Automatic Feeding DairyFeed C 8000

Ukierunkowane żywienie automatyczne za pomocą systemu pasz DairyFeed C 8000

Automatyczne żywienie staje się coraz ważniejszym elementem przemysłu rolniczego. Dzięki doświadczeniu GEA, każdą krowę można teraz karmić niezależnie. Dopasowane do danych potrzeb rozwiązania pozytywnie wpłyną na sferę zarządzania stadem i pomogą rozwinąć skuteczny styl pracy. Automatyczne stacje żywienia to kluczowy element pozytywnego rozwoju stada. Oto opis głównych zalet i funkcji automatycznego systemu pasz DairyFeed C 8000:

  • Dzięki identyfikacji zwierząt oraz automatycznym stacjom żywienia, każda krowa karmiona jest indywidualnie oraz w sposób zależny od jej wydajności udojowej i zdrowia
  • Dystrybutor systemu podawania paszy pozawala wydzielać precyzyjne ilości paszy w sposób zgodny z potrzebami krowy
  • Można stworzyć zbiorczą listę z parametrami indywidualnych porcji oraz konsumpcji
  • Racje można ustalać automatycznie i ręcznie

System podawania paszy zwiększa komfort krów: Automatyczne żywienie pomaga uniknąć przekarmienia lub niedokarmienia stada oraz zmniejsza problemy związane z metabolizmem zwierząt.

Automatyczne stacje żywienia dostosowane do różnych rodzajów paszy

Automatyczny system pasz DairyFeed C 8000 działa w oparciu o najnowsze odkrycia odżywcze. Czujniki w konsoli żywienia pomagają rozpoznać i zidentyfikować wybraną krowę. Konsole są wyposażone w dobrej jakości misy paszowe ze stali szlachetnej. Rodzaj i sposób podania paszy oraz rozmiar porcji nie wpływają na funkcjonalność tego rozwiązania. Zaawansowane dozowniki wydają pasze z doskonałą precyzją, bez względu na konsystencję. Automatyczny system pasz jest szczególnie elastyczny i zrównoważony. Automatyczne stacje żywienia DairyFeed C 8000 pozwalają wydawać do czterech różnych rodzajów paszy.

Optymalizacja żywienia automatycznego: Integracja z systemem zarządzania w mleczarstwie DairyManagementSystem 21

Dzięki procesom żywienia automatycznego można w długoterminowej perspektywie zmniejszyć czas rutynowej pracy. Umożliwiają to dwa podstawowe komponenty: Narzędzie DairyPlan C21 oraz automatyczny dystrybutor paszy treściwej DairyFeed C 8000. DairyPlan C21 pozwala obliczać ilość paszy wydawanej każdej krowie oraz przesyła te dane do automatycznych stacji żywienia. Oto opis zalet związanych z DairyFeed C 8000 oraz DairyManagementSystem 21:

  • Automatyczne żywienie oparte na regułach odżywiania oraz przebiegające z użyciem systemu dynamicznego interwału
  • Dostępność również wtedy, kiedy niemożliwe jest ustalenie regularnych czasów żywienia
  • Łatwe wprowadzanie żądanych dziennych porcji
  • Automatyczne żywienie oparte na

Automatyczna stacja żywienia GEA do minimum ogranicza konflikty o paszę

Automatyczne żywienie pozwala zaoszczędzić czas i energię. System pasz DairyFeed C 8000 zmniejsza również walkę krów o paszę. Ważna jest tutaj konstrukcja: Długie, uszczelnione kontenery paszowe dostarczane są w postaci pojedynczych, podwójnych lub ściennych wersji. Powstrzymuje to przewodniczki stada i krowy w rui od przerywania kontrolowanego procesu karmienia oraz powodowania wypadków. Każdy model przyczyni się do poprawy atmosfery oraz zwiększy wydajność całego stada.

Ogólne informacje o stronie
 
!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera