Próżniowe urządzenia próbkujące Vacuum Powder Sampler

GEA produkuje szereg systemów próbkujących do zastosowań higienicznych, z wykorzystaniem próbkowania dynamicznego. Skuteczniejsze próbkowanie proszku uzyskuje się przez zastosowanie procedur, gdzie próbka jest pobierana z przesuwającej się masy proszku.

Wiedza na temat rozdziału wielkości cząstek (PSD) w systemach obsługi proszków jest warunkiem koniecznym dla większości procesów produkcyjnych, w tym tych związanych z produkcją wyrobów mleczarskich, żywności i nutraceutyków. Jeżeli PSD nie jest kontrolowany, może powodować to wysoki odsetek produktów wadliwych i powstanie istotnych strat produkcyjnych.

Próżniowe urządzenia próbkujące

Wyniki analizy rozmiaru cząstek są najbardziej miarodajne, kiedy pobierane próbki są reprezentatywne i stosowane są odpowiednie techniki rozproszenia. Większość wahań w pomiarach rozmiaru cząstek powodowane jest nieprawidłowym próbkowaniem lub przygotowaniem próbek.

Kiedy mierzy się PSD sproszkowanego materiału stałego, wyniki będą miały małą wiarygodność, jeżeli analizowana próbka nie jest reprezentatywna dla partii, z której została pobrana. Powagę tego problemu można sobie uzmysłowić pamiętając, że założeń co do właściwości wielu kilogramów materiałów dokonuje się na podstawie analizy przeprowadzanej na próbce o wadze grama lub nawet miligrama.

Próżniowy system próbkujący został opracowany, aby zapewnić elastyczną metodę pobierania próbek proszku z systemów magazynowania i obsługi proszków. System ten zawiera punkt próbkowania, który jest umiejscowiony w leju samowyładowczym proszku lub innym zbiorniku proszku. Stacja próbkowania może być umiejscowiona oddzielnie, odpowiednio do wymogów danej instalacji. Może nawet znajdować się na innym piętrze, jeżeli istnieje taki wymóg.

 

Dane techniczne

  • W pełni zintegrowany system ze sterownikiem PLC i panelem operatora 
  • Samodzielny system do integracji
  • Pobieranie próbek z lejów samowyładowczych lub silosów 
  • Idealny do próbkowania proszku przed systemami napełniania proszkiem

Opcje

  • System montowany w obudowie 
  • Dostępny jest system próżniowy 
  • Prosta obsługa za pomocą przycisków 
  • Dotykowy panel sterowniczy.