • Możliwość zaprojektowania w obiegu otwartym, z częściowym recyklingiem gazu i SSD™
  • Możliwość zaprojektowania pod kątem pracy w atmosferze obojętnej

Korzyści

  • Wykorzystywane są siły odśrodkowe, które pozwalają kierować cięższy i bardziej mokry materiał na odcinek o stosunkowo niskiej temperaturze, aby zminimalizować zjawisko rozkładu cieplnego
  • Użycie rozdrabniarki lub rozdzielacza w połączeniu z kolektorem umożliwia dokładną kontrolę wielkości cząstek, wilgoci w produkcie i temperatury odprowadzanego powietrza, aby zapewnić najlepszą jakość produktu
  • Możliwość integracji z różnymi systemami odwadniania oraz przetwarzania kruchych i niekruchych materiałów mokrych
  • Sprzyja oszczędnościom energetycznym oraz integracji systemu
  • Umożliwia obsługę z rozpuszczalnikami i pozwala je odzyskiwać

Schemat procesu

Suszarka pierścieniowa typu P