Udój z systemem opartym na prowadzeniu wypasu

GEA oferuje gospodarstwom zintegrowane systemy oparte na wypasie. To rozwiązanie zaczyna się od stanowisk, które są wymagane, aby zapewnić zgodność z systemem hodowli.

Korzyści płynące z doboru dostawcy, który kontroluje cały proces projektowania i produkcji, są oczywiste. Opcje udoju i automatyzacji są zaprojektowane tak, aby były dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta i działały zgodnie z oczekiwaniami. Integralność projektowa nie zostaje naruszona, a to prowadzi do niezawodnego i bezawaryjnego systemu na wiele lat.

Wraz z każdym systemem dostarczane są rysunki schematyczne. Ukazują detale posadowienia oraz ogólny układ niezbędnych usług wymaganych dla każdego pakietu.