Produkty stałe

System produkcji tabletek MUPS

MUPS to wielocząsteczkowy produkt stały wytwarzany przez sprężanie mieszaniny peletek zawierających lek z zaróbkami. Peletki posiadają sferyczny rdzeń, który zawiera składnik czynny, lub jest nim powleczony, oraz posiada co najmniej jedną warstwę ochronną (polimery celulozowe i akrylowe), aby kontrolować uwalnianie leku.

Technologia MUPS została przyjęta przez przemysł farmaceutyczny jako alternatywa dla konwencjonalnych tabletek o uwalnianiu natychmiastowym lub modyfikowanym. Oferując większą biodostępność i lepsze właściwości farmakologiczne, w tym przedłużone uwalnianie, peletki dojelitowe zawierające różne leki, a następnie tabletkowane, aby chronić substancję czynną przed kwasem żołądkowym. Sprężanie peletek redukuje ich zaleganie w gardle w porównaniu z kapsułkami i ulepsza ich stabilność fizykochemiczną.

Ponadto w porównaniu z innymi systemami nośnikowymi, preparaty MUPS pociągają za sobą niższe ryzyko podrażnienia i toksyczności, mniejszy spadek dawki, minimalne wahania stężenia w osoczu oraz zdolność podawania silnych produktów. Zaobserwowano także bardziej powtarzalne zachowanie farmakokinetyczne oraz niższą zmienność wewnątrzosobniczą i międzyosobniczą w porównaniu z konwencjonalnymi preparatami. Inne zalety to maskowanie smaku i kontrolowana absorpcja.

Produkcja

Preparaty MUPS mogą być przetwarzane w drodze wytłaczania ze sferonizacją, peletyzacji, granulacji, suszenia natryskowego oraz rozpylania z zestalaniem, ale są z reguły sporządzane przez mieszanie na sucho peletek z zaróbkami w mieszadle koszowym i odprowadzenie mieszaniny do bębna lub DPPL. DPPL jest następnie transportowany na miejsce magazynowania lub bezpośrednio przekazywany do pomieszczenia do sprężania. 

Wytwarzanie tabletek MUPS z zastosowaniem konwencjonalnego mieszania koszowego do zasilania tabletkarki jest uznawane za wielu producentów leków za bardzo trudne pod kątem produktywności i jednolitości partii. Wskutek tego, aby zwiększyć uzysk z przetwarzania i zagwarantować jakość tabletek, GEA opracowała innowacyjny system ciągłego dawkowania, mieszania i sprężania, który eliminuje te niedostatki produkcyjne i ryzyka związane z jakością produktu. Segregację ogranicza się do absolutnego minimum a monitorowanie procesu w linii wykrywa tabletki niezgodne ze specyfikacją.

System do ciągłego dawkowania, mieszania i sprężania jest obecnie dostępny w obiektach testowych GEA w belgijskim Halle do prób produktowych klientów.

Produkty i technologie

Widać {{count}} z {{total}}

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami