Suppliers

Code of conduct for suppliers and subcontractors

By odnieść sukces w biznesie, należy zbudować oraz utrzymać zaufanie klientów, udziałowców, pracowników, rządów oraz ogółu społeczeństwa. GEA dokłada wszelkich starań, aby relacje firmy z jej interesariuszami były oparte na zaufaniu i sprawiedliwości. Doskonałość, pasja, uczciwość, odpowiedzialność oraz szacunek GEA dla różnorodności (praca zespołowa ponad granicami, respektowanie odmienności) – oto kamienie milowe naszej filozofii i wartości, które darzymy w GEA wielką estymą. Oczekujemy, że nasi dostawcy i podwykonawcy będą z nami współdzielić to zaangażowanie.

Gwarantujemy sprawiedliwe warunki pracy, ochronę środowiska, poszanowanie praw człowieka oraz walczymy z korupcją i przestępstwami finansowymi, a wszystko to wymaga stosowania przejrzystych zasad. GEA w pełni akceptuje normy regulujące społeczną odpowiedzialność (ISO 26000) oraz konsekwentnie dąży do realizacji dziesięciu zasad inicjatywy ONZ Global Compact. GEA prowadzi działalność z uwzględnieniem reguł społecznej odpowiedzialności opisanych w Kodeksie postępowania. GEA oczekuje ponadto od swoich dostawców i podwykonawców, aby uznali zasady i główne wytyczne normy ISO 26000 oraz dostosowali do nich swoją działalność. Decyzje podejmujemy nie tylko na podstawie jakości, warunków i kosztów dostawy, ważną rolę odgrywa również zachowanie odpowiedzialności i transparentności w odniesieniu do naszego Kodeksu postępowania oraz naszych wartości. Wartości odgrywają kluczową rolę w naszych procesach zaopatrzeniowych i muszą się do nich stosować wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw.

Wiąże się to również na przykład z tym, że chcemy dodatkowo podnieść transparentność w zakresie pochodzenia surowców oraz tak zwanych minerałów konfliktu, aby wszelkie niebezpieczeństwa diagnozować na wczesnym etapie.

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami