IQ Milking Cluster

Rewolucyjna technologia IQ obejmuje cztery komponenty i zawsze gwarantuje maksymalną jakość i ilość mleka oraz zdrowie wymion. Korzystanie z niej jest niewiarygodnie łatwe! Łatwiejsze zakładanie, dojenie i konserwacja.

Nową prowadnicę mleka opracowaliśmy, odwzorowując naturalną strukturę krowiego wymienia. Jest podzielona na cztery komory. Mleko przepływa bezpośrednio i oddzielnie z każdej ćwiartki do wylotu. Dzięki nachyleniu w poszczególnej komorze aparatu udojowego proces jest szybszy i dużo łagodniejszy.

Funkcje i korzyści

Maksymalna jakość mleka — inteligentna kontrola podciśnienia znacznie ogranicza zanieczyszczenie mleka. Podciśnienie zostaje znacznie ograniczone, gdy guma strzykowa nie jest przytwierdzona, dzięki czemu do linii mleka wsysane jest mniej gnojowicy oraz innych gruntów/odpadów. Przy jednostce udojowej IQ filtry mleka są niewiarygodnie czyste. 

Większe zdrowie wymion — przy czterech osobnych komorach prowadzących nie występuje zagrożenie zanieczyszczenia krzyżowego strzyk-do-strzyku bakteriami powodującymi zapalenie gruczołu mlekowego. W przeciwieństwie do konwencjonalnych jednostek udojowych nowa jednostka IQ jest podzielona na cztery ćwiartki, a mleko z każdej ćwiartki jest przechowywane osobno. 

Pasuje do wymion o wszystkich kształtach — krótkie przewody mleczne są dłuższe, co pozwala instalować je na wymionach o praktycznie wszystkich kształtach. Waga jednostki idealnie rozkłada się w 80% na strzyku oraz w 20% na kolektorze. Poza tym lepsze przytwierdzenie jednostki oznacza mniejszą liczbę ześlizgnięć i skrzypnięć. 

Łatwa konserwacja — unikatowe i opatentowane połączenie gumy strzykowej sprawia, że wymiana gumy strzykowej przebiega szybko i łatwo. Powłoki, gumy strzykowe i rozdzielacze powietrza mogą być wcześniej złożone, aby umożliwić wymianę gum strzykowych w przeciągu minut zamiast godzin. 

Szybsze czasy dojenia — większa stabilizacja podciśnienia podnosi prędkości przepływ, a mocniejszy kąt komory mlecznej przyspiesza przepływ do rurociągu mleka. 

Jeszcze cichsza praca — automatyczny system zmiany podciśnienia zapewnia praktycznie bezgłośny proces dojenia — nawet podczas zakładania lub wierzgania przez zwierzęta nogami. 

Jeszcze pewniejsze działanie — krowom trudniej jest zrzucić jednostkę ze względu na jej smukły profil.

Ogólne informacje o stronie
 

Komponenty aparatu udojowego IQ

Dla dojarzy dzisiaj i w przyszłości: Nowa guma strzykowa od GEA nosi nazwę IQLiner i jest unikatowa, ponieważ można ją indywidualnie zamontować na aparat udojowy IQ! Korzystaj z optymalnej przyczepności i elastyczność na wymieniu! Dobrze przemyślane korzyści naszej gumy IQLiner zapewniają przyjazny dla zwierząt udój z zapewnieniem możliwie najlepszych warunków dla strzyków, a sprawdzona guma i silikon są niezawodne jak nigdy.

 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera