Technologia odparowywania Dryer Vapor heated evaporation plants

Koszty energii zużywanej przez wyparkę można znacznie zredukować poprzez wykorzystanie do ogrzewania oparów z suszarni.

Głównym kryterium wykorzystania oparów z suszarni do ogrzewania instalacji wyparnych jest zawartość gazów obojętnych i/lub powietrza a tym samym punkt rosy mieszaniny pary wodnej i powietrza. Im wyższy punkt rosy, tym wyższa zawartość pary wodnej i tym samym energii użytkowej.

Jeżeli opary z suszarni zawierają pyły i opary smarów, mogą one odkładać się w rurkowej komorze grzejnej oraz zakłócać a nawet uniemożliwiać wymianę ciepła między komorą grzejną a komorą wrzenia. Można temu zapobiec poprzez oczyszczenie pary z suszarni w płuczce pary GEA. Zwykle jest to płuczka pneumatyczna — samozasysający cieczowy wentylator pneumatyczny, który idealnie sprawdza się w tych zastosowaniach. Płuczka pary może działać z wykorzystaniem kondensatu pary z instalacji wyparnej. Nie ma więc potrzeby użycia dodatkowej wody procesowej.

W ten sposób oszczędza się energię do ogrzewania instalacji wyparnej i jednocześnie oczyszcza gazy spalinowe z suszarni.