Faza gęsta Pressure Conveying - Dense Phase

Ciśnieniowe systemy transportu fazy gęstej wykorzystują sprężone powietrze powyżej 1 bar g (0,8 — 0,9 w zależności od proszku i linii transportowej) do przepychania materiału ze zbiornika ciśnieniowego, urządzenia przesyłającego lub naczynia ciśnieniowego przez instalację rurową do punktu docelowego, gdzie powietrze i produkt zostaną oddzielone.

Produkt transportowany jest przez instalację rurową na początku przy niskiej prędkości, a stopniowo coraz szybciej w kierunku punktu docelowego.

Dane techniczne

 • Wydajność transportu: wysoka, do 100 t/godz. lub wyższa 
 • Szybkości transportu: 1–10 m/s. 
 • Odległości: od krótkich do dużych odległości ponad 500 m. 
 • Urządzenie wywołujące ruch powietrza: sprężarka (śrubowa, obrotowa, tłokowa). 
 • Ciśnienie robocze: <8 bar g. 
 • Stosunek materiału do powietrza: wysoki, do 150 kg/kg.

  Uwaga: Wszystkie wartości podane są w przybliżeniu: prosimy o kontakt z GEA, aby dowiedzieć się, jaki jest najlepszy sposób transportu państwa produktu.

Opcje

W celu optymalizacji systemu można wykorzystać różne techniki redukcji zużycia sprężonego powietrza i kosztów oraz dodatkowe opcje do specjalistycznych zastosowań: 

 • wstrzykiwacze pneumatyczne do fluidyzacji materiałów w celu zmniejszenia tarcia 
 • impulsowe wtryskiwanie powietrza w celu podzielenia strumienia produktu na oddzielne części 
 • liniowe urządzenia pomocnicze pomagające w transporcie 
 • drgania zmniejszające spoistość proszków przed transportem 
 • bliźniacze zbiorniki zapewniające ciągłość transportu 
 • liniowe systemy próbkowania, rozdrabniania, wykrywania metali i oddzielania magnetycznego 
 • linie następujące po sobie mające na celu zredukowanie skrajnie niebezpieczne prędkości, ścieranie i degradację 
 • konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewniająca sanityzację i odporność na korozję 
 • możliwe do demontażu i polerowane konstrukcje zgodne z normami USDA 3A, zapewniające łatwe czyszczenie
 

Zastosowanie

Ciśnieniowy system transportu fazy gęstej szczególnie sprawdza się przy transporcie materiałów o dużej pojemności na duże odległości do wielu punktów docelowych. Większość systemów obejmuje kilka pneumatycznych zaworów regulacyjnych, a dostarczane sprężone powietrze — wraz z odpowiednią fluidyzacją — rozwiązuje problem jakichkolwiek spadków ciśnienia, które mogą nastąpić przy trudnych materiałach. Również podczas zapewnienia kontrolowanego transportu kruchych materiałów niższe prędkości transportu mogą wydłużyć żywotność systemów transportu także materiałów ściernych.

Systemy

Co do zasady systemy działają w trybie wsadowym w następujący sposób:

 • napełnienie urządzenia przesyłającego produktem, który ma być transportowany
 • napełnienie układu sprężonym powietrzem
 • otwarcie zaworu wypływowego do momentu całkowitego przetransportowania produktu
 • zamknięcie zaworu wypływowego i ponowne napełnienie zbiornika.

Zawory i czujniki używane są w całym procesie w celu kontroli ciśnienia i prędkości powietrza i zapewnienia odpowiedniej fluidyzacji oraz bezproblemowego transportu produktu.