Suszarki pierścieniowe Feed-Type Ring Dryer

Pozwala wybrać czas suszenia i zapewnia duży potencjał odparowywania przy zmniejszonej powierzchni.

Obecność pojedynczych „kolektorów” lub „wewnętrznego klasyfikatora” oraz jego umiejscowienie w systemie wsadowego suszenia pierścieniowego odróżnia urządzenie od suszarki błyskawicznej oraz innych suszarek pierścieniowych.

Kolektor, często używany w połączeniu z separatorem wstępnym, wykorzystuje siły odśrodkowe wytwarzane w wyniku przesuwania produktu ze strumieniem powietrza przez zakręt, aby skoncentrować go w poruszającej się warstwie. Regulowane ostrze rozdzielające tnie tę warstwę i zawraca cięższy, połowicznie wysuszony materiał z powrotem do rozdrabniarki, która umieszcza materiał wsadowy w strumieniu gorącego powietrza na wlocie suszarki, aby znowu przepłynął przez system, natomiast lżejszy i bardziej suchy produkt opuszcza kolektor i trafia do systemu odbioru produktu. Połączenie tego kolektora i rozdrabniarki pomaga kontrolować rozmiar cząstek, wilgoć produktu oraz temperaturę wylotową.

Funkcja selektywnego wydłużania czasu suszenia pozwala wsadowej suszarce pierścieniowej przetwarzać wiele materiałów, które wcześniej uważano za trudne do suszenia w suszarce błyskawicznej. W zależności od konkretnego zastosowania, GEA Barr-Rosin oferuje indywidualnie opracowywane systemy bazujące na sprawdzonych konfiguracjach i technologii, co gwarantuje elastyczność konstrukcji i wspaniałą wydajność.

Wsadowa suszarka pierścieniowa była używana do suszenia produktów w wielu przemysłach, w tym w rolnictwie, przemyśle chemicznym i minerałów. Przetwarzać można szeroki zakres materiałów wsadowych, w tym proszki, ciasta, granulki, płatki, pasty, żele i zawiesiny. W przypadku zawiesin, past lub lepkich materiałów nasz specjalnie zaprojektowany system wsadowy pozwala ponownie mieszać wsad mokry z pewną dawką suchego produktu, aby wyprodukować dobrze przygotowany materiał, który będzie kierowany do suszarki.

 

Cechy

 

 • Rozdrabniarka zimna z jednostopniowym kolektorem
 • Możliwość zastosowania zbiornika buforowego lub systemu powtórnego mieszania, jeśli jest to wymagane
 • Możliwość instalacji separatora wstępnego do gromadzenia znacznej ilości materiału przed cyklonami
 • Duży potencjał odparowywania
 • Możliwość zaprojektowania w obiegu otwartym, z częściowym recyklingiem gazu i SSD™
 • Możliwość zaprojektowania pod kątem pracy w atmosferze obojętnej

Korzyści

 • Rozdrabniarka rozbija bryłki, rozdzielacz mokry wkład, a kolektor za pomocą siły odśrodkowej wspomaga recykling cięższego, bardziej mokrego materiału do punktu wsadowego suszarki, natomiast suchy, lżejszy produkt jest odbierany. Połączenie to zmniejsza temperaturę wylotową i podnosi wydajność termiczną systemu, zapewniając jakość produktu.
 • Możliwość integracji z różnymi systemami odwadniania oraz przetwarzania kruchych i niekruchych materiałów mokrych
 • Poprawia skuteczność gromadzenia cyklonów i emisje. Nadaje się szczególnie do produktów włóknistych i paszy.
 • Upraszcza instalację oraz zapewnia zwrot z inwestycji
 • Sprzyja oszczędnościom energetycznym oraz integracji systemu
 • Umożliwia obsługę z rozpuszczalnikami i pozwala je odzyskiwać

Schemat procesu

Wsadowa suszarka pierścieniowa
Wsadowa suszarka pierścieniowa