Suszarki i chłodziarki fluidalne. Fluid Bed Dryer (Static)

Dla kontrolowanego usuwania wilgoci powierzchniowej i wilgoci związanej

Suszarki i chłodziarki fluidalne

Produkty przetwarzane w suszarce lub chłodziarce fluidalnej unoszą się na poduszce z powietrza lub gazu. Powietrze technologiczne jest dostarczane przez specjalną perforowaną płytę dystrybucji powietrza i przepływa przez złoże frakcji stałej z prędkością wystarczającą, aby utrzymać masę cząstek w upłynnionym stanie. Tworzą się bąbelki, które opadają w łożu fluidalnym materiału, powodując intensywny ruch cząstek. W tym stanie substancje stałe zachowują się podobnie jak płynna, gotująca się ciecz. Bardzo wysokie wartości wymiany ciepła i masy zostają uzyskane wskutek bezpośredniego kontaktu z substancjami stałymi oraz różnych prędkości poszczególnych cząstek i gazu do fluidyzacji.

Konstrukcja

łoże fluidalne Hi-Temp
łoże fluidalne Hi-Temp

Konstrukcja płyty do dystrybucji zapewnia równomierne rozprowadzanie gazu w całym złożu. Odpowiednia prędkość gazu sprawia, że tylko bardzo drobne cząstki materiału przenoszone są do urządzenia zbierającego pył Możliwe jest uzyskanie wysokiej wydajności oraz łatwe kompensowanie wahań szybkości podawania materiału. Zwykle nie ma żadnych części ruchomych mających kontakt z produktem

Warianty konstrukcji obejmują

 • łoża fluidalne mieszane
 • łoża fluidalne głębokie
 • łoża fluidalne o wysokiej temperaturze
 • Rury i płyty kontaktowe.
 • Różne strefy i etapy.
 • Zintegrowane suszenie i chłodzenie
 

Cechy

 • Wydłużony czas przebywania w strefie procesu.
 • Bezpośredni kontakt pomiędzy gazami suszącymi lub chłodzącymi a produktami
 • Różne strefy, prędkości, temperatury, suszenie i chłodzenie
 • Opcjonalne łatwo zdejmowane płyty
 • Możliwość dostosowania do otwartego obiegu częściowego recyklingu gazu i SSD
 • Przepływ tłokowy lub dokładne wymieszanie.
 • Możliwość zaprojektowania z prostymi bokami lub wydłużoną osłoną.
 • Elastyczność czasu przebywania w strefie procesu i temperatur.
 • Opcjonalne wyposażenie w murowane, odlewane lub metaliczne pokrycie z możliwością mycia.
 • Do 90% ciepła można dostarczać/usuwać dzięki zainstalowaniu rur do wymiany ciepła w głębokim łożu fluidalnym

Korzyści

 • Idealne właściwości usuwania wilgoci powierzchniowej i związanej w proszkach, kryształach lub granulatach
 • Duża sprawność termiczna
 • Możliwość przetwarzania szerokiej gamy materiałów, o różnych rozmiarów cząstek i spoistości materiałów
 • Możliwość szybkiej wymiany, która minimalizuje czas przestoju i wymogi konserwacji, szczególnie ważna w wykonaniach higienicznych
 • Możliwość oszczędzania energii i integracji systemowej
 • Przepływ tłokowy szczególnie sprawdza się w przypadku produktów wymagających dłuższego czasu przebywania w strefie procesu i stosunkowo ścisłej określonej wilgoci
 • Możliwość użycia do odszlamiania lub zapobiegania nadmiernemu przenoszeniu
 • Idealne rozwiązanie, gdy wymagany jest wysoki współczynnik wydajności.
 • Możliwość stosowania wysokich temperatur na wejściu przy produktach odpornych na temperaturę, co zmniejsza koszty kapitałowe i bieżące.
 • Zredukowany przepływ powietrza i rozmiar instalacji, co obniża koszty, emisje i zużycie energii.

Schemat ideowy procesu

Statyczne łoże fluidalne
Statyczne łoże fluidalne