Technologia odparowywania Hot Water heated evaporation plants

Koszty energii zużywanej przez wyparkę można znacznie zredukować poprzez wykorzystanie zasobów ciepła odpadowego, na przykład gorącej wody.

Zamiast stosowania pary grzewczej wielostopniowe instalacje wyparne można ogrzewać gorącą wodą.

Zasoby gorącej wody to między innymi:

  • Woda chłodząca silnik gazowy, której standardowa temperatura wynosi od 90 do 110°C
  • Woda wykorzystywana w chłodzeniu procesowym o temperaturze około 80°C

Innym ciekłym źródłem ciepła może być olej termiczny.