Zwiększenie wydajności produkcji dla BioWanze w Belgii

Zakład Biowanze w Belgii

Biowanze to największy producent bioetanolu w Belgii, a jednym z cennych produktów równoległych powstających w procesie produkcji jest witalny gluten pszenny.

Wyzwanie

W 2008 roku GEA dostarczyła do BioWanze dwie bardzo duże suszarki do suszenia glutenu pszennego uzyskiwanego z produkcji. Suszarki te zostały zabezpieczone panelami bezpieczeństwa, umożliwiającymi zwolnienie z samoczynnym przejściem w stan bezpieczniejszy w przypadku eksplozji w suszarce. W tamtym czasie był to jedyny mechanizm chroniący przed eksplozją, który otrzymał zatwierdzenie ATEX.

Panele nie były jednak całkowicie skuteczne. Czasami zawodziły ze względu na wibracje odczuwane w pętli suszarki. Wymagało to zatrzymania procesu suszenia na czas do czterech godzin, bo właśnie w takim czasie wymieniano zepsute panele. Takie naprawy oraz związane z nimi przestoje urządzenia były drogie. Problem eskalował, kiedy firma BioWanze postanowiła zmodernizować suszarkę, zwiększając przepływ powietrza i pojemność. Z tego powodu panele psuły się jeszcze częściej, przez co cały proces stawał się niewydajny.

Przed BioWanze stanęło kolejne wyzwanie. Gluten pszenny ma wysokie właściwości ścierne, zwłaszcza kiedy jest wilgotny. Powodowało to ekstremalne zużywanie się obudowy rozdrabniacza używanego do mielenia glutenu pszennego na wlocie suszarki. Obudowa była zbudowana z bardzo grubej stali miękkiej, która już po kilku latach eksploatacji stała się bardzo cienka i musiała być łatana przez inżynierów z zakładu. 

Rozwiązanie od GEA

Tymczasem GEA miała ręce pełne roboty. W 2012 roku opracowała nowe drzwi odciążające wybuch, GEA CERTEX®, które otrzymały certyfikat ATEX. Drzwi CERTEX® nie są narażone na deformacje powodowane wahaniami ciepła i ciśnienia ani na wibracje regularnie wywołujące awarię standardowych paneli odpowietrzających.  Po uruchomieniu drzwi wymiana nie jest konieczna, można je zresetować za pomocą stosunkowo prostego elementu awaryjnego. Można je też łatwo zamontować w istniejących systemach.

GEA CERTEX®, drzwi odciążające wybuch z certyfikatem ATEX, zainstalowane w zakładzie produkcji bioetanolu BioWanze w Belgii

GEA CERTEX®, drzwi odciążające wybuch z certyfikatem ATEX, zainstalowane w zakładzie produkcji bioetanolu BioWanze w Belgii

W marcu 2020 roku, podczas zaplanowanego dwutygodniowego przestoju, GEA zainstalowała 24 pary drzwi odciążających wybuch, CERTEX®, w zakładzie BioWanze, po 12 par w każdej suszarce. Chociaż dostawę drzwi opóźnił kryzys wywołany pandemią wirusa COVID, zlecenie udało się wykonać na czas.  

Modernizacja obudowy rozdrabniacza

To inżynierowie BioWanze informowali o nadmiernym zużywaniu się obudowy rozdrabniacza. W bliskiej współpracy z nimi, specjaliści GEA wyprodukowalinowe sekcje obudowy, tym razem wykonane z materiału wysoce odpornego na zużycie, przy czym elementy narażone na kontakt z wilgocią zostały wykonane ze stali dupleksowej, odpornej na ścieranie i nierdzewnej. Podczas przestoju obudowy zostały wymienione i przygotowane do ponownego uruchomienia instalacji. 

Rozdrabniacz do glutenu pszennego ze zmodyfikowaną sekcją obudowy

Rozdrabniacz do glutenu pszennego ze zmodyfikowaną sekcją obudowy

Rezultat

Od momentu zainstalowania drzwi odciążających wybuch CERTEX®, w zakładzie BioWanze nie zarejestrowano kolejnych przypadków awarii systemu odpowietrzania. Znacząco obniżyło to czas przestojów i koszty serwisu. 

Stopień zużycia obudowy rozdrabniacza dramatycznie spadł, pozwalając zachować krytyczną tolerancję pomiędzy czubkami ostrzy a obudową. Dzięki temu projekt jest prawidłowo i spójnie mielony, a jakość produktu utrzymywana na odpowiednim poziomie. Modernizacja zmniejszyła również koszty serwisów i nieplanowanych przestojów.

GEA zmieniła projekt wszystkich nowych suszarek pierścieniowych do glutenu pszennego, umieszczając te innowacje w pakiecie standardowym.

Suszarka pierścieniowa

Suszarki pierścieniowe

Suszarki pierścieniowe GEA to grupa opatentowanych pneumatycznych systemów suszenia, będących faktycznie zmodyfikowanymi suszarkami błyskawicznymi z dodatkiem różnych kolektorów w celu zapewnienia selektywnej recyrkulacji półsuchego materiału, przy obniżeniu temperatury odprowadzanego powietrza, zwiększonej skuteczności i wyższej jakości produktu.
Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.