Zawory homogenizujące Homogenizing Standard Valve

Standardowy zawór jest w stanie spełnić różne wymagania rynkowe dzięki możliwości personalizacji profilu i zastosowanych materiałów.

Badanie dynamiki cieczy oraz testy laboratoryjne wykazały, jak istotna jest określona geometria zaworu, którego funkcje zależą od różnego rodzaju zastosowań.

Różne wersje zgodne z wymaganiami klienta

Komponenty standardowego zaworu

Standardowy zawór GEA umożliwia dostosowanie profilu i materiałów, które mogą się różnić w zależności od zastosowania oraz wymaganego rezultatu związanego z produktem końcowym.

Zawór jest dostępny w różnych wersjach oraz obejmuje dolny i górny zakres ciśnienia, co pozwala na optymalizację wydajności procesu. Zawór płaski (typu S) oraz profil z ostrą krawędzią (typu R), które obsługują ciśnienie do 1500 barów, stanowią odpowiedź na różne potrzeby w zakresie procesu: Urządzenie typu S jest idealne do emulsji oraz umożliwia dłuższy okres trwałości produktu, podczas gdy urządzenie typu R zaprojektowano do pracy z dużą wydajnością, gdy wymagany jest proces z bardziej intensywnym rozrywaniem wiązań komórkowych.

 

Kluczowe funkcje

Optymalizacja zastosowanego materiału, często realizowana we współpracy z głównymi klientami GEA, przyczyniła się do ustalenia jakości standardowego zaworu, który jest zdolny pogodzić wytrzymałość mechaniczną ze zgodnością z bieżącymi normami higieny w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Cechy profilu typu S:

  • obsługa emulsji
  • dłuższy suw
  • mniej intensywne rozrywanie wiązań komórkowych
  • stabilność produktu

Cechy profilu typu R:

  • krótszy suw
  • bardziej intensywne rozrywanie wiązań komórkowych

Kontakt

Jak możemy pomóc?

Standardowy zawór — do zdalnego stosowania

W niektórych zastosowaniach, na przykład związanych z mlekiem, gdzie wymagana jest obróbka cieplna z następującą po niej homogenizacją, przed instalacją znajduje się pompa.

 

Kontakt

Jak możemy pomóc?