Wyposażenie dla farm

Automatyczne stacje żywienia

Inteligentne i zautomatyzowane żywienie: MixFeeder ze sterownikiem WIC

Lepsza jakość mleka i zwiększona produktywność — to wszystko można osiągnąć dzięki automatycznym systemom żywienia GEA. Jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla rolnictwa mamy możliwość zaoferowania pełnej gamy sprawdzonych i przetestowanych systemów automatycznego żywienia, które mogą zostać perfekcyjnie zintegrowane z gospodarstwem i są wzajemnie kompatybilne.

Automatyczne systemy żywienia pomagają w wielu zadaniach: od magazynowania oddzielnie różnych składników pasz do mieszania TMR a nawet dystrybucji na stół paszowy. Do tych zadań proponujemy inteligentne moduły GEA, z których można skomponować indywidualne wysokoefektywne rozwiązanie dla konkretnego gospodarstwa mleczarskiego. Następnie wszystkie procedury robocze związane z żywieniem wykonywane są w pełni automatycznie, sterowane komputerowo. Nawet w przypadku dużych stad z różnymi grupami i różnymi wymogami poboru paszy.

Produkty

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.