Technologia odparowywania Instalacje wyparne ogrzewane za pomocą MVR

Instalacje wyparne ogrzewane za pomocą mechanicznych kompresorów pary (MVR) wymagają wyjątkowo niewielkiej ilości energii.

Sprężarki pneumatyczne parowe pozwalają na kompresję jedynie części oparów, natomiast mechaniczne kompresory pary umożliwiają recykling całości oparów opuszczających wyparkę.

Opary są rekompresowane do ciśnienia odpowiadającego temperaturze pary grzewczej wyparki, wykorzystując jedynie niewielki ułamek energii elektrycznej w stosunku do zawartości ciepła odzyskanego z oparów. Energia kondensatu oparów często wykorzystywana jest do wstępnego ogrzewania podawanego produktu. Ilość rozpraszanego ciepła jest znacznie zredukowana, a ponadto wyparka sama pochłania energię zwykle rozpraszaną przez wodę chłodzącą kondensator.

W zależności od warunków operacyjnych instalacji potrzebna może być niewielka ilość dodatkowej pary lub kondensacja niewielkiej ilości nadmiaru oparów, aby zachować ogólny bilans ciepła wyparki oraz zapewnić stabilne warunki robocze.

 
instalacje-wyparne-ogrzewane-za pomocą-tvr-01

Dzięki prostocie i łatwej konserwacji w instalacjach wyparnych wykorzystywane są jednostopniowe wentylatory odśrodkowe.

Urządzenia te dostępne są jako wentylatory wysokociśnieniowe lub turbosprężarki. Działają przy wysokich prędkościach przepływu i dlatego sprawdzają się przy dużych i bardzo dużych przepływach ze współczynnikiem kompresji od 1:1,2 do 1:2.

Prędkości obrotowe zwykle wynoszą od 3000 do 18 000 rpm. W przypadku dużych wzrostów ciśnienia można używać sprężarek wielostopniowych.