About us

Information security

Wszystko, co robimy, sprowadza się do informacji — przekazywanych cyfrowo, fizycznie lub ustnie — zarówno tych ukrytych w produktach, procesach, jak i w pamięci ludzi. GEA wykazuje głębokie zaangażowanie w ochronę wszystkich rodzajów informacji wrażliwych dla dobra swoich klientów i partnerów oraz z myślą o własnym sukcesie.

GEA to wiodąca spółka globalna znana na całym świecie z wyjątkowych technologii. Od ponad 100 lat GEA opracowuje i wytycza nowe standardy, aby zaspokajać potrzeby rynku i klientów. 

Bezpieczeństwo informacji staje się coraz poważniejszym zadaniem i wymogiem, zwłaszcza w erze postępującej digitalizacji.

Zabezpieczenie informacji oznacza zabezpieczenie przyszłego sukcesu

Bezpieczeństwo informacji będzie mieć znaczący wpływ na sukces firmy w nadchodzących latach. Wszystko, co robimy, opiera się na informacjach, a sieć wzajemnych powiązań między systemami jest coraz gęstsza, więc zabezpieczenie informacji jest warunkiem koniecznym osiągnięcia sukcesu w przyszłości. 

Bezpieczeństwo informacji to jeden z głównych priorytetów strategicznych GEA. Nasze procesy tworzenia wartości kształtujemy i projektujemy tak, aby zapewnić bezpieczną obsługę informacji.

Chroniąc informacje firmowe — własne i partnerów — zapewniamy wszystkim narzędzia i spokój umysłu niezbędne do tego, w czym jesteśmy najlepsi: inżynierii dla lepszego świata.

Ochrona wszystkich rodzajów informacji wrażliwych

GEA dąży do zdobycia pozycji wiodącej grupy technologicznej na świecie, oferującej innowacyjne, zrównoważone rozwiązania dla branż wykorzystujących zaawansowane procesy. Nasza strategia długoterminowa opiera się na głównym celu, jakim jest bycie partnerem z wyboru dla klientów na całym świecie.

Dążymy więc do uzyskania kompleksowego, bezpiecznego, efektywnego i wydajnego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS).

Codziennie dokładamy starań, aby to osiągnąć. Nasz globalny system ISMS, który stale udoskonalamy, obejmuje środki bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, reagowania i działań naprawczych, zapewniające ochronę przed rosnącymi zagrożeniami. Wszyscy członkowie Grupy GEA na całym świecie, od kierownictwa najwyższego szczebla do każdego pracownika, są w ramach swoich obszarów odpowiedzialności zaangażowani w ochronę informacji naszych klientów i partnerów oraz naszych własnych informacji w najlepszy możliwy sposób.

Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa informacji

Nasze podejście to ochrona wszystkich rodzajów informacji wrażliwych, jakie przetwarzamy: własności intelektualnej, informacji strategicznych, cen i danych osobowych, czyli całokształtu know-how. Format przechowywania danych nie ma znaczenia. Bezpieczeństwo informacji dotyczy informacji fizycznych, elektronicznych i ustnych.

Naszym celem jest odpowiednia ochrona wszystkich zasobów informacyjnych przed kradzieżą, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem i modyfikowaniem, nielegalnym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem oraz zniszczeniem. 

Osiągamy to, dbając o kluczowe wartości bezpieczeństwa informacji — poufność, integralność i dostępność, które łącznie określamy jako „CIA” od pierwszych liter ich angielskich nazw, czyli confidentiality, integrity i availability.

Core values of information security – confidentiality, integrity, and availability

Globalny system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) oparty na ISO/IEC 27001

GEA utrzymuje i stosuje globalny system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS). Wspomaga on wysiłki podejmowane przez zarząd, kierownictwo oraz wszystkich pracowników w celu ochrony informacji wrażliwych.

Działanie zapobiegawcze środków bezpieczeństwa ISMS pomaga w pierwszej kolejności unikać zagrożeń dla bezpieczeństwa. Dysponujemy również określonymi środkami rozpoznawczymi i naprawczymi, które pozwalają nam w porę reagować na udane ataki.

System ISMS w firmie GEA jest oparty na normie ISO/IEC 27001 i uwzględnia regulacje branżowe. Jest stale rozwijany przez Dyrektora ds. bezpieczeństwa informacji (CISO) oraz weryfikowany i zatwierdzany przez zarząd.

Global Information Security Management System (ISMS) based on ISO/IEC 27001

Dwie linie obrony przed wszystkimi rodzajami ataków

W ramach ISMS utrzymujemy i obsługujemy dwie linie obrony przed głównymi rodzajami zagrożeń dla bezpieczeństwa. 

Pierwsza linia obejmuje siedem obszarów działania, które zajmują się ryzykiem i zagrożeniami w miejscu ich wystąpienia: 

 • Bezpieczeństwo informatyczne — bezpieczeństwo informacji w biurowych sieciach i systemach informatycznych
 • Bezpieczeństwo fizyczne — bezpieczeństwo informacji w placówkach, budynkach i biurach
 • Bezpieczeństwo dostawców — bezpieczeństwo informacji w łańcuchu zamówień i dostaw
 • Bezpieczeństwo kadrowe — bezpieczeństwo informacji zapamiętanych przez ludzi oraz zapobieganie podglądaniu i złośliwym atakom od wewnątrz
 • Bezpieczeństwo operacyjne — bezpieczeństwo informacji w sieciach i systemach produkcyjno-projektowych
 • Bezpieczeństwo produktów — bezpieczeństwo produktów cyfrowych GEA
 • Bezpieczeństwo mediów cyfrowych — bezpieczna obecność w sieci i mediach społecznościowych

W ramach drugiej linii obrony za zarządzanie bezpieczeństwem informacji bezpośrednio odpowiedzialny jest Dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji. Definiując wymagania dotyczące bezpieczeństwa, poziomy ryzyka oraz normy, CISO wyznacza poziomy bezpieczeństwa w GEA.

Szereg korzyści dla klientów i partnerów

System zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie GEA pozwala chronić zasoby informacyjne za pomocą efektywnych, wydajnych i nowoczesnych metod. Nasi klienci i partnerzy odnoszą dzięki temu szereg korzyści:

 • Spokój umysłu — dane klientów i partnerów są u nas bezpieczne, ponieważ chronimy wszystkie zasoby informacyjne, również te należące do nich.
 • Konkurencyjność — pozostaje nienaruszona, gdyż chronimy własność intelektualną (np. rozwiązania zrealizowane na indywidualne zamówienie klienta) przed kradzieżą i szpiegostwem.
 • Bezpieczeństwo dostaw — dzięki maszynom, zakładom i technologiom procesowym dostawy od GEA są bezpieczne, gdyż stosujemy ochronę przed sabotażem i utratą produkcji.
 • Chroniona infrastruktura — infrastruktura naszych klientów i partnerów jest chroniona, ponieważ otoczenie GEA broni ich przed atakami na ich systemy.

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami