Agricultural biomass

Recycling zamiast usuwania: skuteczne technologie przetwarzania biomasy rolniczej

Agricultural biomass
Zarówno pozostałości z fermentacji biomasy, jak i gnojowica z sektora hodowli zwierząt uznawane są we współczesnym rolnictwie za wartościowe nawozy. Aby mogły one zostać rozrzucone na gruntach rolnych bez szkody dla gleby i zgodnie z surowymi wymogami prawnymi, substancje organiczne i związany z nimi nadmiar związków odżywczych muszą być odpowiednio przetworzone. GEA dostarcza na rynek przyjazne użytkownikowi i zaspakajające jego potrzeby technologie przetwarzania, które przyczyniają się do zrównoważonej redukcji zanieczyszczeń środowiska.
Wykorzystanie dekanterów do produkcji wysokiej jakości nawozów z pozostałości pofermentacyjnych

W celu wydajnego przetwarzania pozostałości pofermentacyjnych wysoko skuteczne dekantery GEA w sposób niezawodny oddzielają części stałe, odwadniają je, aż utworzą nadającą się do nalania suchą konsystencję, i gwarantują wysoką zawartość suchej masy we frakcji stałej aż do 30%. W porównaniu z innymi technologiami w mechanizmie wirówki nie ma ryzyka blokady, a oddzielanie części stałych jest bardziej wydajne. Nasi klienci czerpią korzyści z niższych kosztów transportu i rozrzucania, ponieważ wysoka skuteczność oddzielania dekanterów zapewnia duży udział zawartości organicznej w rozrzucanej frakcji stałej. Ponadto, aby obniżyć zużycie świeżej wody, czysty odciek może zostać ponownie wykorzystany w procesie fermentacji.

Obniżenie zawartości fosforanu i azotu za pomocą dekanterów

Dekantery GEA mogą również przetwarzać surową gnojowicę i zapewniać użytkownikom szereg korzyści. Mogą być wykorzystywane do redukcji zawartości fosforanu i azotu, na przykład w gnojowicy świńskiej, oddzielając do 75% fosforanów i do 35% związków azotowych z częściami stałymi. Nadająca się do nalania frakcja stała może być kompostowana i wykorzystywana jako wysokogatunkowy nawóz. Faza płynna jest magazynowana w silosach lub rozrzucana na gruntach rolnych.

mobilna separacja gnojowicy
Energooszczędna technologia odparowywania pozwalająca na ekonomiczne zagęszczanie surowej gnojowicy

Dowiedziono, że zagęszczanie gnojowicy w instalacjach wyparnych również jest skuteczną metodą radzenia sobie z nadmiarem gnojowicy, szczególnie w hodowlach bydła. W tym procesie gnojowicę zagęszcza się do 30% suchej masy w instalacji wyparnej, a następnie całkowicie suszy w suszarni. Zarówno instalacje wyparne, jak i suszarnie można zasilać całkowicie przy pomocy często dostępnego ciepła odpadowego.

Zalety:

  • Zrównoważone rozwiązania dla przetwarzania surowej gnojowicy i pozostałości pofermentacyjnych
  • Dekanter lub instalacja wyparna — odpowiednia technologia procesów dla każdego klienta
  • Produkcja ekologicznych wysokogatunkowych nawozów zgodnych z najbardziej restrykcyjnymi wymogami prawnymi
  • Obniżenie koszów transportu i rozrzucania
  • Wysoka zawartość suchej masy w rozrzucanej frakcji stałej
  • Niższe koszty zasilania instalacji wyparnej i suszarni dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego

GEA dostarcza również sprzęt, taki jak pompy strumieniowe i podciśnienia, do transportowania cieczy takich jak osad biologiczny lub gnojowica, a także części stałych w rodzaju piasków i żwirów.

Powiązane filmy wideo

Video Animation GEA biosolids Granulator

Nueva planta móvil GEA de tratamiento de purines - Cooperativa Pirenaica

GEA Insights

gea-intellicant-oczyszczanie-ścieków-w-erze-cyfryzacji

Oczyszczalnie ścieków są kluczową infrastrukturą we współczesnej cywilizacji. Ale jak w sposób ciągły i zaawansowany monitorować ich działanie? Osiągnęliśmy to, co od dawna pozostawało wyzwaniem pod względem optymalizacji: automatyczną...

Computer generated AI in shape of brain.

Mózgi ze stali: AI daje zrównoważenie GEA i naszym klientom

Dzięki sprawnemu wdrożeniu nowoczesnej technologii czujników, usług łączności w chmurze oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych GEA zdołała tchnąć w swoje niestrudzone maszyny pierwiastek prawdziwej inteligencji. Rezultaty...

GEA supports farmers in industry transformation

GEA pomaga rolnikom w procesie transformacji sektora

Nastroje w Europie rzadko są tak wyraźnie pro-wiejskie jak w pierwszych miesiącach 2024 roku: Rolnicy z traktorami ciągnącymi cysterny z gnojowicą protestujący w wielu stolicach, w tym w Berlinie, Paryżu i Brukseli, zwracają...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.